10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment
Zavrieť
Baníctvo, spracovanie hornín, ťažba, huta, tavenie

Stlačený vzduch pre banský priemysel

Masívne energeticky efektívne, bezpečné kompresory a dúchadlá na všetky druhy využitia v banskom priemysle. Prevádzka v tých najnáročnejších podmienkach

Odolné a spoľahlivé

Naše kompresory a dúchadlá sa osvedčili pri dlhodobej prevádzke v banskom prostredí. Sú skonštruované tak, aby podávali výkon a aby ste sa na ne mohli spoľahnúť, keď ich potrebujete

Bezpečnosť na prvom mieste

Rozsiahly rad vstavaných snímačov a poistných ventilov zaisťuje ochranu vašej investície a pracovníkov

Energetická účinnosť

Banské kompresory s bezkonkurenčnou energetickou účinnosťou

Od bane po rafinériu: naše rozsiahle portfólio banských zariadení

V náročnom svete ťažby je najdôležitejšia spoľahlivosť a bezpečnosť. Na dosiahnutie ambiciózneho cieľa dosiahnuť do roku 2030 čisté nulové emisie si bane vyžadujú priemyselné zariadenia, ktoré nielenže poskytujú konzistentný výkon, ale zároveň prispievajú k udržateľnej budúcnosti. Systémy stlačeného vzduchu a plynu nie sú výnimkou. V skutočnosti sa potenciál úspor v tomto sortimente často prehliada.
Od bane po rafinériu: naše rozsiahle riešenia banských zariadení
V náročnom svete ťažby je najdôležitejšia spoľahlivosť a bezpečnosť. Na dosiahnutie ambiciózneho cieľa dosiahnuť do roku 2030 čisté nulové emisie si bane vyžadujú priemyselné zariadenia, ktoré nielenže poskytujú konzistentný výkon, ale zároveň prispievajú k udržateľnej budúcnosti. Systémy stlačeného vzduchu a plynu nie sú výnimkou. V skutočnosti sa potenciál úspor v tomto sortimente často prehliada.
 
V náročnom svete ťažby je najdôležitejšia spoľahlivosť a bezpečnosť. Na dosiahnutie ambiciózneho cieľa dosiahnuť do roku 2030 čisté nulové emisie si bane vyžadujú priemyselné zariadenia, ktoré nielenže poskytujú konzistentný výkon, ale zároveň prispievajú k udržateľnej budúcnosti. Systémy stlačeného vzduchu a plynu nie sú výnimkou. V skutočnosti sa potenciál úspor v tomto sortimente často prehliada.

Od bane po rafinériu: naše rozsiahle riešenia banských zariadení

V náročnom svete ťažby je najdôležitejšia spoľahlivosť a bezpečnosť. Na dosiahnutie ambiciózneho cieľa dosiahnuť do roku 2030 čisté nulové emisie vyžadujú bane priemyselné zariadenia, ktoré nielenže poskytujú konzistentný výkon, ale zároveň prispievajú k udržateľnej budúcnosti. Systémy stlačeného vzduchu a plynu nie sú výnimkou. V skutočnosti sa potenciál úspor v tomto sortimente často prehliada.

Loading...
Od bane po rafinériu
Od bane po rafinériu
V náročnom svete ťažby je najdôležitejšia spoľahlivosť a bezpečnosť. Na dosiahnutie ambiciózneho cieľa dosiahnuť do roku 2030 čisté nulové emisie vyžadujú bane priemyselné zariadenia, ktoré nielenže poskytujú konzistentný výkon, ale zároveň prispievajú k udržateľnej budúcnosti. Systémy stlačeného vzduchu a plynu nie sú výnimkou. V skutočnosti sa potenciál úspor v tomto sortimente často prehliada.
 
V náročnom svete ťažby je najdôležitejšia spoľahlivosť a bezpečnosť. Na dosiahnutie ambiciózneho cieľa dosiahnuť do roku 2030 čisté nulové emisie vyžadujú bane priemyselné zariadenia, ktoré nielenže poskytujú konzistentný výkon, ale zároveň prispievajú k udržateľnej budúcnosti. Systémy stlačeného vzduchu a plynu nie sú výnimkou. V skutočnosti sa potenciál úspor v tomto sortimente často prehliada.

Desaťročia skúseností s banskými kompresormi

Vybavenie pre banský priemysel vyrábame už viac než storočie. Pomáhame vám maximalizovať efektívnosť prevádzky a ziskovosť prostredníctvom kompresorov s olejovým vstrekovaním a bezolejových kompresorov a dúchadiel pre všetky druhy banských činností:

 • geologický prieskum: povrchová a hlbinná ťažba a proces tunelovanie a razenie, dovrchné vŕtanie, dočisťovanie, svorníkové spoje, vstrekovanie, striekanie betónu, vŕtanie a preplachovanie vo výrobe, príprava náloží, odpaľovanie, prevádzka kalových čerpadiel, rozbíjanie, vetranie, hustenie pneumatík, vzduch v záchranných staniciach, vzduch v servisných dielňach, zariadenie na spätné čerpanie kašovitej zmesi, odvodnenie, drvenie, preprava pneumatickými dopravníkmi, peletovanie, kalolisy, lúhovacie haldy, aglomerácia, triediace zariadenia, nakladanie a preprava
 • rafinácia tavenie, rafinácia, zachytávanie koksárenského plynu, priama redukcia železa, odsírenie výfukových plynov, výroba elektrickej energie, úprava odpadových vôd, prístrojový vzduch, úžitkový vzduch, technický vzduch na spracovanie hornín, veľké množstvá nízkotlakového vzduchu na obohacovanie alebo vzduch pod stredným tlakom na poháňanie kalolisov alebo prevádzku pneumatických ovládacích prvkov
 • pneumatická preprava tlaky v rozsahu 0,5 bar (7,5 psig) až 4,0 bar (60 psig) na prepravu suchého materiálu alebo materiálu vo fáze zriedenia
 • kalolisy účinné kalolisy zaistia zníženie množstva používanej vody. Spoľahlivý, energeticky efektívny stlačený vzduch s tlakom do 13 bar (195 psig). Kompresory GR na zaistenie tlaku 20 bar (300 psig).
 • lúhovanie háld
  nepretržitá dodávka kyslíka na zaistenie optimálneho rastu a aktivity prostredníctvom komplexnej ponuky nízkotlakových technológií
 • drvenie a triedenie bezolejové skrutkové kompresory s certifikáciou podľa triedy 0 predĺžia životnosť tkanín, znížia náklady na údržbu a zvýšia životnosť hadicových filtrov
 • penová flotácia
  viacstupňové odstredivé a rotačné skrutkové dúchadlá na spoľahlivú energeticky efektívnu prevádzku štandardne s tlakom pod úrovňou 1 bar (15 psig). Prenosné generátory a systémy regulácie výkonu na súbežné riadenie viacerých generátorov.

Kyslík a dusík na rafináciu

Okrem kompresorov ponúkame aj komplexný rad membránových generátorov kyslíka a dusíka (N2) a generátorov kyslíka a dusíka s technológiou striedavej tlakovej adsorpcie (PSA) s hodnotami čistoty optimalizovanými na špecifické potreby vašich procesov. Naše adsorpčné sušiče a sušiče chladiaceho média spolu s filtrami zaistia, aby stlačený vzduch a plyny dodávané do vašich procesov prinášali tú najvyššiu produktivitu a najnižšie celkové náklady na vlastníctvo. 

 • primárny vzduch pecí a vypaľovacích pecí 
 • výroba elektrickej energie 
 • prístrojový vzduch 
 • rekuperácia koksárenského plynu
 •  úprava odpadových vôd 
 • výroba kyslíka a dusíka

Príbehy zákazníkov

Stlačený vzduch pre banský priemysel

explainer icon