Stlačený vzduch pre banský priemysel - Atlas Copco Slovakia
Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie
Mining Industry

Stlačený vzduch pre banský priemysel

Masívne energeticky efektívne, bezpečné kompresory a dúchadlá na všetky druhy využitia v banskom priemysle. Prevádzka v tých najnáročnejších podmienkach

Kontaktujte nášho odborníka

Odolné a spoľahlivé

Naše kompresory a dúchadlá sa osvedčili pri dlhodobej prevádzke v banskom prostredí. Sú skonštruované tak, aby podávali výkon a aby ste sa na ne mohli spoľahnúť, keď ich potrebujete

Bezpečnosť na prvom mieste

Rozsiahly rad vstavaných snímačov a poistných ventilov zaisťuje ochranu vašej investície a pracovníkov

Energetická účinnosť

Banské kompresory s bezkonkurenčnou energetickou účinnosťou

Desaťročia skúseností s banskými kompresormi

Vybavenie pre banský priemysel vyrábame už viac než storočie. Pomáhame vám maximalizovať efektívnosť prevádzky a ziskovosť prostredníctvom kompresorov s olejovým vstrekovaním a bezolejových kompresorov a dúchadiel pre všetky druhy banských činností:

geologický prieskum

povrchová a hlbinná ťažba a spracovanie
tunelovanie a razenie, dovrchné vŕtanie, dočisťovanie, svorníkové spoje, vstrekovanie, striekanie betónu, vŕtanie a preplachovanie vo výrobe, príprava náloží, odpaľovanie, prevádzka kalových čerpadiel, rozbíjanie, vetranie, hustenie pneumatík, vzduch v záchranných staniciach, vzduch v servisných dielňach, zariadenie na spätné čerpanie kašovitej zmesi, odvodnenie, drvenie, preprava pneumatickými dopravníkmi, peletovanie, kalolisy, lúhovacie haldy, aglomerácia, triediace zariadenia, nakladanie a preprava
rafinácia
tavenie, rafinácia, zachytávanie koksárenského plynu, priama redukcia železa, odsírenie výfukových plynov, výroba elektrickej energie, úprava odpadových vôd, prístrojový vzduch, úžitkový vzduch, technický vzduch na spracovanie hornín, veľké množstvá nízkotlakového vzduchu na obohacovanie alebo vzduch pod stredným tlakom na poháňanie kalolisov alebo prevádzku pneumatických ovládacích prvkov
pneumatická preprava
tlaky v rozsahu 0,5 bar (7,5 psig) až 4,0 bar (60 psig) na prepravu suchého materiálu alebo materiálu vo fáze zriedenia
kalolisy
účinné kalolisy zaistia zníženie množstva používanej vody. Spoľahlivý, energeticky efektívny stlačený vzduch s tlakom do 13 bar (195 psig). Kompresory GR na zaistenie tlaku 20 bar (300 psig).
lúhovanie háld
nepretržitá dodávka kyslíka na zaistenie optimálneho rastu a aktivity prostredníctvom komplexnej ponuky nízkotlakových technológií
drvenie a triedenie
bezolejové skrutkové kompresory s certifikáciou podľa triedy 0 predĺžia životnosť tkanín, znížia náklady na údržbu a zvýšia životnosť hadicových filtrov
penová flotácia
viacstupňové odstredivé a rotačné skrutkové dúchadlá na spoľahlivú energeticky efektívnu prevádzku štandardne s tlakom pod úrovňou 1 bar (15 psig). Prenosné generátory a systémy regulácie výkonu na súbežné riadenie viacerých generátorov.

Kyslík a dusík na rafináciu

Okrem kompresorov ponúkame aj komplexný rad membránových generátorov kyslíka a dusíka (N2) a generátorov kyslíka a dusíka s technológiou striedavej tlakovej adsorpcie (PSA) s hodnotami čistoty optimalizovanými na špecifické potreby vašich procesov. Naše adsorpčné sušiče a sušiče chladiaceho média spolu s filtrami zaistia, aby stlačený vzduch a plyny dodávané do vašich procesov prinášali tú najvyššiu produktivitu a najnižšie celkové náklady na vlastníctvo. 

  • primárny vzduch pecí a vypaľovacích pecí 
  • výroba elektrickej energie 
  • prístrojový vzduch 
  • rekuperácia koksárenského plynu
  •  úprava odpadových vôd 
  • výroba kyslíka a dusíka

Príbehy zákazníkov