Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
Energy Storage Systems

Baňa Unity v Neath Valley v Spojenom kráľovstve šetrí až 13 000 GBP ročne

Unity Mine - compressor installation

Baňa Unity – inštalácia kompresorov

Úspora až 13 000 GBP ročne v banskom komplexe bez akéhokoľvek zníženia nárokov na efektivitu a spoľahlivosť, čo sa týka stlačeného vzduchu v bani. Tajomstvo? Kompresory GA s elektrickým pohonom.
Pri ťažbe uhla v banskom komplexe Cwmgwrach v bani Unity Mine v Neath Valley v Spojenom kráľovstve je veľmi dôležitý stlačený vzduch. Rozhodnutie nahradiť existujúce kompresory s naftovým pohonom skrutkovými kompresormi GA s elektrickým pohonom od spoločnosti Atlas Copco zvýšilo efektívnosť procesu a znížilo spotrebu energie, ako aj vplyv na životné prostredie.

Stlačený vzduch pre banské zariadenia

Po znovuotvorení bane sa manažment spoločnosti sústredil na spoľahlivosť a efektívnosť výrobných zariadení. Duncan Kilbride, riaditeľ pre projekty a obstarávanie v bani Unity vysvetľuje:
„Počiatočné plány procesov v bani boli založené na ťažbe metódami pilierovania, ktoré využívajú jednotku banského kombajnu a zabezpečenie pracoviska kotvením stropu namiesto vytvárania klenutých chodieb. Toto všetko si vyžaduje zariadenie na vzduchový pohon so spoľahlivou nepretržitou dodávkou stlačeného vzduchu. Na odstránenie vody sa nepretržite používajú čerpadlá.“
Vzduch pre tieto procesy pôvodne dodávalo niekoľko malých prenajatých kompresorov s naftovým pohonom. Narastali však pochybnosti o mechanickej spoľahlivosti týchto kompresorov a obavy z prerušenia pravidelnej dodávky naftového paliva. Tento problém spolu s rastúcimi nákladmi na prenájom a palivo čoskoro ukázal, že je nevyhnutná výmena za energeticky a nákladovo efektívnejšie kompresory.

Spoločnosť Atlas Copco ponúkla integrované riešenie zahŕňajúce kompresory, filtračné jednotky, regulátor a inštaláciu telesa kompresora. Zabodovala ako špičkový svetový špecialista, ktorý ponúka dlhodobé možnosti balíkov riešení najlepšie vyhovujúcich našim potrebám v požadovanom časovom rámci plus nepretržitú podporu.

Duncan Kilbride , Riaditeľ pre projekty a obstarávanie v bani Unity

Kompresory GA – úspora energetických nákladov až 13 000 GBP ročne

Dva olejom mazané vzduchom chladené skrutkové kompresory s pohonom s premenlivými otáčkami GA110 Full-Feature boli inštalované spolu so sprievodným strojom verzie s pevnými otáčkami.
Vypočítalo sa, že okrem významných úspor nákladov na prenájom zariadení sa dajú očakávať úspory energie v rozsahu 13 000 GBP ročne.
Tieto kompresorové jednotky poskytujú základné zaťaženie a špičkovú kapacitu tlaku vzduchu 7 bar pre vŕtacie zariadenie, zariadenie na kotvenie stropu a vodné čerpadlá. Aktuálne geologické odhady hovoria, že v oblasti sú rezervy 90 miliónov ton uhlia, ktoré sa v bani Cwmgwrach vyťažia v priebehu nasledujúcich 25 rokov.