10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment
Zavrieť
vzduchový kompresor pre farmaceutický priemysel

Vzduchové kompresory pre farmaceutický priemysel

Systémy čistého stlačeného vzduchu pre všetky farmaceutické aplikácie. Certifikované medzinárodnými inštitúciami na vyhovenie normám na stlačený vzduch pri výrobe liečiv. Vysoká energetická účinnosť a skvelé popredajné služby vedú k nízkym celkovým nákladom na vlastníctvo

Podľa noriem platných pre vzduch používaný vo farmaceutickom priemysle

Vzduch bez obsahu oleja na výrobu liečiv musí byť upravený podľa určitých noriem, aby sa zabránilo znečisteniu, prerušeniu výroby, výpadku alebo sťahovaniu výrobkov. Sme prvým výrobcom kompresorov, ktorý získal certifikáciu pre nový priemyselný štandard čistoty vzduchu

Veľké skúsenosti vo farmaceutickom priemysle

Na základe spolupráce s klientmi vo farmaceutickom sektore po celom svete sme získali skúsenosti a znalosti, vďaka ktorým vám môžeme pomôcť nájsť ideálne riešenie a zaistiť splnenie požiadaviek na stlačený vzduch

Udržateľnosť pomocou vysokej energetickej účinnosti

Naše vzduchové kompresory bez obsahu oleja patria medzi energeticky najúspornejšie na trhu. Šetria energiu analýzou, sledovaním a optimalizáciou inštalácie stlačeného vzduchu.

Viac informácií o efektívnych možnostiach

Certifikovaný čistý stlačený vzduch pre farmaceutické aplikácie

Stanovili sme si nespochybniteľný štandard kvality vzduchu. Vďaka tomu sme sa stali prvým svetovým výrobcom kompresorov, ktorý získal niekoľko medzinárodných certifikácií. Dostali sme certifikácie pre normy: • ISO 22000 pre náš výrobný proces •ISO 8573-1 TRIEDA 0 pre úroveň čistoty vzduchu • ISO 7396-1-2007 pre zdravotnícke plyny a rozvody Navyše spĺňame požiadavky na správnu výrobnú prax, odsek D10 a oddiel 210, kde je uvedené, že stlačený vzduch musí mať zodpovedajúcu čistotu. Z nášho pohľadu môžu túto úroveň čistoty vzduchu zaistiť iba stroje TRIEDY 0.

Všetky technológie stlačeného vzduchu pre farmaceutický priemysel

Vďaka našim skúsenostiam vo farmaceutickom priemysle po celom svete môžeme ponúknuť všetky technológie stlačeného vzduchu potrebné pre ľubovoľnú aplikáciu vo farmaceutickom priemysle. Sme dodávateľom kompletných riešení stlačeného vzduchu pre všetky vaše potreby – vyrábame vzduchové kompresory, sušiče a filtre, riadiace systémy a mnoho ďalšieho.

Spoľahlivý partner vám prinesie pohodlie

Sme hrdí na našu spoľahlivosť. Naši zákazníci sa na nás môžu plne spoľahnúť, pretože testujeme všetky vyrábané stroje, aby bola zaistená ich maximálna účinnosť. Staráme sa aj o to, aby naše stroje mali optimálnu prevádzkyschopnosť. Ak už dôjde k problému, náš servis poskytovaný po celom svete, konkrétne v 180 krajinách, ho vyrieši v najkratšom možnom čase. Informácie o našich službách

Príbehy úspechov našich zákazníkov z farmaceutického priemyslu

Aplikácie vo farmaceutickom priemysle

Plnenie fliaš a iných typov obalov

Stlačený vzduch bez obsahu oleja sa používa na čistenie a odstraňovanie vlhkosti z obalov, fľaštičiek, skúmaviek a nádob v závislosti od výrobku. Počas tohto procesu sa vzduch dostáva do styku s výrobkom, preto to musí byť vzduch triedy 0 bez obsahu oleja, aby sa zabránilo nebezpečenstvu kontaminácie.

Výroba tabletiek a kapsúl

Stlačený vzduch sa využíva takmer v každej fáze procesu. Miešanie a granulácia, sušenie, lisovanie, poťahovanie a balenie. Kvalita vzduchu musí byť TRIEDY 0, aby nedošlo ku kontaminácii.

Výroba mastí, krému, gélov a sirupov

Pred naplnením výrobku je nutné skúmavky, fľaštičky a iné nádoby vyčistiť a vysušiť, aby sa odstránila všetka vlhkosť alebo prach. Dodávka vzduchu bez obsahu oleja zaisťuje, že nedôjde ku kontaminácii.

Fermentácia

Sterilný vzduch prevzdušňuje fermentor. Vzduch nesmie byť kontaminovaný, inak by došlo k šíreniu baktérií a výsledný výrobok by nemohol mať vysokú kvalitu.

Prístrojový vzduch

Vzduch sa počas výrobného procesu používa k pneumatickému prepravovaniu, čo znamená, že prichádza do styku s výrobkom, takže musí byť úplne čistý. Vo zvyšnej časti procesu sa stlačený vzduch používa aj na ovládanie ventilov, triedenie, leštenie a ďalšie činnosti.

Úprava odpadových vôd

Vodu použitú počas výrobného procesu je nutné najprv upraviť, inak by mohlo dôjsť ku kontaminácii výrobku. Po použití je nutné vodu taktiež upraviť, než ju bude možné znovu použiť alebo vypustiť. Ďalšie informácie o úprave odpadových vôd

Vzduchové kompresory pre farmaceutický priemysel

explainer icon