Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Pneumatické motory
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

ISO 22000

Certifikované kompresorové systémy pre potravinársky a nápojový priemysel

Potravinársky a nápojový priemysel Trieda 0

Sme prvým výrobcom zariadení na stlačený vzduch s certifikáciou ISO 22000 pre naše výrobné zariadenie na bezolejové zariadenie v Antverpách v Belgicku. To znamená, že sme zaviedli rovnaké postupy, aké používajú popredné potravinárske spoločnosti


Zjednodušené procesy certifikácie

Naše kompresory Z, príslušné sušiče a filtre majú certifikáciu ISO 22000, vďaka čomu je proces certifikácie podľa normy ISO 22000 jednoduchší

Odborný servis

Poraďte sa s našimi odborníkmi na certifikačný proces podľa normy ISO 22000. Pri každej revízii normy ISO 22000 vám môžeme pomôcť s aktualizáciou

Transparentnosť a istota

Vybavenie vašich bezolejových vzduchových kompresorov bolo navrhnuté a zostavené v kontrolovanom, čistom a bezpečnom prostredí. Zaviedli sme transparentný a zdokumentovaný systém riadenia bezpečnosti potravín

Kritériá certifikácie podľa normy ISO 22000

ISO logo Lloyds registe

Norma ISO 22000 zohráva zásadnú úlohu pri zaisťovaní kvality a transparentnosti pri spracovaní potravín a vo výrobných závodoch vrátane závodov na krmivá. Norma ISO 22000 upravuje trojicu hlavných bezpečnostných rizík v potravinárskom a nápojovom priemysle: biologické, chemické a fyzické. 

Hlavné súčasti certifikácie podľa normy ISO 22000 sa usilujú riešiť tieto riziká ich identifikáciou a opatreniami na ich odstránenie. Získanie certifikácie podľa normy ISO 22000 si vyžaduje:

  1. zdokumentovaný systém riadenia bezpečnosti potravín 
    na riadenie procesov v celom závode,
  2. zavedenie programov preventívnych opatrení
    na zaistenie hygienicky čistého prostredia,
  3. stanovenie zásady kritického kontrolného bodu analýzy rizík,
    ktorá slúži na identifikáciu, prevenciu a odstraňovanie rizík (HACCP)

Tak ako popredné potravinárske spoločnosti

V roku 2015 sme získali certifikáciu ISO 22000 na náš bezolejový výrobný závod, ktorý vyrába bezolejové vzduchové kompresory, dúchadlá a produkty na úpravu vzduchu v Antverpách v Belgicku. Pri plnení požiadaviek certifikácie sme zaviedli rovnaké zásady kritického kontrolného bodu analýzy rizík (HACCP) a bezpečnostné postupy, aké používajú popredné potravinárske spoločnosti.
Certifikácia podľa normy ISO 22000 vychádza z certifikácie zabezpečenia kvality ISO 9001 a je určená pre každú organizáciu v odvetví potravinárskeho a nápojového priemyslu, ktorá si želá zaviesť systémy na konštantné poskytovanie bezpečných potravinárskych produktov. Podľa tejto normy organizácia musí preukázať schopnosť regulovať riziká v oblasti bezpečnosti potravín.