Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

ISO 22000

Certifikované kompresorové systémy pre potravinársky a nápojový priemysel

Potravinársky a nápojový priemysel Trieda 0

Sme prvým výrobcom zariadení na stlačený vzduch s certifikáciou ISO 22000 pre naše výrobné zariadenie na bezolejové zariadenie v Antverpách v Belgicku. To znamená, že sme zaviedli rovnaké postupy, aké používajú popredné potravinárske spoločnosti

Zjednodušené procesy certifikácie

Naše kompresory Z, príslušné sušiče a filtre majú certifikáciu ISO 22000, vďaka čomu je proces certifikácie podľa normy ISO 22000 jednoduchší

Odborný servis

Poraďte sa s našimi odborníkmi na certifikačný proces podľa normy ISO 22000. Pri každej revízii normy ISO 22000 vám môžeme pomôcť s aktualizáciou

Transparentnosť a istota

Vybavenie vašich bezolejových vzduchových kompresorov bolo navrhnuté a zostavené v kontrolovanom, čistom a bezpečnom prostredí. Zaviedli sme transparentný a zdokumentovaný systém riadenia bezpečnosti potravín

Kritériá certifikácie podľa normy ISO 22000

ISO logo Lloyds registe

Norma ISO 22000 zohráva zásadnú úlohu pri zaisťovaní kvality a transparentnosti pri spracovaní potravín a vo výrobných závodoch vrátane závodov na krmivá. Norma ISO 22000 upravuje trojicu hlavných bezpečnostných rizík v potravinárskom a nápojovom priemysle: biologické, chemické a fyzické. 

Hlavné súčasti certifikácie podľa normy ISO 22000 sa usilujú riešiť tieto riziká ich identifikáciou a opatreniami na ich odstránenie. Získanie certifikácie podľa normy ISO 22000 si vyžaduje:

  1. zdokumentovaný systém riadenia bezpečnosti potravín 
    na riadenie procesov v celom závode,
  2. zavedenie programov preventívnych opatrení
    na zaistenie hygienicky čistého prostredia,
  3. stanovenie zásady kritického kontrolného bodu analýzy rizík,
    ktorá slúži na identifikáciu, prevenciu a odstraňovanie rizík (HACCP)

Tak ako popredné potravinárske spoločnosti

V roku 2015 sme získali certifikáciu ISO 22000 na náš bezolejový výrobný závod, ktorý vyrába bezolejové vzduchové kompresory, dúchadlá a produkty na úpravu vzduchu v Antverpách v Belgicku. Pri plnení požiadaviek certifikácie sme zaviedli rovnaké zásady kritického kontrolného bodu analýzy rizík (HACCP) a bezpečnostné postupy, aké používajú popredné potravinárske spoločnosti.
Certifikácia podľa normy ISO 22000 vychádza z certifikácie zabezpečenia kvality ISO 9001 a je určená pre každú organizáciu v odvetví potravinárskeho a nápojového priemyslu, ktorá si želá zaviesť systémy na konštantné poskytovanie bezpečných potravinárskych produktov. Podľa tejto normy organizácia musí preukázať schopnosť regulovať riziká v oblasti bezpečnosti potravín.