10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0
Zavrieť
Piestový kompresor Atlas Copco Automan pri použití v cyklistickej dielni

Piestové kompresory

Preskúmajte náš kompletný sortiment piestových vzduchových kompresorov pre akékoľvek aplikácie a profitujte z poznatkov našich tímov pri nastavovaní kompresorových inštalácií.

Predávame piestové kompresory pre každú aplikáciu

Náš rad piestových vzduchových kompresorov je navrhnutý tak, aby poskytoval spoľahlivý zdroj stlačeného vzduchu pre každého používateľa. Naše portfólio recipročných piestových vzduchových kompresorov sa pohybuje od remeňových 1,5 kW remeselných kompresorov až po veľké priemyselné piestové vzduchové kompresory z liatiny s priamym pohonom. Disponujeme tiež širokou škálou bezolejových piestových vzduchových kompresorov, ktorá zodpovedá špeciálnym požiadavkám napr. zubných ambulancií, laboratórií, zariadení na fúkanie PET fliaš a CNG.

Preskúmajte rôzne rady piestov ⮯

priemyselný vysokotlakový piestový kompresorPriemyselný piestový kompresor s posilňovačom – vysoký tlak ≥15 bar

priemyselný nízkotlakový piestový kompresor
Priemyselný piestový kompresor s posilňovačom – nízky tlak <15 bar

profesionálny piestový kompresor
Profesionálny piestový kompresor

 

Prečo by som si mal kúpiť piestový kompresor?

Priehľadové zobrazenie bezolejového piestového kompresora LZ s integrovaným sušičom chladiaceho média s certifikáciou triedy 0, t.j. nulovými zvyškami oleja vo výstupe stlačeného vzduchu.
Z najpopulárnejších dostupných technológií vzduchových kompresorov je najhospodárnejším a relatívne lacným typom vzduchového kompresora práve piestový alebo recipročný stroj. Je chybou nahliadať na malé piestové kompresory ako na unavené, hlučné relikvie rachotiace v garážovej hale s pneumatikami. Tento názor má ďaleko od pravdy – dnešná moderná recipročná kompresorová technológia je veľkým prínosom k priemyselnej produktivite.Väčšina malých až stredných piestových kompresorov, ktoré sa bežne pohybujú od 0,55 do 15 kW, a môže ísť buď o stroje mazané olejom alebo bezolejové stroje, je k dispozícii v mnohých verziách, ktoré zodpovedajú presným potrebám širokej škály koncových používateľov. Možno ich dodávať buď ako štandardné základné jednotky namontované na vozíku alebo prijímači, alebo ako kompletnú stanicu so stlačeným vzduchom, ktorá obsahuje sušič vzduchu s chladiacim médiom a vopred zapojené štartovacie a regulačné zariadenie.Rad väčších piestových kompresorov je zvyčajne určený pre špeciálne aplikácie, ako je napríklad použitie stlačeného zemného plynu a môže dosahovať až 560 kW.

Aké sú výhody kúpy piestového kompresora?

Technológia recipročného kompresora je lacnejšia

Kompresory na fúkanie PET fliaš od spoločnosti Atlas Copco

Vysokotlakový kompresor na fúkanie PET fliaš od spoločnosti Atlas Copco

Kompresory s piestovou technológiou sú najstaršie typy kompresorov. Sú tiež najjednoduchšie a na fungovanie používajú veľmi základné fyzikálne princípy. Z týchto dôvodov sú revolučné zmeny a vylepšenia v tejto oblasti nepravdepodobné. To však tiež znamená, že všetci výrobcovia majú túto technológiu v malíčku, prinajmenšom v ich najbežnejšom priemyselnom použití.

Vďaka malým alebo žiadnym nákladom na výskum a vývoj a jednoduchej a dobre pochopenej technológii sú výrobné náklady nižšie. To znamená, že širšie spektrum výrobcov je ochotných produkt prevziať alebo naň získať licenciu pod vlastnou značkou. Kupujúci ako taký ťaží z konkurencie na trhu, ktorá so sebou prináša nižšie nákupné náklady.

Údržbári sú dostupnejší (a lacnejší)

Servisný technik pri vykonávaní údržby vzduchového kompresora

Servisný technik pri vykonávaní údržby vzduchového kompresora

Dlhodobá prítomnosť na trhu a jednoduchosť technológie, ako aj rovina výskumu ovplyvňujú údržbu rovnakým spôsobom, ako ovplyvňujú výrobu. Čo sa týka ich najbežnejšieho priemyselného využitia, na udržanie kroku so zmenami v technológii piestových kompresorov sa nepotrebujete kontinuálne vzdelávať. Akonáhle technik pochopí základné princípy, jeho zručnosti sa môžu iba zlepšovať. To znamená, že údržba piestového kompresora je ľahšie zvládnuteľná, pretože technológia je prístupná každému technikovi.

Čo to znamená pre vás ako kupujúceho? Predovšetkým máte prístup k väčšej skupine technikov so skúsenosťami s touto technológiou. Vo väčšine prípadov konkurenčný charakter týchto zdrojov znamená aj nižšie náklady na údržbu.

Výnimky platia v prípade špecializovaných aplikácií, ako je kompresia zemného plynu, dusíka alebo kyslíka. Cena však vyplýva skôr z požiadaviek priemyselnej aplikácie než zo samotnej technológie.

Náhradné diely pre piestové kompresory sú ľahko dostupné

Technik s náhradnými dielmi kompresora

Dostupnosť náhradných dielov ide ruka v ruke s údržbou vášho piestového kompresora. Jednoduchá technológia so sebou prináša vysokú dostupnosť náhradných dielov a súprav na údržbu. To je obzvlášť dôležité z hľadiska mnohých kompresorov vyrábaných pod privátnymi značkami od rovnakého výrobcu.

V prípade náhradných dielov pre kompresory pre technických nadšencov sú možnosti nákupu také rozmanité, aké sú možnosti na kúpu samotného kompresora. Môžete sa porozprávať s autorizovanými predajcami, navštíviť najbližší obchod pre domácich majstrov alebo navštíviť stránky elektronických predajní. Nech už sa rozhodnete pre ktorúkoľvek možnosť, existuje veľká pravdepodobnosť, že nájdete všetky náhradné diely, ktoré váš kompresor potrebuje. Alebo nájdete vhodné alternatívy za pomoci online komunity.

Niektoré priemyselné aplikácie však do tejto kategórie opäť nespadajú. Potreba kompresora, ktorý zvláda nafúkanie pneumatík a pneumatické náradie v autoservise, je jedna vec. Potreba kompresora fungujúceho vo výbušných atmosférach je však niečo úplne iné. V druhom prípade ovplyvňuje dostupnosť náhradných dielov a súprav na údržbu rizikový faktor, ktorý musia tieto diely zmierniť.

Aké sú nevýhody kúpy piestového kompresora?

Piestové kompresory sú hlučné

Operátor pri nasadzovaní chráničov sluchu na zabránenie poškodenia sluchu v dôsledku hlučného pracovného prostredia

Operátor s nasadenými chráničmi sluchu na zabránenie poškodenia sluchu v hlučnom pracovnom prostredí

Mnoho z podnikov, pre ktoré je ideálnym riešením piestový kompresor, má malé priestory, vďaka čomu je ich hlavným problémom hluk. Hladina hluku v recipročnom kompresore môže byť u súčasných stojov vyššieho štandardu len 65 dB. U najbežnejších piestových kompresorov, najmä starých, sa bude pohybovať na úrovni 80 dB a viac.

Je dôležité mať na pamäti, že hlavným cieľom recipročnej technológie sú nízke investičné náklady. Zvládanie vedľajších účinkov, ako je hluk a teplo, sa na zozname priorít nenachádza až tak vysoko. Na porovnanie, rotačné skrutkové kompresory tieto vedľajšie účinky eliminujú alebo drasticky znižujú.

Výsledkom je, že pri kúpe piestového kompresora je tiež potrebné zvažovať ako zmierniť problém s hlukom. Najbežnejším riešením je umiestniť stroj mimo pracoviska do kvalitného zvukotesného krytu. Vyššia počiatočná investícia by vám však zabezpečila kompresor horného rozmedzia. Hladina hluku týchto strojov je navrhnutá podľa moderných štandardov a umožňuje ich umiestniť bližšie k miestu použitia.

Aké verzie piestových kompresorov existujú?

Olejom mazané piestové kompresory

Piestový kompresor Atlas Copco s nádržou so stlačeným vzduchom
Kompaktné jednostupňové olejom mazané, recipročné kompresory s konfiguráciou v tvare písmena V v rozmedzí 10 barov od 1,5 do 15 kW sú najvhodnejšie pre aplikácie s obmedzenými priestorovými požiadavkami. V tomto dizajne poskytuje ľahký blok kompresora priamo spojený s motorom vynikajúce chladiace vlastnosti a plynulú integráciu v malých priestoroch.

Bezolejové piestové kompresory

V prípade kompresie s olejovým vstrekovaním nemožno ani po filtrácii zaručiť, že sa všetky olejové výpary, aerosóly a iné kontaminujúce látky zo stlačeného vzduchu odstránia. Z tohto dôvodu mnoho popredných výrobcov kompresorov ponúka bezolejovú vzduchovú technológiu, ktorá používa natrvalo utesnené ložiská a piestne krúžky z PTFE alebo uhlíka na odstránenie rizika kontaminácie. Tie by mali byť v ideálnom prípade navrhnuté tak, aby vyhovovali certifikovanej norme kvality vzduchu ISO 8573-1 triedy 0.

Aký typ kompresora vyhovuje tej ktorej aplikácii?

Remeňový vzduchový kompresor

Piestový vzduchový kompresor od spoločnosti Atlas Copco

Piestový vzduchový kompresor od spoločnosti Atlas Copco

Náš rad Atlas Copco Automan je dokonalým piestovým vzduchovým kompresorom pre remeselníkov, náročných domácich majstrov a do veľkej miery vhodný aj pre priemyselné prostredie. Hliníkový rad Automan AB je dokonalým riešením, keď potrebujete spoľahlivý zdroj stlačeného vzduchu a mobilitu v jednom. Rad Automan AT je náš liatinový piestový kompresor, spoľahlivý ťažný kôň, ktorý bude dodávať veľké množstvo stlačeného vzduchu, keď ho potrebujete.

Priemyselné piestové vzduchové kompresory s priamym pohonom

Piestový vzduchový kompresor od spoločnosti Atlas Copco

Priemyselný piestový vzduchový kompresor s priamym pohonom

Spoločnosť Atlas Copco predstavila prvý piestový vzduchový kompresor v roku 1904. Od tej doby túto technológiu neustále zdokonaľujeme. Dnes sú naše piestové vzduchové kompresory radu LE a LT špičkou medzi kompresormi s priamym pohonom na trhu. Tieto stroje sú vyrobené pre aplikácie v ťažkom priemysle, kde je piestová technológia vhodnejšia ako skrutkové kompresory. Rad LE a LT je rad piestových kompresorov s priamym pohonom, na ktorý sa môžete znova a znova spoľahnúť.

Zariadenia dentálneho vzduchového kompresora

Dentálny vzduchový kompresor od spoločnosti Atlas Copco

Dentálny vzduchový kompresor od spoločnosti Atlas Copco

Pre vašu ordináciu dokážeme dodať dokonalý dentálny vzduchový kompresor. Naše dentálne kompresory majú certifikáciu triedy 0, t.j. vzduch 100 % bez oleja. Sme jediná spoločnosť na výrobu vzduchových kompresorov s touto certifikáciou pre zariadenia dentálnych vzduchových kompresorov. Náš 100 % bezolejový dentálny vzduchový kompresor je dokonalou voľbou pre všetky zubné ordinácie, ktoré hľadajú vzduchové riešenia v oblasti dentálnej starostlivosti. Preskúmajte našu ponuku bezolejového dentálneho vzduchového kompresora a dozviete sa, ako vám môže použitie nášho spoľahlivého kompresora prinesie pocit istoty.

Kompresorové inštalácie na fúkanie PET fliaš

Vysokotlakový kompresor na fúkanie PET fliaš od spoločnosti Atlas Copco

Vysokotlakový vzduchový kompresor na fúkanie PET fliaš od spoločnosti Atlas Copco

Náš rad vysokotlakových kompresorov na fúkanie PET fliaš má certifikát triedy 0 podľa najprísnejších noriem TÜV – výsledkom čoho je 100 % bezolejový vzduch. Naše kompresory schopné dodávať výstupný tlak od 20 do 45 barov využívajú výhodu rozsiahlej globálnej servisnej siete, ktorá ich udržuje v špičkovej forme.Preskúmajte náš kompletný rad bezolejových vzduchových kompresorov a služieb na fúkanie PET fliaš a dozviete sa, ako vám môžeme pomôcť zabezpečiť výrobu PET fliaš.

Inštalácie kompresorov na stlačený zemný plyn (CNG)

Vysokotlakový kompresor CNG od spoločnosti Atlas Copco

Vysokotlakový kompresor CNG od spoločnosti Atlas Copco

Či už ste vlastníkom čerpacej stanice na stlačený zemný plyn (CNG), vyvíjate palivové riešenie pre vozidlo na zemný plyn (NGV) pre hromadnú dopravu alebo nastavujete virtuálny potrubný systém na napájanie vzdialeného priemyselného procesu, spoločnosť Atlas Copco má to správne riešenie CNG/NGV pre danú prácu.V našich kompresoroch sa snúbi inteligentná a energeticky efektívna technológia. Sú vybavené natlakovanou kľukovou skriňou s nulovými únikmi, priamym pohonom a využívajú dôsledne odkazovanú a testovanú technológiu. Účinnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť sú rozhodujúcimi faktormi pre každú inštaláciu CNG/NGV. Sú tiež základnými kameňmi celej našej produktovej rady pre zemný plyn. Naše kompresory sú nabité funkciami, ktoré prinášajú výhody v každom kroku cyklu dodávky CNG/NGV.Zistite viac o našom sortimente vysokotlakových piestových kompresorov pre kompresorové inštalácie vhodné pre CNG a NGV.

Prečo by som si mal kúpiť piestový kompresor od spoločnosti Atlas Copco?

Rad piestových kompresorov Atlas Copco je jedným z najrozsiahlejších, ktoré na trhu nájdete. Z hľadiska technológie sú naše stroje dostupné v bezolejovej aj olejom mazanej verzii, k dispozícii sú tlakové verzie zodpovedajúce požiadavkám až 450 bar a sú použiteľné aj pre iné plyny ako vzduch.S pridaním priečnika a plunžra a s aplikáciami do 1 MW sme presvedčení, že máme riešenie zodpovedajúce vašim potrebám, nech už sú akékoľvek. Ak na tejto stránke nenájdete vhodný kompresor pre svoju aplikáciu, konkrétnu pomoc vám poskytne jeden z našich odborníkov.