10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment
Zavrieť
stlačený vzduch pre kovovýrobu

Riešenia stlačeného vzduchu pre metalurgické a kovospracujúce aplikácie

Certifikované kompresory čistého vzduchu pre každú aplikáciu v kovospracujúcich závodoch. Zistite, ako môžu naše energeticky úsporné výrobky a spoľahlivá servisná sieť zvýšiť vašu produktivitu s najnižšími celkovými nákladmi na vlastníctvo.

Certifikovaný čistý vzduch

Naše kompresory sú prvé a jediné kompresory, ktoré poskytujú vzduch triedy 0 bez obsahu oleja. Zaistite, aby výrobná kvalita vašich cenných kovov nebola počas výroby ohrozená

Viac o vzduchu triedy 0 bez obsahu oleja

Spoľahlivý partner

Mnoho procesov v kovospracujúcich závodoch vyžaduje spoľahlivú nepretržitú dodávku stlačeného vzduchu. Naša globálna servisná sieť a popredajné služby prinášajú našim zákazníkom istotu, že je o ich potreby stlačeného vzduchu postarané

Energetická účinnosť

Roky skúseností v praxi viedli k vzniku energeticky úsporných alternatív, ako sú Optimizer 4.0 a pohon s premenlivými otáčkami pre stlačený vzduch. Tieto možnosti poskytujú našim klientom produkty s nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo

Dodávateľ kompletnej ponuky

Ponúkame vám komplexné riešenie pre všetky potreby stlačeného vzduchu vo vašom kovospracujúcom závode. Máme k dispozícii všetky technológie pre vaše procesy spracovania kovov, od kompresorov a generátorov dusíka až po filtre, sušiče a ďalšie zariadenia. S nami nebudete potrebovať rôznych dodávateľov, čím sa zvýši efektivita vašej prevádzky.

Nekontaminovaný vzduch pre koncové produkty vysokej kvality

Stlačený vzduch je pri práci s drahými kovmi alebo pri ich výrobe cenným zdrojom. Jediný spôsob, ako môžete zaručiť, že váš proces nebude kontaminovaný stlačeným vzduchom, je vzduch triedy 0 bez obsahu oleja. Tým sa eliminuje riziko kontaminácie olejom z kompresora, nehrozí riziko poškodeného alebo nebezpečného produktu, strát spôsobených prevádzkovými prestojmi alebo ohrozenia dobrej povesti vašej spoločnosti. Naše kompresory dokonca prekonali prísne normy TÜV.

Celosvetová servisná sieť

Naša servisná sieť pôsobí v 180 krajinách po celom svete. Ak nastane vzácny prípad akéhokoľvek problému a je potrebné vykonať akýkoľvek servis, naše popredajné služby sa oň čo najskôr postarajú. Možnosť sledovať kompresor pomocou nášho systému sledovania vám umožňuje proaktívne naplánovať potrebnú údržbu, čo znižuje prestoje vašich prevádzok a ďalej znižuje náklady na vlastníctvo systému stlačeného vzduchu.

Aplikácia stlačeného vzduchu pri kovovýrobe

Vysoké pece

Železná ruda, koks a vápenec sa pri výrobe železa miešajú vo vysokej peci. Aby bola dosiahnutá teplota topenia, je do pece je tryskami vháňaný horúci vzduch.

Výroba koksu

Čierne uhlie sa ohrieva na teplotu v rozmedzí od 1000 °C do 2000 °C, aby vznikol vedľajší produkt – koks. Koksáreň potrebuje po zapálení nepretržitý prívod vzduchu. Nemôže si dovoliť stratu dodávky vzduchu po dobu aspoň 3 mesiacov.

Kyslíková pec

Železo, oceľový šrot a tavivo sa pri výrobe ocele miešajú v kyslíkovej peci. Do nádoby je potom pomocou kyslíkovej kopije vháňaný 99 % čistý kyslík. To spôsobí nárast teploty a dôjde k roztaveniu šrotu, až nakoniec vznikne tekutá oceľ.

Vrecové filtre

Systémy na zber prachu, ktoré nasávajú vzduch cez vzduchový systém a vrecia zachytávajú prach. Vrecia sú pravidelne čistené pulzovaním stlačeného vzduchu cez ne. Prach sa potom dostane do násypky a odstráni sa.

Vzduchová zmes

Chladenie brám alebo sochorov potom, čo boli vytvarované, sa vykonáva zmiešaním vzduchu pod stredne vysokým tlakom s vodou a nástrekom tejto vody na horúcu bramu alebo sochor. Vďaka tomu je chladenie rovnomerné a rýchle.

Prístrojový vzduch

Mnoho aplikácií v procese kovovýroby vyžaduje stlačený vzduch pre prístrojové vybavenie. Lámanie krusty, vzduchové trysky, pneumatické prepravovanie sú len niektoré z operácií, ktoré sú závislé od stlačeného vzduchu.

Čistenie odpadových vôd

Voda použitá počas procesu kovovýroby musí byť pred opätovným použitím alebo vypustením upravená. Ďalšie informácie o úprave odpadových vôd

Tepelné spracovanie kovov dusíkom

Dusík má v metalurgii mnoho spôsobov použitia. Možno ho použiť na urýchlenie absorpcie uhlíka v spracúvanom kove, zabraňuje oxidácii počas chladiacej fázy výroby ocele a používa sa na žíhacie procesy, aby sa zabránilo exotermickým reakciám a nebezpečnému prehriatiu pecí.

Naše riešenia pre kovospracujúci priemysel

Riešenia stlačeného vzduchu pre metalurgické a kovospracujúce aplikácie

explainer icon