Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Maximalizujte efektivitu vašej inštalácie stlačeného vzduchu

Ušetrite spotrebu energie a využite maximálnu prevádzkyschopnosť vybavenia vďaka analýzam, monitorovaniu a optimalizácii vašej kompresorovne.

Usporte energiu

Analyzovanie, optimalizácia a kontrola vášho systému so stlačeným vzduchom vám umožní znížiť spotrebu energie

Maximálna prevádzkyschopnosť

Pomocou najnovších technológií na kontrolu a riadenie zaručíte stabilitu systému a maximálnu prevádzkyschopnosť.

Lepšie rozhodnutia

Objavte možnosti na zvýšenie efektivity a úspor.

Spotreba energie tvorí až 70 % nákladov na inštaláciu so stlačeným vzduchom. Zistite, ako môžete maximalizovať efektivitu vašej kompresorovej miestnosti.

Pochopte svoj systém so stlačeným vzduchom

Viete, či je váš systém stlačeného vzduchu efektívny?
Preveríme celý vzduchový systém – od kompresorov cez vzduchový rozvod, až po spotrebiče – a na základe týchto kontrol identifikujeme potenciálne úspory a odporučíme vám kroky na ich dosiahnutie.

Opravte úniky stlačeného vzduchu

Vedeli ste, že pri úniku vzduchu môže dôjsť až k 20 % strate energie vo vašom systéme stlačeného vzduchu? Je to veľa peňazí, ktoré len tak vyfučia.
Pomocou riešenia RePress je možné netesnosti zafixovať, keď je rozvodná sieť pod tlakom a bez demontáže potrubí alebo spojok.

Zužitkujte termálnu energiu

Počas kompresie vzduchu sa vytvára teplo. To sa odvádza do chladiaceho systému a uvoľňuje do atmosféry. Túto tepelnú energiu je však možné dobre zúžitkovať.
Tu nastupuje proces rekuperácie energie. Rekuperuje teplo, ktoré možno použiť na vykurovanie pracovného priestoru, horúcu vodu alebo priemyselné procesy. Váš kompresor „vytvára“ energiu. Neplytvajte ňou!

Inovujte svoje regulátory

Pri inštalácii s viacerými kompresormi centrálny regulátor pomáha presnejšie ovládať výstup tlaku a redukuje tak spotrebu energie. Inováciu vybavenia na najnovšie technológie neporovnateľne zvýšite aj efektívnosť.

Kontrolujte inštaláciu so stlačeným vzduchom

Služba SMARTLINK vám umožní sledovať výkon a stav servisu všetkých zariadení vo vašej kompresorovni. Podrobné správy vám pomôžu sledovať energetickú účinnosť a umožňujú tiež riadiť spotrebu energie podľa normy ISO 50001

Získajte rýchly a jednoduchý prístup k informáciám o vzduchovom kompresore

AIRlink je prispôsobiteľná mobilná aplikácia, ktorá zvýrazňuje kľúčové prevádzkové stavy a výkonové ukazovatele vašej inštalácie stlačeného vzduchu z ľubovoľného miesta a kedykoľvek. 

Maximalizujte efektivitu vašej inštalácie stlačeného vzduchu

explainer icon