10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment
Zavrieť
Sušič chladeného vzduchu

Všetko o sušičoch chladeného vzduchu

Náš kompletný rad sušičov chladeného vzduchu

Spoľahlivá ochrana systému

Naše chladiace sušiče ponúkajú spoľahlivé, ekonomické a jednoduché riešenie, ako zabrániť kondenzácii, a tým aj korózii vo vašich systémoch.

Minimálna údržba, maximálna prevádzkyschopnosť

Náš rad sušičov s chladiacim médiom si vyžaduje minimálnu údržbu, a preto dokáže zaistiť maximálnu prevádzkyschopnosť. Zníženie vašich výrobných nákladov vďaka kratším prestojom.

Ľahká inštalácia

Naše sušiče chladeného vzduchu sa riadia konceptom „zapojenia a okamžitého spustenia“, čo znamená jednoduchú inštaláciu vašej jednotky.

Energetická účinnosť chladiacich sušičov stlačeného vzduchu

Energetická účinnosť závisí od poklesu vnútorného tlaku a elektrickej energie spotrebovanej sušičom.  

Udržiavanie čo najnižšieho poklesu tlaku

Vnútorná tlaková strata je rozdiel medzi tlakom stlačeného vzduchu na vstupnom a výstupnom potrubí sušiča.
Čím nižší je vnútorný tlakový spád chladiaceho sušiča, tým nižší tlak musíte dosiahnuť pomocou vzduchového kompresora. A tým menej energie kompresor spotrebuje. 

Naše sušiče chladiva sú navrhnuté tak, aby minimalizovali pokles tlaku, a preto majú najnižšiu spotrebu energie.

 

Energeticky úsporné technológie chladiacich systémov

Maximalizujte úspory energie od prvej minúty prevádzky pomocou

  • Chladiace sušiče s pohonom s premenlivými otáčkami 
    Prietok stlačeného vzduchu kolíše v závislosti od dennej doby, týždňa alebo dokonca mesiaca a pracovné teploty sa môžu líšiť. Technológia VSD umožňuje prispôsobiť sa týmto výkyvom a šetrí energiu v prípade čiastočného zaťaženia alebo zmeny pracovných podmienok.
  • Komponenty optimalizované pre účinnosť
  • Monitorovací a riadiaci systém

Ako funguje chladiaci sušič vzduchu?

Sušiče chladiva sú najčastejšie používané sušiče v priemysle a pozostávajú z výmenníka tepla "vzduch-vzduch" a výmenníka tepla "vzduch-chladivo". Výmenníky tepla odstraňujú vlhkosť zo stlačeného vzduchu kondenzáciou vody v ňom. To je nevyhnutné na ochranu systémov stlačeného vzduchu, a každého zariadenia napájaného stlačeným vzduchom pred škodlivými účinkami vlhkosti.

Najdôležitejším kritériom je udržať relatívnu vlhkosť stlačeného vzduchu pod 50 %.


K dispozícii sú vzduchom chladené aj vodou chladené sušiče chladiva. Sušiče v podstate ochladzujú teplý, vlhký vzduch vychádzajúci z kompresora, Keď sa teplota stlačeného vzduchu zníži, vlhkosť kondenzuje a odvádza sa zo stlačeného vzduchu pomocou vysokoúčinného odlučovača vody.

Potom sa stlačený vzduch zohreje na približne izbovú teplotu, aby sa na vonkajšej strane potrubia nevytvárala kondenzácia. Táto výmena tepla medzi vstupujúcim a vystupujúcim stlačeným vzduchom tiež znižuje teplotu vstupujúceho stlačeného vzduchu, a tým znižuje potrebný chladiaci výkon chladiaceho okruhu.

Sortiment sušičov chladeného stlačeného vzduchu

Všetko o sušičoch chladeného vzduchu

explainer icon