Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie
oil-free air compressors ZT 160 (VSD)  refrigerant dryer FD 8702 VSD controller Optimizer 4.0

Vylepšená regulácia a hospodárnosť vzduchového kompresora

Náš systém regulácie kompresorov Elektronikon® využíva technológiu „internetu vecí“, ktorá umožňuje monitorovanie na diaľku a úsporu energie. Zaistite svojmu podniku popredné miesto v oblasti riešení Industry 4.0

Šetrite energiu vďaka inteligentnej technológii

80 % nákladov súvisiacich s kompresorom tvorí spotreba energie. Monitorovací systém kompresorov Elektronikon® zaistí úsporu energie využitím

  • oneskoreného druhého zastavenia
    na zastavenie kompresora vždy, keď je to možné,
  • duálneho tlakového pásma
  •     na zaistenie nižšieho tlaku v systémoch počas víkendov a nocí,

  • automatického nastavenia otáčok hlavného motora
  •     v závislosti od požiadavkách na objem vzduchu,

  • úpravou otáčok sušiča podľa potreby

Inteligentný riadiaci systém kompresora

Regulátor Elektronikon® funguje ako „mozog“ kompresora, ktorý zhromažďuje údaje zo snímačov v rámci kompresora, spracuje ich a dodá vám ich prehľad. Skúsenosti z oblasti vývoja hardvéru aj softvéru nám umožnili vytvoriť systém dokonale určený na optimalizáciu účinnosti kompresora.

Mobilná integrácia

Regulátor Elektronikon® umožňuje jednoducho spojiť riadenie s vašimi mobilnými zariadeniami, akými sú napríklad tablety a smartfóny, prostredníctvom systému SMARTLINK, ktorý umožňuje mobilné monitorovanie v zabezpečenej sieti.

Ochrana systému prostredníctvom internetu vecí a riešení Industry 4.0

Integrované snímače merajú napríklad teplotu a tlak. Vďaka tomu vás regulátor Elektronikon® zbaví starostí, pretože sa môžete spoľahnúť, že automatický výstražný systém v prípade akejkoľvek výnimočnej situácie odošle upozornenia na vaše mobilné zariadenie pomocou systému SMARTLINK.

Systémy ovládania a sledovania

Vylepšená regulácia a hospodárnosť vzduchového kompresora

explainer icon