10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment
Zavrieť
Servisný plán úplnej zodpovednosti

Plán úplnej zodpovednosti – kompletná starostlivosť o kompresor

Plán úplnej zodpovednosti sa postará o všetko. Všetky údržby, aktualizácie, opravy a generálne opravy vzduchových kompresorov sú zahrnuté za komplexnú cenu.
    Kontaktujte nás

Popis

Spoľahlivosť s jasným vrátením

Za komplexnú cenu sa úplne postaráme o váš kompresor s včasnou údržbou odbornými servisnými technikmi s originálnymi dielmi. 

 

Okrem starostlivosti o všetku bežnú údržbu naši servisní technici proaktívne zistia a opravia všetky vyvíjajúce sa problémy. Váš kompresor sa bude modernizovať najnovšími vylepšeniami, ktoré vyplývajú z nášho pokračujúceho úsilia v oblasti R&D – výskumu a vývoja.

Ak naši technici zistia, že spoľahlivosť hnacieho ústrojenstva kompresora klesá, naplánuje sa generálna oprava, ktorá váš kompresor prebudí do nového života. 

Úplná zodpovednosť servisného technika

Získajte úplné pripojenie

Plne zavedená služba SMARTLINK vám dáva možnosť sledovať účinnosť vášho systému stlačeného vzduchu bez toho, aby ste navštívili kompresorovňu.

Čo je zahrnuté

S plánom zodpovednosti získate

Kompletný servis

Zahŕňa riešenie problémov, originálne diely a odborný servis, ako aj opravy.
Generálna oprava elementu
Po mnohých rokoch prevádzky výmena základnej súčasti prebudí vaše zariadenie do nového života.

Vysoká priorita

Naši servisní odborníci monitorujú všetky relevantné údaje kompresora a rýchlo reagujú na vaše potreby, s proaktívnym servisom a rozšírenou podporou.

Úspora času a nákladov

Znižuje celkové náklady na vlastníctvo vášho zariadenia a ponúka maximálnu dostupnosť stroja.

Zelené riešenie

Zachovanie energetickej účinnosti vášho zariadenia znamená minimalizáciu vplyvu na životné prostredie a dosiahnutie vašich cieľov v oblasti úspory energie.

Kontrola na diaľku

Vďaka funkcii SMARTLINK Energy môžete sledovať energetickú účinnosť svojej kompresorovne s jednoduchým prístupom k správam a odporúčaniam. 

Prečo úplná zodpovednosť

Prečo si vybrať servisný plán úplnej zodpovednosti

Naša najvyššia úroveň podpory

Ak ste zákazník servisného plánu, spoločnosť Atlas Copco pozná všetky vaše relevantné údaje o kompresoroch. Rozšírené diagnostické služby nám umožňujú rozpoznať a opraviť akékoľvek odchýlky vo výkone kompresorov. Zabezpečuje sa aj zachovanie kvality vzduchu pri špecifických zariadeniach, ochrana zariadení a koncových produktov.

Naši servisní odborníci tak môžu rýchlo reagovať na vaše potreby s automaticky naplánovanými servisnými prehliadkami, proaktívnymi opravami a rozšírenou podporou.

Okrem toho vybavíme váš kompresor najnovšími vylepšeniami a riešeniami z nášho pokračujúceho úsilia v oblasti R&D – výskumu a vývoja. Vašou protihodnotou je najlepšia dostupná energetická účinnosť na jednej úrovni vybavenia.

Maximalizovanie prevádzkyschopnosti

Plán úplnej zodpovednosti to všetko obsahuje, odborné monitorovanie a riešenie problémov, originálne diely a včasný odborný servis, všetko v rámci rýchleho a efektívneho pracovného postupu. 

Proaktívne opravy a prioritná núdzová podpora s garantovaným časom odozvy zabraňujú zhoršeniu problémov.

Nižšie náklady na energiu

Včasný servis a aktualizácie zabraňujú opotrebovaniu spotrebného materiálu, ktoré môže zvýšiť spotrebu energie vašich kompresorov. V rámci plánu úplného servisu servisní technici spoločnosti Atlas Copco presne vedia, kedy je potrebné vymeniť diely a aké kontroly majú vykonať, aby sa znížili vaše náklady na energiu.

Úplná zodpovednosť servisného technika

Aké sú riziká, ak nebudete mať plán úplnej starostlivosti?

Ak budete údržbu riešiť sami, riziko náhleho zvýšenia nákladov by mohlo ohroziť váš rozpočet. Nepredvídané opravy znamenajú neplánované prerušenia a vysoké náklady.

V pláne úplnej zodpovednosti sú zahrnuté opravy a generálne opravy. Váš kompresor je aktualizovaný s najnovšou technológiou, dosahuje sa najvyššia úroveň energetickej účinnosti. 

Doplnkové služby

Ďalšie možnosti

Zmluva o optimalizácii
Naše riešenie pripravené pre koncepciu Industry 4.0 na optimalizáciu spotreby energie, maximálnu dostupnosť a energetického poradcu, ktorý je vždy k dispozícii. Zahŕňa úsporu nákladov prostredníctvom regulátora kompresorovne Optimizer 4.0.

Inovujte na AIRPlan a získate ďalšie výhody

Na prevzatie

Súvisiace príbehy

Zistite viac o našich servisných plánoch

Súvisiace výrobky

Súvisiace výrobky

Kontaktujte jedného z našich servisných špecialistov.