10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment
Zavrieť
AIRScan Acoustic Camera in use

AIRScan – audit vzduchového kompresora s konkrétnymi odporúčaniami

AIRScan je komplexný audit celej inštalácie stlačeného vzduchu vrátane energetického vstupu, požiadavky na prívod vzduchu, tlaku systému, kvality vzduchu, tlakových strát a ďalších položiek počas významného obdobia.
    Kontaktujte nás

Popis

Je váš systém stlačeného vzduchu efektívny?

Správa o audite AIRScan poskytuje jasné zhrnutie pre vedúcich pracovníkov, ako aj hĺbkové vyhodnotenie problémov a riešení pre technických pracovníkov. Náš jedinečný softvér na audit simuluje rôzne konfigurácie vašej inštalácie so stlačeným vzduchom. To nám umožňuje poskytnúť realistické odhady potenciálnych úspor energie, ako aj prínosov pre životné prostredie. 

Audit vzduchových kompresorov

Ako vám AIRScan môže pomôcť?

Energetický audit AIRScan

Energetický audit meria všetky relevantné parametre, aby získal obraz o stave vášho systému. Nástroje sú inštalované počas prevádzky, takže nemusíte zastaviť výrobu. Náš patentovaný analytický softvér simuluje rôzne konfigurácie vášho systému stlačeného vzduchu.

Analýza vibrácií AIRScan

Analýza vibrácií je kontrola stavu kompresorového elementu, prevodovky, spojky, hnacieho ústrojenstva a iných rotujúcich komponentov; je to dokonalý nástroj na predchádzanie drahým poruchám. 

Kvalita vzduchu AIRScan

Analýza kvality vzduchu využíva najmodernejšie nástroje na kontrolu čistoty stlačeného vzduchu. Dodáva sa s prehľadnou správou vrátane odporúčaní, ako dosiahnuť kvalitu vzduchu, ktorú potrebujete. 

Detekcia úniku AIRScan

Naša najmodernejšia akustická kamera zaznamená o 40 % viac únikov než tradičné nástroje, a to dvojnásobnou rýchlosťou. Správa o úniku vzduchu obsahuje potenciál úspor a prioritný zoznam opráv. Pomocou riešenia RePress sa netesnosti opravia, keď je distribučná sieť pod tlakom a bez demontáže potrubí alebo spojok.

 

Audit energie vzduchového kompresora

Aké mám záruky na kvalitu auditu systému vzduchového kompresora?

Pri hodnotení energetickej účinnosti systémov so stlačeným vzduchom AIRScan dodržiava normu ISO 11011. Zabezpečuje sa tak hodnotenie celej inštalácie podľa jasne definovaného rámca. Navyše, ak máte alebo zvažujete zavedenie systému na správu energií podľa normy ISO 50001, audit AIRScan vám poslúži ako referenčné testovanie.

Aké vznikajú riziká, ak audit systému vykoná niekto iný?

Vzniká riziko nesprávnej analýzy s chybnými odporúčaniami, ktoré vedie k investíciám do riešení, ktoré sa nevyplatia. Naši špecializovaní energetickí konzultanti poskytujú nezávislé rady určené presne pre vašu situáciu a podmienky. Toto poradenstvo je založené na najnovších štatistikách a inováciách technológií kompresie vzduchu.

Výhody

Prečo audit vzduchového kompresora

Ušetrite energiu a až 30 % nákladov
Náš jedinečný softvér na audit kompresorov simuluje rôzne konfigurácie vašej inštalácie so stlačeným vzduchom. To nám umožní vytvoriť realistické projekcie potenciálnej úspory energie.
Dosiahnite vyššiu energetickú účinnosť
AIRScan ponúka spoľahlivú analýzu a štatistiky umožňujúce hneď konať a zlepšiť energetickú účinnosť
Jasný prehľad
Prehľad AIRScan vám poskytne súhrn pre vedúcich pracovníkov, a tiež podrobné hodnotenie problémov a riešení pre technikov.

Na prevzatie

Súvisiace služby

Maximalizujte efektivitu vašej inštalácie stlačeného vzduchu

Súvisiace príbehy

Prečítajte si viac o auditoch vzduchového kompresora

Kontaktujte jedného z našich servisných špecialistov.