10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment
Zavrieť
cementové dúchadlá pre cementárenský priemysel

Riešenia stlačeného vzduchu pre cementárenský priemysel

Poskytujeme energeticky efektívne riešenia stlačeného vzduchu pre každú aplikáciu stlačeného vzduchu v cementárni. Naše odborné skúsenosti v tomto odvetví, zameranie na služby a naša globálna prítomnosť vyústili do škály spoľahlivých riešení stlačeného vzduchu s nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo v cementárenskom priemysle.

Koncové pneumatické riešenia

Vďaka našim dlhoročným odborným skúsenostiam v tomto odvetví sme získali hlboké znalosti v oblasti pneumatického inžinierstva a stali sme sa dodávateľom s kompletnou ponukou. Od dúchadiel pre cementové silá až po kompresory pre vozidlá na prepravu sypkých materiálov máme riešenia pre všetky vaše potreby.

Objavte naše bezolejové vzduchové kompresory

Spoľahlivosť vedúca k efektívnosti

Naše riešenia cementových dúchadiel sú navrhnuté tak, aby pracovali v extrémnych podmienkach, ako je teplo a dážď. V kombinácii s našou globálnou sieťou služieb to zaručuje, že maximalizujeme dobu prevádzkyschopnosti vášho kompresora a znižujeme celkové náklady na vlastníctvo.

Objavte naše bezolejové vzduchové dúchadlá

Znížte spotrebu energie

Poskytujeme trvalé riešenia pre vaše potreby stlačeného vzduchu a ponúkame vám celý rad technológií stlačeného vzduchu pre cementárenský priemysel. Zosúladením vašej aplikácie so správnou technológiou stlačeného vzduchu môžete ušetriť až 35 % na spotrebe energie. Znížením celkových nákladov na vlastníctvo ešte viac.

Stlačený vzduch je integrálnou súčasťou cementárenského priemyslu

Používa sa ako zdroj energie na pohyb materiálov v procese výroby cementu a na poháňanie nástrojov, ktoré vydržia drsné podmienky procesu a ešte viac. Ponúkame kompletný sortiment dúchadiel a kompresorov, ktoré budú vyhovovať všetkým vašim aplikáciám a zaručia, že získate optimálne riešenie pre vašu výrobu aj podnikanie.

Maximalizujeme účinnosť, minimalizujeme námahu

Na ďalšie zvýšenie efektívnosti vašej výroby cementu ponúkame niekoľko spôsobov, ako monitorovať a riadiť vaše jednotky, minimalizovať spotrebu energie, monitorovať prevádzkové podmienky a poskytovať informácie o stave údržby. To všetko v kombinácii s našou globálnou sieťou služieb znižuje potenciálne prestoje, keď je potrebná údržba.

Bezolejový vzduch predchádza kontaminácii

Naše bezolejové vzduchové kompresory zaručujú, že sa vaša výroba nespomalí. Vzduch znečistený pieskom, vodou, olejom alebo tuhými látkami môže spôsobiť poruchu pneumatických nástrojov a strojov alebo spôsobiť, že činnosť ventilov a valcov bude pomalá a nekonzistentná. Okrem toho môže spôsobiť koróziu, zablokovanie, zvyšuje náklady na údržbu a tým zvyšuje náklady na vlastníctvo.

Úspešné príbehy v cementárenskom priemysle

Aplikácie v cementárni

Pneumatické prepravovanie

Od riedených po husté materiály ponúkame technológie, ktoré spĺňajú požiadavky na tlak a prietok všetkých vašich pneumatických dopravných procesov.

Vykladanie vozidiel na prepravu sypkých materiálov a vlakov

Ak sa rozhodnete pre stacionárne dúchadlo namiesto namontovaného kompresora na vyloženie popolčeka z vozidla na prepravu sypkých materiálov do sila, môže sa doba vykládky skrátiť o 25 %, čím sa zvýši účinnosť vášho cementového dúchadla pre nákladné automobily.

Fluidizácia sila

Keď sa pri uvoľňovaní, miešaní a vykladaní sypkých materiálov do sila vháňa vzduch a vytvára sa stav podobný tekutine, na zabezpečenie kvality prevzdušnenia cementového sila je potrebný bezolejový vzduch triedy 0.

Spaľovací vzduch

Keď sa na zohrievanie surovín používa spaľovací vzduch (pec), prívod vzduchu musí byť konštantný, aby sa zabránilo teplotným výkyvom.

Chladiaci vzduch

Presný prívod vzduchu, ktorý zabezpečuje chladenie, je rozhodujúci, pretože priamo súvisí s hrúbkou lôžka slinku. Kľúčom je ovládanie prietoku vzduchu. Naše výrobky sa dodávajú s pohonom s premenlivými otáčkami, ktorý pomáha upraviť prívod vzduchu a znížiť náklady znížením spotreby energie v procese.

Pneumatický výťah

Stlačený vzduch sa používa v zvislých dopravných systémoch, ako je napríklad pneumatický výťah alebo čerpadlo na prepravu materiálu do výšky viac ako 100 metrov/330 stôp. Systém pohonu s premenlivými otáčkami pomáha šetriť náklady na energiu.

Calcia – Francúzsko

Pneumatická preprava, Calcia – Atlas Copco

Loading...
Holcim – Belgicko

Pneumatická preprava, Holcim – Atlas Copco

Loading...
Objavte, ako naše odborné skúsenosti v oblasti pneumatickej prepravy pomáhajú produktivite v cementárskom priemysle
Objavte, ako naše odborné skúsenosti v oblasti pneumatickej prepravy pomáhajú produktivite v cementárskom priemysle
 

Naše riešenia pre cementárenský priemysel

Riešenia stlačeného vzduchu pre cementárenský priemysel

explainer icon