Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
Energy Storage Systems

Riešenia na úpravu a vypúšťanie kondenzátu

Bohatý sortiment spoľahlivých, čistých a nákladovo efektívnych priemyselných riešení úpravy kondenzátu pre všetky systémy s využitím nízkeho, stredného a vysokého tlaku

kontaktujte nášho odborníka zavolajte mi

Spoľahlivá úprava a vypúšťanie kondenzátu

Vychádzajúc z našich bohatých skúseností s úpravou vzduchu vám ponúkame naše komplexné poznatky v oblasti úpravy a vypúšťania kondenzátu. Môžete očakávať optimálnu spoľahlivosť.

Jednoduchá inštalácia, jednoduchá prevádzka

Užívajte si jednoduchú inštaláciu a prevádzku s komplexným riešením pre váš nečistý kondenzát.

Integrované riešenia

Náš systém riadenia kondenzátu ISD je už integrovaný v našich kompresoroch GA, ktoré odstraňujú akékoľvek problémy v oblasti úpravy kondenzátu,

Nakoľko olej predstavuje riziko pre životné prostredie, kondenzát zo stlačeného vzduchu sa musí vhodne upravovať. Naše riešenia so separátorom oleja/vody zachytávajú olej v kondenzáte kompresora, aby ste ho mohli zlikvidovať bezpečným a ekologickým spôsobom.