10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment
Zavrieť
Service van

Servis s fixnou cenou – najlepšie kompresorové diely a údržba

Vyhnite sa finančným prekvapeniam. V našom servise s fixnou cenou sa kombinuje skúsenosť technikov vyškolených na prácu v prevádzke s kvalitou originálnych kompresorových dielov.
    Kontaktujte nás

Popis

Najvyššia kvalita za fixnú cenu

Vytvorený podľa vašej inštalácie, podmienok v prevádzke a plánu výroby – každý servis s fixnou cenou má jasný rozsah a cenu. Údržba vášho vzduchového kompresora nebola nikdy taká jasná a jednoduchá na plánovanie.

Vďaka intenzívnym školeniam a praktickým skúsenostiam naši technici vedia, ako prispôsobiť nastavenia kompresora vašej aplikácii, aby sa dosiahla maximálna energetická účinnosť. 

Servis s fixnou cenou

Ako môžem s istotou nastaviť rozpočet na údržbu?

Servis s fixnou cenou má jasne stanovenú cenu za každú údržbu. Rozsah údržby je navrhnutý na základe konkrétnych potrieb výroby. Aby sme obmedzili prestoje výroby a umožnili vám efektívne si rozložiť zdroje, údržba je naplánovaná vopred. Navyše, aby boli vaše náklady na inventár a manipuláciu s dielmi minimálne, diely dodávame presne načas.

Ako originálne kompresorové diely znížia moje riziká?

Diely od tretích strán nie sú navrhnuté tak, aby zapadli do vášho systému, a tak dodávatelia nemôžu zaručiť ich vplyv na výkonnosť, efektivitu a spoľahlivosť. Vďaka servisným súpravám a dielom, ktoré spĺňajú tie najvyššie štandardy, a našim špecializovaným technikom vám servis s fixnou cenou môže zaručiť, že vaša prevádzka neutrpí neočakávané výpadky kompresora.

Čo zaručuje servis s fixnou cenou?

Servis s fixnou cenou ponúka viac než len stále ceny za prácu a diely. Poskytneme vám úplný rozsah údržby potrebnej na to, aby vaše vybavenie fungovalo pri optimálnych podmienkach. Proces objednávky je oveľa jednoduchší – budete vedieť, čo dostanete a koľko za to zaplatíte.

Výhody

Prečo si vybrať servis s fixnou cenou?

Odborné znalosti technikov vyškolených vo výrobe
Vďaka intenzívnym školeniam a praktickým skúsenostiam naši technici vedia, ako prispôsobiť nastavenia kompresora vašej aplikácii, aby sa dosiahla maximálna energetická účinnosť. 
Najlepšie kompresorové diely
Bezkonkurenčná kvalita našich originálnych dielov zaisťuje optimálnu prevádzkyschopnosť, spotrebu energie a spoľahlivosť.
Jasne a jednoducho
Vytvorený podľa vašej inštalácie, podmienok v prevádzke a plánu výroby – každý servis s fixnou cenou má jasný rozsah a cenu.

Generálna oprava

Bezproblémový servis generálnej opravy kompresora

Čo sa stane, keď je potrebná generálna oprava?

V určitom okamihu už pravidelná údržba nemusí stačiť na to, aby výkon kompresora bol v súlade s normou. Aký vplyv bude mať znížený výkon na vašu výrobu a ako budete riešiť neočakávané náklady na opravu? Počas rôznych servisných zásahov naši servisní špecialisti monitorujú vaše zariadenie. S ohľadom na aplikáciu, profil prevádzky a podmienky na pracovisku určujú správny čas na servisnú prehliadku, aby ste sa uistili, že váš stroj zostane v špičkovom stave. 

Služba generálnej opravy kompresora

Ako sa môžem pripraviť na finančný dosah generálnej opravy?

Generálna oprava môže byť významnou investíciou, ktorá sa často považuje za kapitálový výdavok. Služba generálnej opravy je však flexibilné riešenie, ktoré vám umožní lepšie kontrolovať prevádzkový rozpočet. Plánovanie prehliadky vopred vám poskytne dostatok času na prispôsobenie finančného plánovania. V kombinácii so servisným plánom sa náklady môžu dokonca rozložiť na niekoľko rokov.

Na prevzatie

Súvisiace diely

Objavte náš sortiment dielov Atlas Copco

Servisné plány

Inovujte na servisný plán a maximalizujte svoje zdroje

Objavte riešenie preventívnej údržby, ktoré vyhovuje vašim potrebám.

Súvisiace príbehy

Prečítajte si viac o našich dieloch a servisných technikoch

Kontaktujte jedného z našich servisných špecialistov