10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Optimalizujte svoju inštaláciu pomocou riadiacich systémov vzduchového kompresora

Náš najnovší centrálny regulátor Optimizer 4.0 stabilizuje váš systém a znižuje náklady na energiu.
vzduchový kompresor optimizer 4.0

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment
Zavrieť
Nízkouhlíková technická miestnosť

Systémy na konverziu energie

Nepripusťte plytvanie energiou, prejdite na nízkouhlíkové hospodárstvo. Naším poslaním je komplexný pohľad na témy tepla a energie. Energia je cenná a mala by sa využívať uvedomelo.
Pomocou produktov a riešení v oblasti konverzie energie zachytávame odpadovú energiu a opätovne ju využívame v iných procesoch. Týmto spôsobom pomáhame zvyšovať energetickú účinnosť a znižovať emisie CO2.

Premena energie

Konverzia energie je proces premeny jednej formy energie na inú, napríklad na teplo, elektrinu alebo mechanickú prácu.

Využite svoje odpadové teplo

Rekuperácia odpadového tepla je proces zachytávania a opätovného využívania odpadového tepla na procesy, vykurovanie, chladenie alebo výrobu elektrickej energie.

Elektrifikácia

Naše systémy na konverziu energie napájané z obnoviteľných zdrojov vedú k výraznému zníženiu emisií skleníkových plynov a znečistenia ovzdušia.

Zníženie uhlíkovej stopy pomocou systémov na konverziu energie

Konverzia energie je proces premeny jednej formy energie na inú, napríklad na teplo, elektrinu alebo mechanickú prácu. Konverzia energie môže pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov, zlepšiť energetickú účinnosť a znížiť prevádzkové náklady v priemyselných odvetviach, ktoré využívajú veľké množstvo tepla alebo energie.
 

Medzi príklady technológií na konverziu energie patria:

  • Tepelné čerpadlá: zariadenia, ktoré využívajú cyklus chladiva na prenos tepla zo zdroja s nízkou teplotou do nádoby s vysokou teplotou alebo naopak.

  • Parné kompresory: zariadenia, ktoré využívajú mechanickú prácu na zvýšenie tlaku a teploty pary, ktorá sa potom môže použiť na vykurovanie alebo výrobu energie.

  • Rekuperácia energie: zariadenia, ktoré rekuperujú až 94 % tepla zo systému stlačeného vzduchu.

Tieto systémy sa môžu používať v rôznych aplikáciách vrátane priemyselných procesov, vykurovania a chladenia budov a výroby elektrickej energie.

 

Analyzujeme vaše procesy a hľadáme inovatívne spôsoby, ako zvýšiť energetickú účinnosť vašich závodov s cieľom znížiť uhlíkovú stopu a ušetriť energiu. Naše výrobky konvertujú odpadové teplo na využiteľnú energiu (elektrinu, teplo, chlad a tlak). Naše portfólio ponúka širokú škálu technológií, ktoré pomáhajú prispôsobiť systém vašim potrebám a sú vyvinuté s ohľadom na maximálnu úsporu energie.