10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

10 krokov k ekologickej a efektívnejšej výrobe stlačeného vzduchu

Redukcia uhlíka pre ekologickú výrobu – všetko, čo potrebujete vedieť
10 krokov k ekologickej výrobe stlačeného vzduchu

Úprava odpadových vôd

Ponúkame vám komplexný rad bezolejových nízkotlakových dúchadiel s certifikáciou Triedy 0 na použitie v každej priemyselnej a mestskej čistiarni odpadových vôd.
Waste Water Treatment
Zavrieť
Kompresor pre celulózky a papierne

Riešenie kompresorov na výrobu celulózy a papiera

Riešenie stlačeného vzduchu pre všetky aplikácie vo výrobe papiera a celulózy. Certifikovaný čistý vzduch zaručuje vysoko kvalitné koncové výrobky z papiera a celulózy. Vysoká energetická účinnosť a spoľahlivosť vedie k nízkym celkovým nákladom na investíciu a prevádzku

Energeticky účinný proces výroby papiera

Proces výroby celulózy a papiera je nepretržitý a energeticky náročný. Vďaka možnostiam, ako sú pohon s premenlivými otáčkami a systém sledovania SMARTlink, sú naše výrobky energeticky najúspornejšie na trhu

Viac informácií o efektívnych možnostiach

Nepretržitá a spoľahlivá výroba papiera

Pri výrobe papiera je zariadenie v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Z tohto dôvodu spoľahlivosť znamená zaistenie konzistentného a maximálneho výkonu našich produktov a ich prevádzkyschopnosti. S cieľom zvýšiť spoľahlivosť sme vyvinuli popredajné služby, ktoré poskytujú dôkladne školení pracovníci v 180 krajinách po celom svete

Certifikovaný vzduch bez obsahu oleja na výrobu celulózy a papiera

Všetky naše dúchadlá sú certifikované podľa normy ISO 8573-1 (2010), trieda 0. To zaručuje, že vzduch sa v procese stláčania neznečistí, čo je kľúčové pri výrobe kvalitného papiera. Sme jediným výrobcom kompresorov a dúchadiel s certifikáciami podľa normy ISO 22000

Plánovanie údržby so systémom SMARTlink

Prerušenia výroby celulózy a papiera sú extrémne nákladné, pretože ide o nepretržitú prevádzku. Preto je náš systém sledovania SMARTlink dokonale vhodný pre toto priemyselné odvetvie. Pripája kompresory k ľubovoľným zariadeniam a umožňuje sledovať a analyzovať výrobky počas výroby. Ak dôjde k problému alebo náhlemu vypnutiu, systém vás na to okamžite upozorní, takže môžete naplánovať potrebnú údržbu. Tým sa znižujú straty, ku ktorým obvykle dochádza pri výpadku alebo údržbe. Ďalšie informácie o systéme SMARTlink

Najnižšie možné celkové náklady na vlastníctvo

Vždy sa snažíme ponúknuť to, čo naši zákazníci chcú. V energeticky náročnom odvetví, ako je napríklad priemyselná výroba celulózy a papiera, to znamená spoľahlivý a kvalitný nepretržitý prietok vzduchu z kompresorov s nízkou spotrebou energie. A navyše nie sú potrebné dodatočné investície do miestností na zníženie hlučnosti alebo vibrácií. Vďaka tomu sú celkové náklady na investíciu a následnú prevádzku našich produktov v porovnaní s ostatnými riešeniami stlačeného vzduchu veľmi nízke

Výhody vzduchu bez obsahu oleja

Kvalita vzduchu vo výrobe celulózy a papiera má veľký vplyv na kvalitu koncového výrobku. Akýkoľvek olej vo vzduchu môže výrobok ľahko znečistiť a znehodnotiť. To je obzvlášť dôležité pri výrobkoch, ako sú tlačový papier vysokej kvality, hygienické výrobky, detské plienky, obrúsky a utierky a všetky ostatné kvalitné papierové výrobky. Okrem toho nie je potrebná žiadna údržba z dôvodu problémov s filtrami alebo výmeny membrán, ako je to u vzduchových kompresorov so vstrekovaním oleja. To ďalej znižuje celkové náklady na vlastníctvo.

Výroba kyslíka pre celulózu a papier

Výroba kyslíka v mieste spotreby je pri výrobu celulózy a papiera nevyhnutná. Produkcia výrobkov, ako sú papier, hodvábny papier a ekologicky šetrné baliace materiály, je podporovaná vstrekovaním kyslíka, aby sa urýchlila delignifikácia celulózy, zvýšila kapacita vápenky a znížila spotreba drahých bieliacich chemikálií, to všetko na umožnenie efektívnej a kvalitnej produkcie. Objavte naše generátory kyslíka VSA

Príbehy zákazníkov

Aplikácie

Pneumatické prepravovanie

Stlačený vzduch sa používa na pneumatickú prepravu celulózy a odpadového papiera.

Sušenie a chladenie

Vzduch sa používa na chladenie papiera po jeho stlačení. Ak by bol tento vzduch kontaminovaný, mohlo by dôjsť k znečisteniu koncového výrobku.

Úprava odpadových vôd

Proces výroby celulózy a papiera si vyžaduje veľa vody. Preto sa papierne väčšinou stavajú v blízkosti vodných tokov. Prívodná voda musí byť vyčistená od minerálov, baktérií a ďalších látok, než môže byť použitá vo výrobnom procese. Ďalšie informácie o úprave odpadových vôd

Pneumatický motor a vzduchový nôž

Vzduchové nože zaisťujú nepretržitý prietok vzduchu s vysokou rýchlosťou, aby sa odstránila vlhkosť a nečistoty. Spoľahlivý prísun nízkotlakového vzduchu je nevyhnutný na úspešnú prácu.

Riešenie kompresorov na výrobu celulózy a papiera

explainer icon