Kontrolujte inštaláciu so stlačeným vzduchom cez SMARTLINK

Ak chcete optimalizovať svoju efektivitu a maximalizovať svoju dostupnosť, najistejším riešením je vždy poznať stav vášho vybavenia so stlačeným vzduchom.

Kontaktujte nás

SMARTLINK

Kontrolujte inštaláciu so stlačeným vzduchom cez SMARTLINK

Loading...

Dosiahnite vyššiu energetickú účinnosť

Prispôsobené prehľady o energetickej účinnosti kompresorovej miestnosti

Zvýšenie prevádzkyschopnosti

Všetky komponenty sú načas nahradené, čím sa zaručuje maximálna prevádzkyschopnosť.

Ušetrite peniaze

Vďaka skorým výstrahám zabránite poruchám a strate produkcie.

Postup ku kontrole stlačeného vzduchu

 • Služba SMARTLINK
  Jediným kliknutím otvoríte online servisné denníky. Rýchlo a jednoducho získajte cenové ponuky na diely a dodatočný servis. 
 • Doba prevádzky SMARTLINK
  Doba prevádzky vám navyše pošle e-mail alebo textovú správu, ak vznikne výstraha, na ktorú treba reagovať. 
 • Energia SMARTLINK
  Energia vám sprostredkuje prispôsobené prehľady energetickej účinnosti vašej kompresorovej miestnosti podľa normy ISO 50001
 • Aké sú riziká reaktívneho prístupu?

  Ak si problém nikto nevšimne, môže narušiť výrobný proces. Núdzová oprava môže viesť k nenaplánovaným prestojom a vysokým nákladom. SMARTLINK vám pošle skorú výstrahu, takže si môžete riešenie naplánovať.

  Aké užitočné je neustále zbieranie údajov?

  Ak neviete, ako váš systém funguje, je ťažké identifikovať možné vylepšenia. Vďaka štatistikám SMARTLINK môžete optimalizovať svoje vybavenie a zlepšiť svoju energetickú účinnosť.

  Aký vplyv má na službu pripojenie?

  Nedostatočná kontrola vytvára riziko oneskorenia servisu alebo predčasných servisných návštev. Vďaka službe SMARTLINK si môžete údržbu naplánovať vtedy, keď je potrebná. Všetky komponenty budú načas vymenené, čím sa zaručí stála energetická účinnosť a maximálna prevádzkyschopnosť.

  Aká je alternatíva kontroly na diaľku?

  Bez pripojenia sa musíte spoľahnúť na návštevy kompresorovej miestnosti za účelom kontroly stavu vášho vybavenia. Na sledovanie hodín prevádzky a potrebného servisu bude potrebné viesť denník. SMARTLINK všetky tieto údaje zbiera a analyzuje za chodu, čím vám umožňuje úplne transparentnosť a vďaka minimalizácii potrebnej administratívy navyše zvyšuje každodennú efektívnosť.

  Download
  • Discover SMARTLINK, the user-friendly data monitoring system 251.3 kB, PDF
  • Insights make you smarter 700.6 kB, PDF