Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

100 % bezolejový vzduch pre dôsledné procesy spoločnosti Farmalogica

Spoločnosť Farmalogica S.A., ktorá vyvíja, vyrába a predáva farmaceutické a chirurgické produkty sa spolieha na bezolejový rotačný zubový kompresor ZT 37 v plnej výbave, ktorý dodáva bezolejový vzduch s certifikáciou triedy 0 pre baliaci proces penicilínu a cefalosporínu v závode v Kolumbii.

Zdravotníctvo Riešenia rekuperácie energie Bezolejové kompresory Trieda 0

Keďže finálny produkt môže byť priamo kontaminovaný stlačeným vzduchom, kompresory hrajú v spoločnosti Farmalogica kľúčovú úlohu. Podľa požiadaviek príručky o správnej výrobnej praxi Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 1998 musí byť proces práce so stlačeným vzduchom pri príprave farmaceutických výrobkov overený. Preto musí spoločnosť Farmalogica zaručiť, že dodávaný stlačený vzduch je počas celého procesu výroby 100 % bezolejový.

Zabránenie kontaminácii vďaka bezolejovému vzduchovému kompresoru ZT

Robinson Pabón Farmalogica a Diego Vega Atlas Copco

Pri takom dôslednom procese ako u nás, kde sa pracuje so sterilným produktom, môže kontaminácia viesť ku problémom s kvalitou, a dokonca aj k úplnému zastaveniu výroby závodu regulačným orgánom. Okrem toho, kvalita nášho konečného produktu je prvoradá.

Robinson Pabon , Koordinátor pre kritické podporné systémy v spoločnosti Farmalogica
Pharma lab at Farmalogica, Columbia?

Farmakologické laboratórium spoločnosti Farmalogica, Kolumbia

Na splnenie týchto prísnych požiadaviek si spoločnosť vybrala bezolejový rotačný skrutkový kompresor triedy 0 ZT 37 Full-Feature (FF).
Kompresor ZT 37 poskytuje absolútne čistý vzduch, ktorý spĺňa posledné vydanie normy ISO 8573-1. Trieda 0 predstavuje nulové riziko kontaminácie, nulové riziko poškodených alebo nebezpečných produktov a nulové riziko strát spôsobených prevádzkovými prestojmi. Spoločnosť Atlas Copco je prvým výrobcom na svete, ktorý získal takýto certifikát na bezolejový kompresor.
Bezolejové rotačné zubové kompresory radu ZT boli navrhnuté špeciálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú tieto vyššie stupne čistoty, ako napríklad farmaceutický priemysel, elektronický priemysel a spracovanie potravín. V spoločnosti Farmalogica sa stlačený vzduch triedy nula používa pri procesoch premývania, dávkovania prášku, balení, utesňovaní a značkovaní.
„Nová norma ISO 8573-1 z roku 2010 vyžaduje používanie bezolejového kompresora farmaceutickej úrovne, ktorý vyhovuje rôznym charakteristikám vlhkosti. Rosný bod musí umožniť zachovanie sterilných podmienok produktov a zabrániť kontaminácii produktu,“ hovorí Pabon.

Výrazné zníženie spotreby energie

Pharma products at Farmalogica, Columbia

Farmaceutická výroba v spoločnosti Farmalogica, Kolumbia

Robinson Pabon dodáva: „Všimli sme si výrazné zníženie spotreby energie v porovnaní s predošlým kompresorom, pričom účinnosť zariadenia bola skutočne výborná s ohľadom na to, že naše požiadavky na vzduch sú konštantné a prevádzka trvá 24 hodín denne.“ Okrem toho, verzia s plnou výbavou s integrovaným sušičom umožňuje ďalšie navýšenie kvality stlačeného vzduchu a zároveň v najlepšej možnej miere využíva priestor.