Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Často kladené otázky o bezolejových modeloch a Triede 0

 
Class Zero PPT Banner Chemical
 

Aké testy inštitútu TÜV musia byť splnené na kvalifikáciu podľa normy ISO 8573-1 TRIEDA 0?

Test s názvom „Part 2“ meria aerosóly a kvapaliny. Testovanie sa môže vykonávať prostredníctvom metódy čiastočného prietoku (B2) alebo plného prietoku (B1) (pozrite si časť nižšie). Test Part 5 meria len výpary. Oba tieto testy sú potrebné na získanie certifikácie ISO 8573 TRIEDA 0. Znamená to, že sa musia merať všetky tri zdroje kontaminácie olejom – aerosól, výpary a kvapalina.

Aký je základný rozdiel medzi testovacími metódami s čiastočným prietokom (B2) a plným prietokom (B1)?

Obe metódy sú akceptovateľné pre meranie aerosólu a kvapaliny v súlade s normou ISO 8573-1. Metóda B2 testy Part 2 sa zameriava len na stred prietoku vzduchu. Olejový aerosól sa zaregistruje, ale olej prichytený na steny potrubia (tok po stenách) sa nerozpozná. Väčšina výrobcov kompresorov stále preferuje túto menej prísnu metódu. Metóda B1 skúma celý prietok vzduchu na meranie aerosólov aj toku po stenách. Táto komplexná testovacia metóda bola použitá pri sérii bezolejových kompresorov od spoločnosti Atlas Copco. Aj napriek tomu neboli vo výstupe vzduchu zaznamenané žiadne stopy oleja.

Môžu kompresory s olejovým vstrekovaním v kombinácii s filtrami na odstraňovanie oleja produkovať bezolejový vzduch?

Toto riešenie sa často označuje výrazom „technicky bezolejový vzduch“. Aj pri optimálnych podmienkach a s viacerými stupňami odstraňovania oleja je však kvalita vzduchu vzhľadom na prítomnosť oleja pochybná. Na získanie aspoň hranične prijateľnej kvality vzduchu pri kompresoroch s olejovým vstrekovaním je nevyhnutné používať zariadenia na chladenie vzduchu a niekoľko stupňov odstraňovania oleja s viacerými komponentmi. Zlyhanie ktoréhokoľvek z týchto komponentov alebo ich nedostatočná údržba môže spôsobiť kontamináciu procesu olejom. Pri kompresoroch s olejovým vstrekovaním bude vždy existovať riziko kontaminácie s potenciálne vážnymi dôsledkami pre obchodné činnosti.

Aký je vplyv okolitej teploty?

Jeden aspekt vplývajúci na efektívnosť a čistotou vzduchových systémov je teplota. Keď používate kompresory s olejovým vstrekovaním v kombinácii s filtrami na odstraňovanie oleja, prenášanie oleja cez médium filtra sa exponenciálne zvyšuje v závislosti od teploty na filtračnom rozhraní. Ak sa teplota okolia v kompresorovej miestnosti zvýši na 30 °C, teplota na výstupe z kompresora môže byť 40 °C s prenosom oleja 20-násobne prevyšujúcim špecifikovanú hodnotu. Takéto teploty nie sú zriedkavé ani v chladnejších krajinách, kde je teplota kompresorovej miestnosti výrazne vyššia ako vonkajšia teplota. Teploty môžu tiež spôsobiť zvýšenie obsahu výparov vo vzduchu a časť z nich sa môže preniesť do koncového produktu. Vysoké teploty navyše skracujú životnosť filtrov s aktívnym uhlíkom. Zvýšenie teploty z 20 °C na 40 °C môže skrátiť životnosť filtra až o 90 %. Čo je ešte horšie, filter s aktívnym uhlíkom nijako neindikuje používateľovi, že je nasýtený. Jednoducho začne umožňovať prechod oleja do procesu. V prípade bezolejových kompresorov od spoločnosti Atlas Copco teplota nijako nevplýva na kvalitu.

A čo kontaminácia okolitého vzduchu olejom?

Okolitý vzduch obsahuje veľmi malé stopy oleja pochádzajúceho z vozidiel a priemyselných zdrojov. V kontaminovaných oblastiach však obsah oleja bežne neprekračuje hodnotu 0,003 mg/m3. Tento údaj bol určený testami inštitútu TÜV v blízkosti továrne s intenzívnou strojovou prevádzkou (vrátane sústruženia, frézovania, brúsenia a vŕtania). V blízkosti bola tiež prítomná hustá premávka vozidiel a nachádzala sa tam spaľovňa odpadu. Po nasatí bezolejovým kompresorom bola táto extrémne nízka úroveň oleja v ovzduší takmer úplne odplavená kondenzátom z medzichladiča a dochladzovača, vďaka čomu získate pre svoj proces čistý vzduch bez oleja.