Zavrieť

Najvyššie etické štandardy

Chceme dodržiavať najvyššie etické štandardy, pretože to je správny spôsob podnikania. Veríme, že správny spôsob rozvoja znamená dodržiavanie nulovej tolerancie voči korupcii a silné odhodlanie dodržiavať ľudské práva.                   

Zamestnanci spoločnosti Atlas Copco

Snažíme sa byť dobrým podnikovým občanom a podporovať ekonomický rozvoj v miestnych komunitách platením daní, dôchodkov a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Ďalšie informácie nájdete v našej výročnej správe (budete presmerovaní na webovú stránku skupiny Atlas Copco v angličtine).

Neustále pracujeme na ochrane svojich ľudí a firiem pred rizikami a na presadzovaní lepších štandardov v spoločnosti.

Od svojich obchodných partnerov očakávame, že budú dodržiavať naše štandardy v oblasti bezpečnosti, zdravia, životného prostredia a kvality. Prečítajte si viac o našich očakávaniach a o tom, ako podporujeme obchodných partnerov.

Máme jasné štandardy pre správanie sa pri podnikaní a pokyny týkajúce sa hlásenia porušenia predpisov. Prečítajte si viac o našom Kódexe správania a požiadavkách na dodržiavanie predpisov.

Všetky naše zainteresované strany môžu využívať náš systém hlásenia porušovania predpisov, Atlas Copco SpeakUp, ak majú podozrenie na porušovanie nášho Kódexu správania alebo štandardov, ktoré sme sa zaviazali dodržiavať.

Získajte viac informácií o našich cieľoch a práci v tejto oblasti a o tom, ako prispievame k súvisiacim cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

Prečítajte si viac o našich etických štandardoch na webovej stránke skupiny Atlas Copco (v angličtine)
Discussion and laughter between employees.
Prečítajte si viac o našich etických štandardoch na webovej stránke skupiny Atlas Copco (v angličtine)