Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Talentovaní ľudia a tímy

Inkluzívne pracovisko, kde majú zamestnanci rovnaké príležitosti, je základom pre inováciu a trvalé výsledky. Preto uprednostňujeme inklúziu, snažíme sa zvyšovať rozmanitosť, podporovať mobilitu a vytvárať podmienky pre rast a rozvoj našich zamestnancov.                 

Diskusia tímu v kancelárii spoločnosti Atlas Copco

Zaväzujeme sa podporovať rovnaké príležitosti v našich procesoch prijímania a povyšovania. Zaujímame pevný postoj proti obťažovaniu a iným formám diskriminácie a zaviedli sme školenia a procesy zamerané na riešenie akýchkoľvek prípadov porušenia nášho etického kódexu. Prečítajte si viac o našom Kódexe správania.

Je nevyhnutné, aby zamestnanci mali príležitosť neustále sa učiť a rozvíjať nové zručnosti. Globálna platforma pre rozvoj kompetencií poskytuje ľahko dostupné možnosti vzdelávania. Transparentná a konštruktívna spätná väzba je dôležitou súčasťou a systematicky sa sleduje diskusia o výkonnosti a rozvoji.

Našim zamestnancom sa odporúča, aby prijímali nové výzvy a prekračovali geografické, organizačné a kultúrne hranice. Náš vnútorný trh práce je založený na princípe, že každý má talent a môže sa ďalej rozvíjať. Všetky otvorené pozície, s výnimkou generálneho riaditeľa, sú inzerované na našom vnútornom trhu práce.

Získajte viac informácií o našich cieľoch a činnosti týkajúcich sa našich ľudí a kultúry. 

Začnite u nás kariéru

Váš prvý deň v skupine Atlas Copco Group môže byť prvým dňom vzrušujúcej cesty.