Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku

Neustále vzdelávanie

V našom prepojenom a meniacom sa svete je nevyhnutné neustále sa vzdelávať a zvyšovať si kvalifikáciu. Máme kultúru, ktorá aktívne podporuje neustále vzdelávanie na osoh profesionálneho a osobného rozvoja každého. S nami sa môžete starať o svoju profesionálnu dráhu, podporujeme neustály rozvoj vašej kvalifikácie.             

Interakcia v kancelárii

Vaša misia

Na začiatku dostanete misiu; zvyčajne má časový rámec tri až päť rokov. Na základe úloh misie sa vypracúva vízia, ktorá objasňuje, ako sa misia splní. Myslite na to ako na svoju stratégiu na dosiahnutie toho, čo ste si ako misiu stanovili. 

Široké portfólio príležitostí na vzdelávanie

Naše vzdelávacie aktivity sú ľahko dostupné v rôznych formátoch, aby sme zaistili čo najlepšiu možnú skúsenosť s učením, či už je to formát online, video, podcast alebo vzdelávanie v učebni. 

Learning Link je naša predajňa typu „všetko na jednom mieste“ pre štúdium a rozvoj kvalifikácie

Learning Link je náš systém správy vzdelávania v rámci celej skupiny, kde ponúkame širokú škálu vzdelávacích aktivít. Okrem našich vlastných kurzov máte prístup k viac ako 15 000 vzdelávacím kurzom LinkedIn a videám pokrývajúcim všetko od automatizácie a umelej inteligencie po obchodné alebo kreatívne témy – a môžete študovať na cestách, kedykoľvek a kdekoľvek! 

Žena pracujúca vo výskume a vývoji
Schôdza tímu

Priebežné konzultácie a spätná väzba

Uvažujte o vzájomnom učení, konzultáciách a tútorstve a spätnej väzbe od zákazníkov. Získate pohľad na to, ako sa to robí. 

Riadite svoj vlastný vývoj

Pevne veríme, že ste na sedadle vodiča svojej vlastnej kariéry.