Zavrieť

Vzdelávanie a rozvoj

V našom prepojenom a meniacom sa svete je nevyhnutné neustále sa vzdelávať a zvyšovať si kvalifikáciu. Máme kultúru, ktorá aktívne podporuje neustále vzdelávanie na osoh profesionálneho a osobného rozvoja každého. S nami sa môžete starať o svoju profesionálnu dráhu, podporujeme neustály rozvoj vašej kvalifikácie.             

Woman and man discussing about details on tablet.

Vaša misia

Na začiatku dostanete misiu; zvyčajne má časový rámec tri až päť rokov. Na základe úloh misie sa vypracúva vízia, ktorá objasňuje, ako sa misia splní. Myslite na to ako na svoju stratégiu na dosiahnutie toho, čo ste si ako misiu stanovili.  

Široké portfólio príležitostí na vzdelávanie

Naše vzdelávacie aktivity sú ľahko dostupné v rôznych formátoch, aby sme zaistili čo najlepšiu možnú skúsenosť s učením, či už je to formát online, video, podcast alebo vzdelávanie v učebni. 

Learning Link je naša predajňa typu „všetko na jednom mieste“ pre štúdium a rozvoj kvalifikácie

Learning Link je náš systém správy vzdelávania v rámci celej skupiny, kde ponúkame širokú škálu vzdelávacích aktivít. Okrem našich vlastných kurzov máte prístup k viac ako 20 000 vzdelávacím kurzom LinkedIn a videám pokrývajúcim všetko od automatizácie a umelej inteligencie po obchodné alebo kreatívne témy – a môžete študovať na cestách, kedykoľvek a kdekoľvek! 

Žena pracujúca vo výskume a vývoji
Stretnutie tímu

Priebežné konzultácie a spätná väzba

Uvažujte o vzájomnom učení, konzultáciách a tútorstve a spätnej väzbe od zákazníkov. Získate pohľad na to, ako sa to robí. 

Riadite svoj vlastný vývoj

Pevne veríme, že ste na sedadle vodiča svojej vlastnej kariéry. 

Pozrite si naše voľné pracovné miesta
Atlas Copco hero banner technician
Pozrite si naše voľné pracovné miesta