Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Tom Putzeys

Po získaní doktorátu z psychológie Tom Putzeys zmenil smer a vydal sa na cestu softvérového inžinierstva. Zakotvil v spoločnosti Atlas Copco a teraz sa zameriava na dodávanie inteligentných riešení riadenia kompresorov. 

„Počas štúdia psychológie som sa často zameriaval na to, ako funguje mozog a ako sa spracúvajú informácie. Používal som veľa inžinierskych nástrojov a modelov, preto som sa neskôr rozhodol ísť pracovať do odvetvia strojárstva,“ hovorí Tom. Vo svojej inžinierskej dráhe pokračoval univerzitným titulom v odbore softvérového inžinierstva a potom nastúpil do poradenskej firmy. „Táto firma mala talentový program, kde ste mohli jeden rok pracovať pre jednu zo zúčastnených spoločností. Potom ste sa mohli spolu so spoločnosťou rozhodnúť, či budete pokračovať alebo nie. Takto som sa dostal do spoločnosti Atlas Copco,“ hovorí a vysvetľuje, že prostredníctvom tohto programu sa zoznámil so svojím súčasným manažérom. 

Tom Putzeys - Team Leader Software Engineer in Airtec

Príspevok k niečomu väčšiemu

Tom už od začiatku vedel, že chce byť súčasťou spoločnosti dlhšie obdobie. „Hneď prvý deň som vedel, že chcem prispieť k niečomu väčšiemu. Nepáčila sa mi myšlienka odísť po roku. Chcel som byť súčasťou tvorby dlhšieho príbehu,“ hovorí. 

„Na začiatku nebolo úplne jasné, čo budem robiť, ale rýchlo som pochopil, že spôsob práce mi sedí. Rozbehlo sa tiež množstvo zaujímavých projektov,“ hovorí. Už o niekoľko mesiacov sa rozhodlo, že môže oficiálne prestúpiť a pripojiť sa k spoločnosti.  

Ihrisko inovácií

Presuňme sa do súčasnosti. Tomova súčasná úloha vedúceho tímu softvérových inžinierov v divízii Airtec spoločnosti Atlas Copco je hlavne o inováciách. Divízia Airtec navrhuje, vyvíja a vyrába širokú škálu elementov kompresorov a základných dielov používaných v kompresoroch, ktoré sa vyrábajú. Tomova práca sa týka prevažne dizajnu inteligentných regulátorov kompresorov novej generácie. “„V R&D sa snažíme inovovať čo najviac a je nám poskytnutá veľká sloboda pri skúmaní rôznych technológií,“ hovorí a ako príklad vyzdvihuje úlohu regulátorov v kompresore. „Regulátory sú inteligentné počítače, ktoré poháňajú kompresory, hovoria im, aby sa spustili a zastavili v správnom čase. Môj tím vytvára softvér na nízkej úrovni, ktorý umožňuje regulátorom komunikovať s hardvérom,“ hovorí a vysvetľuje, že tím je zodpovedný za širokú škálu hardvéru, kompresorov a regulátorov.

Vývoj nových riešení vo svete kompresorov

S príchodom internetu vecí existuje veľa možností týkajúcich sa vzdialeného monitorovania a ovládania kompresorov. „Potrebujeme vyvinúť nové riešenia, ktoré zatiaľ vo svete kompresorov neexistujú. To znamená, že musíme čerpať inšpiráciu z iných sektorov, aby sme videli, čo tam funguje a ako sa to robí. Je dôležité vidieť širšie súvislosti a nasmerovať tím správnym smerom,“ hovorí Tom a vysvetľuje, že sa mu páči kombinácia hľadania nových technológií, overovania konceptov a toho, ako technológie ožívajú vďaka úsiliu jeho tímu a ďalších zainteresovaných ľudí.

Jeho najlepšou radou pre niekoho, kto je v spoločnosti nový, je byť ambiciózny a skúmať nové veci. „Snažte sa vyjsť zo svojej komfortnej zóny, spájajte sa s čo najväčším počtom ľudí, aby ste rozšírili svoje vízie. Jednou veľkou výhodou v spoločnosti Atlas Copco je, že môžeme skúšať veľa nových vecí, je to skutočne ihrisko inovácií,“  uzatvára.

Get to know our colleagues
profile of PT employee Kaja Kaus
Get to know our colleagues
Discover our available jobs
Discover our available jobs