Kontakta en expert

Vi har dedikerade luftmotorspecialister i 17 regioner. Om ditt land inte finns bland dem kontaktar du din lokala Atlas Copco-representant via knappen Kontakta oss överst på den här sidan. Du kan också skicka e-post till oss på adressen nedan!

Luftmotorer – globalt

Centraleuropa (D, A, B, NL, CH)

Jörg Rüßmann

Italien

Iggino Carrozza

Ryssland

Dmitry Bocharnikov

Spanien

Stefano Fabrizio Milanesi