Explosionssäkra och ATEX-certifierade luftmotorer

Våra luftmotorer finns tillgängliga i explosionssäkra certifierade versioner som uppfyller Europeiska unionens ATEX-direktiv om utrustning för explosionsfarliga miljöer.

Explosionssäker luftmotor

Certifierade luftmotorer är idealiska i farliga miljöer där gnistor eller höga yttertemperaturer i annat fall skulle kunna antända explosiva gaser, ångor eller dampartiklar. När du beställer luftmotorn beställer du samtidigt ett intyg på ordernumret för den begärda motortypen. Varje enhet testas separat och uppfyller kraven för följande explosionssäkra klasser: LZB 14, LZB 42, LZB 46, LZB 54, LZB 66 och LZB 77 - Ex II 2G T4 IIC D110 °C LZB 22, LZB 33 och LZB 34R - Ex II 2G T5 IIC D85 °C LZL 03S, LZL 05S, LZL 15, LZL 25 och LZL 35 - Ex II 2G T2 IIC D240 °C LZL 03M och LZL 05M - Ex II 2G T5 IIC D85 °C.

Produktivitet Luftmotorer Luftmotorer