Tre nya funktioner tillgängliga i Atlas Copcos SQS-programvara - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Tre nya funktioner tillgängliga i Atlas Copcos SQS-programvara

Programvaran Single Quality Solution (SQS) från Atlas Copco fortsätter att växa och utvecklas med nya funktioner som läggs till kontinuerligt.

SQS-programvaran ger möjlighet att eliminera fel i såväl åtdragningen som hela monteringsprocessen genom att ansluta olika enheter i tillämpningen och säkerställa att arbetet utförs i rätt ordningsföljd.

En felfri framtid

För att göra en process felfri är en av de nya funktionerna i SQS-programvaran möjligheten att logga in och släppa en produkt från en station via kommunikation med ett PLC-system.

I många monteringsprocesser läser PLC-system av signaler för att avgöra när en del har kommit in i en station och vilken typ av del det är. SQS-programvaran kan nu ta emot signalerna direkt från PLC och starta olika jobb baserat på vilken typ av produkt som identifieras.

I vissa fall vill tillverkare inte bara identifiera produkten som monteras, utan även de underkomponenter som används i stationen, och även operatören som slutför monteringen.

Atlas Copcos SQS-programvara kan nu ta emot flera datainmatningar eller identifierare och skicka dem till ett monteringsverktyg. När monteringen är klar länkas dessa identifierare till vridmomentdata från monteringsprocessen så att en förteckning över vilken produkt som monterats, vem som monterade och hur den monterades lagras på en och samma plats.

Slutligen har ytterligare funktioner för användning med Atlas Copcos andra verktyg lagts till. SQS-programvaran kan nu användas med vår verktygsstyrenhet MicroTorque Focus 6000 för att ge vägledning till operatören och feleliminering på stationsnivå för tillämpningar med lågt vridmoment. Med alla verktygsstyrenheter kan SQS nu även hämta vridmomentspårning direkt från styrenheten, vilket innebär att programvaran kan användas för mer dataanalys och processförbättringar än tidigare.

Vill du veta mer? Är du intresserad av en SQS-demonstration? Kontakta Atlas Copco idag.

Felhantering Artiklar