Fem faktorer att ta hänsyn till vid val av luftmotor eller elmotor - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Fem faktorer att ta hänsyn till vid val av luftmotor eller elmotor

Artiklar Luftmotorer Anpassade luftmotorer Luftmotorer Industrier

Väga alternativen

Att välja rätt verktyg för ett visst jobb är en mycket viktig del i alla framgångsrika industritillämpningar. Men det kan också vara svårt att göra rätt val. Det finns faktiskt en mängd faktorer att ta hänsyn till när man väljer mellan elmotorer och luftmotorer.

Om du står inför det här beslutet har du tur: Atlas Copco har en omfattande guide för att välja rätt motor för alla industriella tillämpningar.

När du ska välja den bästa motorn för dina behov finns det fem viktiga faktorer att ta hänsyn till

Nummer ett: Krav på vridmoment

Vridmoment är något av det viktigaste när det gäller industritillämpningar. Av den anledningen är luftmotorer utmärkta och dynamiska val. Luftmotorer är konstruerade på ett sätt som gör att operatören kan justera vridmomentet så att det exakt motsvarar momentbehovet i en tillämpning. Om och när en luftmotor överbelastas ökar lufttrycket helt enkelt tills det avleds och behoven uppfylls. Den här processen orsakar inga skador på motorn. Luftmotorer är i princip mer mångsidiga och kan dynamiskt mata vridmoment för att uppfylla dina exakta tillämpningsstandarder.

Elmotorer har däremot fasta vridmoment. Vissa elmotorer kan köpas med flera hastighetsinställningar, men motorernas vridmomentsvärden kan inte justeras av operatören vid behov. Om en elmotor överbelastas och en brytare inte avleder belastningen går motorn troligen sönder i förtid och behöver bytas ut.

Nummer två: Motorns vikt

Det är också viktigt att notera att en motor i många fall är en stor del av en tillämpnings totala vikt. Exempelvis avgörs en blandares vikt till stor del av motorns vikt. Med detta i åtanke är det uppenbart att en motors vikt har betydelse och elmotorer väger vanligtvis mer än deras pneumatiska motsvarigheter.

Atlas Copcos luftmotorer har högt effekt/viktförhållande, vilket innebär att du kan få hög uteffekt från våra motorer för dina industriella tillämpningar utan att behöva öka vikten på en tillämpning avsevärt.

Nummer tre: Behov av varvtalsreglering

Luftmotorer kan ge variabla och exakta varvtal när luftreglerventilen justeras. Även om alternativ med variabelt varvtal är tillgängliga för vissa elmotorer ökar det motorns totala kostnad avsevärt. Därför är luftmotorer troligen det bästa valet om din tillämpning av någon anledning kräver styrning med variabelt varvtal.

Nummer fyra: Energieffektivitet och kostnader

En av de största skillnaderna mellan luftmotorer och elmotorer är energieffektiviteten. En nackdel med luftmotorer är att de är mindre effektiva än de elektriska alternativen. Detta beror på att lufttryck – som fungerar som energitillförsel i luftmotorer – förloras vid olika platser i kopplingar, böjar och rör som behövs för att luftmotorerna ska fungera. I vissa fall kan den här förlusten av lufttryck innebära att mindre än 20 % av en luftmotors totala ineffekt blir användbar energi för din tillämpning.

Kostnadsskillnaderna mellan luft- och elmotorer håller jämna steg med effektivitetsskillnaderna. Vid jämförelse av driftkostnaderna för luft- och elmotorenheter av samma storlek i samma antal arbetstimmar och till samma elkostnad kan det vara mer än 1 000 dollar billigare varje år att använda en elmotor.

Nummer fem: Driftsmiljö

Den miljö där du planerar att använda motorn är en annan viktig faktor att tänka på när du ska välja mellan el- och luftmotorer. Många miljöer kan vara farliga för elmotorer. Även om det finns explosionssäkra elmotorer kan delarnas täta inpassning, som krävs för att säkerställa att den explosionssäkra kapslingen är intakt, leda till att fukt från kondens ackumuleras. Denna fukt kan vara korrosiv för en elmotor med rörliga delar.

Luftmotorer är utmärkta val vid arbete i krävande och farliga miljöer eftersom de använder tryckluft som energikälla och inte alstrar elektriska gnistor. Atlas Copcos luftmotorer finns t.ex. som explosionssäkra och ATEX-certifierade versioner som är perfekta för miljöer där gnistor eller höga temperaturer skulle kunna antända explosiva gaser, ångor eller damm. Explosionssäkra luftmotorer kostar ofta mindre än motsvarande elmotorer. Slutligen kan luftmotorer arbeta säkert och optimalt i våta eller korrosiva miljöer, vilket gör dem till ett riktigt bra val när en industriell tillämpning kräver motorer som fungerar bra under alla miljöförhållanden.

Den avgörande faktorn

Varje industriell tillämpning är unik och det är bara du som kan avgöra vilka faktorer som har störst inverkan på valet av luftmotorer eller elmotorer. Var och en av kategorierna som anges är värda att ta hänsyn till, men prioritetsordningen för varje faktor är specifik för en tillämpning.

Luftmotorer är fördelaktiga i särskilt farliga driftsmiljöer, när tillämpningar måste vara lätta och när en tillämpning kräver dynamiskt vridmoment och styrning med variabelt varvtal.

Elmotorer är däremot fördelaktiga om du prioriterar att maximera energieffektiviteten och minimera driftskostnaderna. I slutänden är det viktigt att noggrant fundera på fördelarna med varje motortyp och behoven för din specifika industritillämpning för att kunna avgöra om en elmotor eller en luftmotor är rätt för dig.