Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Luftsverktygshanteringens betydelse för en effektiv installation

4 minut(er) att läsa July 23, 2021

Vad tror du är av avgörande vikt för att uppnå hög produktivitet och optimal funktion hos alla typer av luftverktyg? Jo, en optimerad luftinfrastruktur. När man valt rätt verktyg för jobbet måste man ägna en viss tid åt luftinfrastrukturen. När det gäller tryckluftssystem är två av de vanligaste termerna lufttryck och luftflöde – låt oss först beskriva vad dessa storheter innebär och hur de mäts:

Lufttryck Luftflöde
Bestämmer kompressorns förmåga att utföra en viss mängd arbete vid en viss tidpunkt. Kompressorn måste tillhandahålla rätt mängd tryck eller kraft som behövs för att slutföra processen. För lite tryck innebär att jobbet inte blir gjort, medan för mycket tryck kan skada utrustningen och orsaka oväntade fel. Det är kompressorns förmåga att fortsätta att utföra en viss uppgift. Mängden flöde som behövs beror på hur lång tid som krävs för att slutföra arbetet. Med ett otillräckligt luftflöde krävs pauser för att kompressorn ska återuppbygga trycket i kompressorns reservtank. Flödet är den fluidvolym som passerar genom en yta per tidsenhet.
Mått: Kraftenheter per ytenhet. Bar är en metrisk enhet och psi är en brittisk enhet. Mått: l/s (liter per sekund) eller cfm (kubikfot per minut) vid ett visst tryck.
Air line installation

För att förbättra luftledningsinstallationen, och ge luftverktyget mer kraft och effektivitet, är det viktigt att veta vad som är fel och vad som är rätt

Fel:

 • Felaktigt lufttryck: Många företag använder luftverktyg med ett för lågt eller felaktigt inställt lufttryck. Verktygets prestanda är beroende av att luftinfrastrukturen är korrekt installerad.
 • Val av fel tryckluftsutrustning: Fel dimensionerade slangar och gammal tryckluftsutrustning förbises ofta i ett tryckluftssystem, och ofta är de den främsta problemorsaken. Ett tryckluftsverktyg behöver vanligen 6,3 bar (90 psi) för att fungera vid märkeffekt. Att minska drifttrycket med 1 bar (15 psi) leder till en produktivitetsförlust på 25–30 %.
 • Alltför många (extra) anslutningar: Att lägga till fler luftverktyg, rör och anslutningar i ett befintligt luftsystem medför en ökning av mängden tryckfall, vilket leder till att systemet förlorar sin effektivitet. Detta kommer i sin tur medföra ökade driftskostnader för kompressorn och luftinfrastrukturen.

Rätt:

 • Planera luftinfrastrukturen på en fabrik och använd rätt produktinställningar som kommer att vara till nytta när det gäller verktygseffektivitet, energislöseri och minimering av systemets driftskostnader.
 • Välj rätt luftverktyg, eftersom tryckfallet i en anläggning beror på den volym av luftflöde som krävs för luftverktyget: ju högre flöde, desto högre tryckfall
 • Man bör välja kompressorernas storlek i anläggningen för att driva tillämpningen med rätt luftvolym och luftflöde, så att ingen energi går till spillo

Här är till sist några rekommendationer för hur vi kan förbättra luftledningen med små medel:

Smörjning kan förlänga livslängden. Använd ett filter och en regulator för att ställa in och övervaka en ren, torr smord luft.

Avstånd – håll det så kort som möjligt. Använd rätt typ av slang, max. 3–5 meter/10–16 fot.

Inloppsgängans dimension. Välj rätt nippel för varje verktyg. Använd fullflödeskopplingar för bästa prestanda.

Luftförbrukningen. Överväg att använda större rörstorlekar och kopplingar för att säkerställa att korrekt lufttryck används för verktygen.

Tillåtet tryckfall. Undvik läckage, lyssna för att upptäcka dem!

Arbetsmiljö. Installera ett tåligare luftledningssystem om du arbetar utomhus eller i tuffa miljöer.

Du kan ladda ner vårt whitepaper Lär dig att hantera tryckluftsverktyg på 5 minuter för att få mer information. Se Luftledningens infrastruktur och vårt utbud av luftverktyg.

 • Aerospace

 • Automotive

 • Energy

 • Foundries & Metal Fabrication

 • Government & Defense

 • Heavy Equipment & Machinery

 • Industrial Assembly

 • Original Equipment Manufacturer

 • Rail Industry

 • Shipbuilding