Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources

Luftsverktygshanteringens betydelse för en effektiv installation

Vad tror du är av avgörande vikt för att uppnå hög produktivitet och optimal funktion hos alla typer av luftverktyg? Jo, en optimerad luftinfrastruktur. När man valt rätt verktyg för jobbet måste man ägna en viss tid åt luftinfrastrukturen. När det gäller tryckluftssystem är två av de vanligaste termerna lufttryck och luftflöde – låt oss först beskriva vad dessa storheter innebär och hur de mäts:

Lufttryck

Luftflöde

Bestämmer kompressorns förmåga att utföra en viss mängd arbete vid en viss tidpunkt. Kompressorn måste tillhandahålla rätt mängd tryck eller kraft som behövs för att slutföra processen. För lite tryck innebär att jobbet inte blir gjort, medan för mycket tryck kan skada utrustningen och orsaka oväntade fel. Det är kompressorns förmåga att fortsätta att utföra en viss uppgift. Mängden flöde som behövs beror på hur lång tid som krävs för att slutföra arbetet. Med ett otillräckligt luftflöde krävs pauser för att kompressorn ska återuppbygga trycket i kompressorns reservtank. Flödet är den fluidvolym som passerar genom en yta per tidsenhet.

Mått: Kraftenheter per ytenhet. Bar är en metrisk enhet och psi är en brittisk enhet.

Mått: l/s (liter per sekund) eller cfm (kubikfot per minut) vid ett visst tryck.

Air line installation

För att förbättra luftledningsinstallationen, och ge luftverktyget mer kraft och effektivitet, är det viktigt att veta vad som är fel och vad som är rätt

Fel:

 • Felaktigt lufttryck: många företag använder luftverktyg med för lågt eller ett felaktigt inställt lufttryck. Verktygets prestanda är beroende av att luftinfrastrukturen är korrekt installerad.
 • Val av fel tryckluftsutrustning: Fel dimensionerade slangar och gammal tryckluftutrustning förbises ofta i ett tryckluftssystem, och ofta är de den främsta problemorsaken. Ett tryckluftsverktyg behöver vanligen 6,3 bar (90 psi) för att fungera vid märkeffekt. Att minska trycket med 1 bar (15 psi) leder till en produktivitetsförlust på 25–30 %.
 • Alltför många (extra) anslutningar: Att lägga till fler luftverktyg, rör och anslutningar i ett befintligt luftsystem medför en ökning av mängden tryckfall, vilket leder till att systemet förlorar sin effektivitet. Detta kommer i sin tur medföra ökade driftskostnader för kompressorn och luftinfrastrukturen.

 • Rätt:

 • Planera luftinfrastrukturen på en fabrik och använd rätt produktinställningar som kommer att vara till nytta när det gäller verktygseffektivitet, energislöseri och minimering av systemets driftskostnader.
 • Välj rätt luftverktyg, eftersom tryckfallet i en anläggning beror på den volym av luftflöde som krävs för luftverktyget: ju högre flöde, desto högre tryckfall
 • Man bör välja kompressorernas storlek i anläggningen för att driva tillämpningen med rätt luftvolym och luftflöde, så att ingen energi går till spillo

 • Här är till sist några rekommendationer för hur vi kan förbättra luftledningen med små medel:

  Smörjning kan förlänga livslängden. Använd ett filter och en regulator för att ställa in och övervaka en ren, torr smord luft.

  Avstånd – håll det så kort som möjligt. Använd rätt typ av slang, max. 3-5 meter/10-16 fot.

  Inloppsgängans dimension. Välj rätt nippel för varje verktyg. Använd fullflödeskopplingar för bästa prestanda.

  Luftförbrukningen. Överväg att använda större rörstorlekar och kopplingar för att säkerställa att korrekt lufttryck används för verktygen.

  Tillåtet tryckfall. Undvik läckage, lyssna för att upptäcka dem!

  Arbetsmiljö. Installera ett mer resistent luftledningssystem om du arbetar utomhus eller i tuffa miljöer.


  Du kan ladda ner vårt whitepaper Hantera tryckluftsverktyg på 5 minuter för att få mer information. Se Luftledningens infrastruktur och vårt utbud av luftverktyg.