Atlas Copco SQS 3 – Automatiska konfigurationsuppdateringar - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Atlas Copco SQS 3 – Automatiska konfigurationsuppdateringar

Nyligen besökte Atlas Copco-teamet en tillverkare av kommersiella fordon för att diskutera vilka funktioner de skulle vilja ha för sitt nya operatörsvägledningssystem, SQS3 (Scalable Quality Solution).

En av de funktioner som kunden vill ha för sin process är att när de anger ett nytt tillverkningsnummer i SQS-operatörsvägledningen vill de att SQS-konfiguratorn automatiskt ska uppdatera konfigurationen för deras arbetsstationer genom att efterfråga det uppdaterade verktyget och vridmomentet.

Som tur är har SQS en automatisk uppdateringsfunktion som ett av alternativen i ”Create Update” (Skapa uppdatering). Vissa av våra konkurrenter har inte den här funktionen för att tillämpa uppdaterade konfigurationer när ett nytt tillverkningsnummer påbörjas. Den här automatiska uppdateringsfunktionen är inte bara praktisk, den sparar även tid och pengar åt kunden.

Tillverkningsnumret är inte det enda sättet för våra kunder att ställa in SQS till att tillämpa uppdaterade konfigurationer på sina arbetsstationer. Nedan finns andra sätt för användare att ställa in SQS till att tillämpa uppdaterade konfigurationer:

  • Manuellt med lösenord: Ange ett fyrsiffrigt lösenord för att skydda uppdateringen. Du kan också klicka på genereringsknappen för att generera ett sådant lösenord. På arbetsstationen måste operatören ange lösenordet för att kunna tillämpa uppdateringen, vilket sker så snart den aktuella produkten släpps från stationen.
  • Specifikt datum: Ange datum och tid för uppdateringen. Om en produkt fortfarande är inloggad vid den angivna tidpunkten tillämpas uppdateringen när produkten har släppts från arbetsstationen.
  • I Identifier: Uppdateringen tillämpas så snart produkten med angiven identifierare upptäcks på arbetsstationen.
  • Omedelbart: Uppdateringen tillämpas så snart den aktuella produkten släpps från arbetsstationen.
  • I sekvens: Uppdateringen tillämpas så snart den angivna sekvensen upptäcks på arbetsstationen.

Frågor? Kontakta Atlas Copco idag. 

Felhantering Artiklar Programvara och styrenheter