Varför är det nödvändigt att kalibrera verktyg?

Det är väldigt viktigt att kalibrera verktygen för att säkerställa högsta produktionskvalitet.

10 sep 2018

Service Industriverktyg och monteringssystem

Dina monteringsverktygs noggrannhet och prestanda har en direkt inverkan på produktionskvaliteten. Därmed är regelbunden kalibrering av fackmän avgörande för att undvika produktionsproblem, och för att se till att både du och slutkunderna kan vara lugna.

Följande uppnås genom verktygskalibrering:Nu vet du att verktygen måste kalibreras regelbundet. Du kan titta på det kompletta paketet av kalibreringstjänster som Atlas Copco erbjuder som hjälper dig att kontrollera kvaliteten på alla monteringsverktyg och all mätutrustning du har i produktionen. Du kan också läsa mer om kalibrering genom att hämta vår fickguide här.

Läs mer om Kalibreringsservice.

  • Pocket Guide Measurement and Calibration for Tightening Systems 2.4 MB, PDF