Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

När mejseln inte passar i mejselhammaren

Har du någonsin provat en mejselhammare från ett annat märke och insett att dina mejslar inte passar i hammaren? Trots att databladet säger att du använder rätt mejselskaft? Du är inte ensam.

De flesta tillverkare av mejselhammare tillverkar inte mejslar. Mejslar tillverkas vanligen av specialiserade företag som kan anpassa mejselskaften till specifikationerna för valfri mejselhammare. Det finns ingen gemensam standard för hur skaften konstrueras – och det här innebär att minsta skillnad i måtten kan göra att mejseln inte passar i hammaren.

De tre viktigaste måtten för passformen

mejselskaftets mått

• skaftets längd
• skaftstorleken (sexkant – bredd över plana ytor, rund – diameter)
• styrdiametern

Om skaftet är för långt kommer kolven att slå emot mejseln tidigt, vilket leder till sämre prestanda. Om skaftet å andra sidan är för kort kan kolven slå i cylinderns insida istället för mejseln, vilket skadar verktyget och skapar en massa onödiga vibrationer.

Om skaftet dessutom är för stort passar inte mejseln i hammaren. Och om skaftet är för litet slits munstycket ut snabbare, vilket kan skada verktyget. Skaftet kan även förlora sin styrning på grund av slitaget.

Om styrdiametern slutligen är för stor passar inte mejseln i hammaren. Och om den är för liten förlorar verktyget kraft eftersom luft läcker ut.

Exempel: tre sexkantsskaft 14,8 från olika tillverkare

I tabellen nedan ser du tre sexkantsskaft 14,8 från tre olika tillverkare. Det ena passar Atlas Copcos verktyg perfekt medan de andra två inte gör det.

 

Bredd över ytor

Styrdiameter

Skaftlängd

Atlas Copco

14,8

17,3

60

Varumärke 1

14,7

17,2

63,5

Varumärke 2

14,8

17,5

60

• Atlas Copcos skaft är utformat för att passa alla våra mejselhammare.

• Skaftet ”Varumärke 1” passar våra verktyg, men luft kommer att läcka ut på grund av den mindre styrdiametern. Skaftet är också längre så att kolven kommer att slå emot mejseln tidigt, vilket försämrar prestandan. På grund av den något mindre sexkantsstorleken ökar risken för slitage på munstycket.

• ”Varumärke 2” passar inte alls eftersom styrdiametern är för stor.

Kom alltså ihåg att kontrollera måtten så att dina mejslar och hammare är kompatibla med varandra!