När mejseln inte passar i mejselhammaren - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

När mejseln inte passar i mejselhammaren

Har du någonsin provat en mejselhammare från ett annat märke och insett att dina mejslar inte passar i hammaren? Trots att databladet säger att du använder rätt mejselskaft? Du är inte ensam.

Artiklar Produkter Mejselhammare Industriverktyg och monteringssystem Slagverktyg Industrier

De flesta tillverkare av mejselhammare tillverkar inte mejslar. Mejslar tillverkas vanligen av specialiserade företag som kan anpassa mejselskaften till specifikationerna för valfri mejselhammare. Det finns ingen gemensam standard för hur skaften konstrueras – och det här innebär att minsta skillnad i måtten kan göra att mejseln inte passar i hammaren.

De tre viktigaste måtten för passformen

mejselskaftets mått
• skaftets längd• skaftstorleken (sexkant – bredd över plana ytor, rund – diameter)• styrdiametern

Om skaftet är för långt kommer kolven att slå emot mejseln tidigt, vilket leder till sämre prestanda. Om skaftet å andra sidan är för kort kan kolven slå i cylinderns insida istället för mejseln, vilket skadar verktyget och skapar en massa onödiga vibrationer.Om skaftet dessutom är för stort passar inte mejseln i hammaren. Och om skaftet är för litet slits munstycket ut snabbare, vilket kan skada verktyget. Skaftet kan även förlora sin styrning på grund av slitaget.Om styrdiametern slutligen är för stor passar inte mejseln i hammaren. Och om den är för liten förlorar verktyget kraft eftersom luft läcker ut.

Exempel: tre sexkantsskaft 14,8 från olika tillverkare

I tabellen nedan ser du tre sexkantsskaft 14,8 från tre olika tillverkare. Det ena passar Atlas Copcos verktyg perfekt medan de andra två inte gör det.

 

Bredd över ytor

Styrdiameter

Skaftlängd

Atlas Copco

14,8

17,3

60

Varumärke 1

14,7

17,2

63,5

Varumärke 2

14,8

17,5

60

• Atlas Copcos skaft är utformat för att passa alla våra mejselhammare.• Skaftet ”Varumärke 1” passar våra verktyg, men luft kommer att läcka ut på grund av den mindre styrdiametern. Skaftet är också längre så att kolven kommer att slå emot mejseln tidigt, vilket försämrar prestandan. På grund av den något mindre sexkantsstorleken ökar risken för slitage på munstycket.• ”Varumärke 2” passar inte alls eftersom styrdiametern är för stor.

Kom alltså ihåg att kontrollera måtten så att dina mejslar och hammare är kompatibla med varandra!