Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Lägre utsläpp och kostnader på Tierpverken

4 minut(er) att läsa

Atlas Copco Tierpverken är ett exempel på när ett konsekvent och tydligt fokus på hållbara alternativ ger bättre tillverkning och lönsamhet. Fördelarna är uppenbara med över 1 300 MWh sparad elektricitet per år och över 98 % återvinning av spillet, där en del används i produktionen av hylsor och borrkronor.

Atlas Copcos produktionsanläggning Tierp Works ligger i den svenska staden Tierp, en timmes bilresa norr om huvudstaden Stockholm. Cirka 500 personer arbetar på anläggningen som täcker ett område på 14 000 kvadratmeter. Tierp Works driver en av världens mest effektiva verksamheter för produktion av eldrivna och pneumatiska industriverktyg. Anläggningen har de senaste produktionsmaskinerna och tillverkar 120 000 verktyg i 2 500 olika modeller och varianter varje år, vilket motsvarar en stor del av Atlas Copcos totala produktion.

Fokuset på lean-tillverkning startade redan 2006 och omfattar hela personalen. Samtliga medarbetare är införstådda med att det här är ett löpande förbättringsinitiativ och en process som aldrig tar slut, och som både gör stor skillnad för miljön och förbättrar fabrikens lönsamhet.

”På Tierp inledde vi vår resa mot en mer hållbar tillverkning tidigt. En av anledningarna till att omställningen har lyckats så bra är det nära samarbetet mellan ledningen och vår avdelning för säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet (SHEQ). Vårt gemensamma mål har varit en kontinuerlig förbättring ”, säger Anna Ahlin, chef för SHEQ-avdelningen.

Den första energikartläggningen på produktionsanläggningen utfördes 2006 och ledde sedan till en serie energibesparande initiativ. Därefter har arbetet fortsatt och omfattat olika områden i produktionen och på anläggningen.

2014 installerade vi nya och mer energieffektiva kompressorer som gjorde att vi kunde spara 580 MWh elektricitet per år. Sedan 2016 återförs nästan allt processvatten till produktionen. Sedan 2020 återvinner vi 98 % av spillet från produktionen, och vi återanvänder även en del av stålskrotet från vår komponentverkstad i produktionen av hylsor och borrkronor”, fortsätter Anna.

Anna Ahlin lyfter fram det nära samarbetet med anläggningens ledning som ett framgångsrecept.

”2020 nådde vi 100 % förnybar energi på anläggningen. Det kunde vi göra genom att köpa el från vattenkraft, använda fjärrvärme producerad av biobränslen och göra investeringar med mätbara miljöfördelar. Vi vill att vår produktion ska växa både lönsamt och hållbart, och vi ser fram emot att fortsätta den här resan framöver”, säger Thomas Lundin, anläggningschef.

Milstolpar inom miljöarbete och besparingar på Tierp Works

TimeLine
 • 2006 – kartläggning av energiförbrukningen som leder till energibesparande aktiviteter
 • 2011 – introduktion av borfria kylmedel, bättre avfallssortering som minskar mängden brännbart avfall med 75 %
 • 2014 – installation av nya Atlas Copco-kompressorer som sparar 580 MWh elektricitet per år
 • 2015 – installation av LED-lampor som sparar ytterligare 600 MWh elektricitet per år
 • 2016 – återcirkulation av rent processvatten
 • 2017 – 251 fönster byts ut mot nya energioptimerade fönster, installation av laddstationer för elfordon
 • 2020 – förnybar energi på hela anläggningen (el från vattenkraft, biobaserad fjärrvärme), 98 % av allt spill återvinns
 • 2021 – återanvändning av kasserade ändstycken i tillverkningen av hylsor
 • 2022 – optimerad värmeåtervinning från kompressorerna som sparar nästan 400 MWh fjärrvärme per år
 • Bilindustri

 • Elektronik

 • Industriell montering

Kontakta oss

contact icon