Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Fem goda skäl till att komma igång med datadrivna tjänster nu!

3 minut(er) att läsa April 05, 2023

Gå med i den smarta fabriksrevolutionen och använd data för att förbättra kvalitet, processoptimering och underhåll.

Alla enheter strävar efter att samla in så mycket data som möjligt men i dag används bara en liten procentandel av datan för att skapa mervärde. Det har dock bevisats att produktionsdata har stor potential för att ge produktivitetsvinster och kvalitetsförbättringar som i sin tur har en positiv påverkan på driftskostnaderna.

Genom att kombinera smarta algoritmer med kunnandet hos våra experter på förbindningsteknik kan vi tillhandahålla rekommendationer för kontinuerlig och hållbar optimering av dina produktionsprocesser. Vi kallar det här tillvägagångssättet för datadrivna tjänster (DDS).

shutterstock_1115081195

Fem goda skäl till varför du bör börja använda våra datadrivna tjänster nu:

1) Sätt upp realistiska mål som du sedan justerar

Det första skälet till att ditt företag bör vara datadrivet är att det hjälper dig att sätta upp realistiska affärsmål. Med insikterna du får kan du definiera mål och utveckla strategier för att nå målen. Tillförlitliga data gör att du kan sätta upp uppnåeliga mål och med rätt insikter kan du anpassa och optimera dem på lång sikt. 

2) Fatta rätt beslut baserat på korrekt information

Vi kallar det datadrivna beslut. Datadrivna insikter utgör en stabil grund för beslutsfattande processer. Vanligtvis fattar vi beslut baserat på vår magkänsla och våra erfarenheter, vilket potentiellt kan leda till partiska val. Data ljuger inte: kombinationen av analys och expertkunskap kan stärka korrekta beslutsprocesser och hjälpa dig att nå dina affärsmål. 

3) Koppla av och sov gott om natten utan att oroa dig för produktionskvaliteten

Det är aldrig för tidigt att oroa sig för kvalitetsproblem i din produktion. Om du inte är medveten om bristerna i din produktion kan du heller inte åtgärda dem. Varje minut av försening som läggs på att åtgärda problem kan i slutändan kosta dig en förmögenhet. Datadrivna tjänster hjälper dig att följa produktionskvaliteten från dag ett. När du använder datadrivna tjänster meddelas produktionstekniker, kvalitetstekniker och teamledare kontinuerligt när problem uppstår. Denna informationshastighet kan hjälpa ditt team att göra bättre val och lösa problem utan att förlora drifttid. 

4) Skapa innovation och optimering inom ditt företag

Även om du har ägnat mycket tid åt att se till att allt fungerar kan det ändå vara svårt att reagera på brådskande problem eller varningar. Datadrivna tjänstelösningar kan ge information och rekommendationer i realtid för att förbättra produktionen, såsom operatörsutbildning och processjusteringar. Alla på företaget har möjlighet att förnya och ta fram nya idéer tack vare realtidsinsikter från data.

5) Förbättra medarbetarnas välbefinnande och utveckling på arbetsplatsen

Många tror att data utgör ett hot mot våra kollegor i produktionen, men vi anser att det är precis tvärtom. Datadrivna tjänster hjälper dig och ditt team att minska arbetsrelaterad stress. Den här stressen orsakas ofta av press från att försöka nå orealistiska mål, åtgärda oväntade kvalitetsproblem och frustration över att inte veta hur man ska öka prestandan. Genom att följa datatrender över tid kan chefer spåra och utvärdera individuella prestationer, lokalisera riskområden i produktionen och vidta åtgärder för att lösa problem. Medarbetare som stöttas i sin professionella utveckling är begripligt nog mer nöjda och engagerade.

För att hjälpa dig att övergå till Industri 4.0 och följa det datadrivna tillvägagångssättet har vi utvecklat ALTURE®, Atlas Copcos datadrivna tjänstelösningar. Genom att kombinera avancerad analys med våra experters kunnande kan ALTURE®datadrivna tjänster stödja ditt underhåll samtidigt som du förbättrar kvaliteten och optimerar produktionsprocessen.

Upptäck en alternativ framtid full av möjligheter med ALTURE®. Ta reda på hur vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt!

ALTURE® – datadrivna tjänster
Phone mockup with ALTURE optimize app visualization and features
ALTURE® – datadrivna tjänster
Upptäck våra servicelösningar
Service technician, Atlas Copco Power Technique
Upptäck våra servicelösningar
Kontakta oss!
Alture mobile app used by service technician in the field
Kontakta oss!
Läs mer om datainsamling och analys
Proactive industrial manufacturing powered by data and insights where you get smarter every second.
Läs mer om datainsamling och analys