Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Borrningslösningar
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Särskild uthyrning
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
shutterstock_1115081195

Fem goda skäl till att komma igång med Datadrivna tjänster

Genom att kombinera smarta algoritmer med kunnandet hos våra experter på förbindningsteknik kan vi ge rekommendationer för hållbar, kontinuerlig optimering av dina produktionsprocesser. Vi kallar det Datadrivna tjänster (DDS). Varför ska du börja med vår DDS nu? Vi ger dig fem goda skäl.

Kontakta våra experter på Datadrivna tjänster och kom igång nu!

Till dags dato har de tekniska tjänsterna främst fokuserat på anläggningens tillgänglighet. Med våra förbindningssystem, inklusive adhesiv dispensering, självstansande nitning och friktionsborrning går vi ett steg längre och fokuserar på optimering av de totala driftskostnaderna. För det ändamålet samlar våra programvaruverktyg in och visualiserar data från dina förbindningssystem. Genom att kombinera smarta algoritmer med kunnandet hos våra experter på förbindningsteknik kan vi utveckla rekommendationer för hållbar, kontinuerlig optimering av dina produktionsprocesser. Vi kallar det här tillvägagångssättet för Datadrivna tjänster (DDS). Varför ska du börja utnyttja våra Datadrivna tjänster nu? Vi ger dig fem goda skäl.

1. Full kontroll över din information

Smart på plats, smart till molnet

Mervärde för Datadrivna tjänster i "Smart på plats" och "Smart till molnet"

En konsekvent utvärdering och tolkning av data är viktig för att kunna dra rätt slutsatser och initiera nödvändiga åtgärder. För många tillverkare är oron för säkerheten hos den egna informationen det största hindret för denna metod. Med Datadrivna tjänster från Atlas Copco har kunderna kontinuerligt full kontroll över vad som händer med informationen. Kunderna bestämmer vilken information som ska delas med Atlas Copco och vidarebefordras via serviceportalen.Om kunderna börjar med en ”Smart på plats"-lösning finns deras data kvar i det egna nätverket. Analysen utförs på ett målinriktat sätt för att identifiera potentiella förbättringar och för att utveckla lämpliga åtgärder. Funktioner som fjärrunderhåll av våra experter, generering av underhållsplaner och förutsägelser baserat på verkliga användningsdata eller den systembaserade identifieringen av problem, finns också som en "Smart på plats"-lösning."Smart till molnet" går ett steg längre. Det data som samlas in överförs till molnet via en säker gateway och tunnel. Det möjliggör global informationsdelning och fördelar som automatisk beställning av reservdelar, förebyggande underhåll och kontinuerlig övervakning av nyckeleffektivitet och kvalitetsindikatorer.

2. Snabb och effektiv support när du behöver det som mest

Fjärrunderhåll av våra experter är en nyckelfaktor för smidig och problemfri drift. För det ändamålet har Atlas Copco utvecklat ett certifierat säkerhetskoncept som möjliggör snabb och säker support dygnet runt i händelse av fel och problem. Med ett enda klick på serviceportalen initierar kunden ett ärende med händelsebeskrivning, system- och protokolldata. I ”Konferenscentret” kan linjechefer och anläggningsoperatörer sedan utbyta information med våra serviceexperter via chat, videokonferenser och fildelning, och arbeta tillsammans för att lösa problemet. Om en av våra experter behöver upprätta en anslutning till anläggningen kan kunden öppna en säker VPN-tunnel som möjliggör exakt analys och åtgärder. Alla aktiviteter dokumenteras i anläggningens logg.

3. Identifiera orsaker till problem för kontinuerlig minskning av stilleståndstiderna

Atlas Copcos serviceportal för Datadrivna tjänster: Med individuellt konfigurerade instrumentpaneler kan kunderna alltid hålla ett öga på de viktigaste effektivitetsindikatorerna för deras förbindningssystem

Atlas Copcos serviceportal för Datadrivna tjänster: Med individuellt konfigurerade instrumentpaneler kan kunderna alltid hålla ett öga på de viktigaste effektivitetsindikatorerna för deras förbindningssystem

Vår Serviceportal lägger grunden för övervakning av produktionsprocessen. Programvaran installeras i kundens nätverk och kopplas till vårt system. När behov uppstår analyserar vi händelsedata som larm och serviceärenden för att identifiera orsakerna till problemen och för att indikera potentiella förbättringar. Om vi till exempel identifierar onormalt slitage på pumpen i systemet för adhesiv dispensering och det resulterar i frekventa fel, kontrollerar vi om parametrar som tryck och temperatur är korrekt inställda och rekommenderar ändringar i systeminställningarna. Vår erfarenhet visar att kostnaderna för driftstopp och efterföljande arbete kan minskas med upp till 30 procent.

4. Minska kostnaderna med hjälp av förebyggande underhåll

Har spindeln i ditt självgenomträngande självstansande nitningsverktyg gått sönder trots att det genomgått schemalagt underhåll? Ibland är tidsbaserade underhållsscheman inte tillräckligt exakta. Vår "Underhållsansvarig"-programvara ger support för användarbaserat underhåll av underhållsteamet. Den innehåller meddelanden och prognoser om kommande underhållsarbeten baserat på utrustningens faktiska användning. Underhållsteamet kan ge återkoppling om underhållsarbetet – oavsett om det har utförts för tidigt eller för sent. På så sätt blir förutsägelserna mer och mer exakta. Om en komponent demonteras, underhålls och återmonteras, registrerar Underhållsansvarig utrustningens skick. Du har alltid status för alla relevanta komponenter under kontroll. Med Underhållsansvarig kan du minska arbetstiden som ingår och kostnaden för lager av reservdelar och komponenter med upp till 20 procent.

5. Kontinuerliga förbättringar av effektiviteten och kvaliteten

Fungerar alla dina anslutna system i enlighet med planeringen? Då är det dags att göra systemen ännu mer effektiva. Det är här OEE Cockpit kommer in. Den presenterar kritiska effektivitetsindikatorer som MTTR (genomsnittlig tid till reparation), driftstopp, materialförbrukning och appliceringskvalitet, utvärderar orsakerna till defekter och indikerar svagheter och optimeringspotential. Om exempelvis system för adhesiv dispensering och mätning används, jämför programvaran mängden lim som appliceras med spolningsvolymen. På så sätt kan du se när för mycket material slösas bort under spolningen av utrustningen. Våra experter kan även analysera data under en längre period och ge råd om hur du ytterligare förbättrar utrustningens effektivitet.

Checklista

Är du redo för Datadrivna tjänster? Vi hjälper dig att nå ända fram!

✔ Definiera tydliga mål avseende din produktion, med särskilt fokus på förbindningssystemen.✔ Det går inte att använda DDS utan support och samarbete. Involvera din IT-avdelning, ditt produktions-, kvalitetshanterings- och underhållsteam redan från början.✔ Säkerställ att produktionssystemen är nätverksanslutna inom dess IT-miljö och att du kan samla in data systematiskt.✔ Förbered överföring av återkoppling till systemen för att få ut så mycket som möjligt av en självlärande process.✔ Säkerställ att dina team är i ett läge som gör att de kan reagera snabbt på databaserade systemmeddelanden och rekommendationer och kan vidta lämpliga åtgärder.