Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Data visar ...

98%

att 98 % av alla data inte används på grund av brist på analyskapacitet

8%

upp till 8 % ökning av den dagliga produktionen med rätt datahantering

10%

upp till 10 % lägre underhållskostnader genom att undvika oplanerade driftstopp

Datadrivna möjligheter

Data är kraftfulla, men om inte intelligens och erfarenhet kopplas till rådata finns det inte mycket värde i det. Data behöver insikter för att bli mer än bara siffror, så att du kan se olika vägar för att nå dina mål och kunna fatta rätt beslut.

Nu finns det en alternativ framtid full av möjligheter ... 

ALTURE® – Datadrivna tjänster från Atlas Copco

Data är källan för ditt beslutsfattande och möjliggör en alternativ framtid full av möjligheter.

Som stöd för visionen i Industri 4.0 har vi utvecklat datadrivna tjänster för underhåll, kvalitet- och processoptimering. Genom att tillämpa avancerade analyser och maskininlärning på dina produktionsdata, kombinerat med vår expertis om komponentförenande tekniker som åtdragning, limning, nitning etc. kan vi identifiera och proaktivt ta itu med uppkomna risker innan problemen inträffar. Lösningar gör att du kan förbättra din kvalitet, driftstid och förstagångsproduktion.

Det är så vi definierar smarta fabriker!