Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Data visar ...

98%

att 98 % av all data inte används på grund av brist på analyskapacitet

8%

upp till 8 % ökning av den dagliga produktionen med rätt datahantering

10%

upp till 10 % lägre underhållskostnader genom att undvika oplanerade driftstopp

Datadrivna möjligheter

Data är kraftfull, men utan intelligens och erfarenhet applicerad på denna rådata finns det inte mycket värde i den. Data kräver insikter för att bli mer än bara siffror, vilket gör att du kan uppfatta och förstå olika vägar för att nå dina mål och fatta rätt beslut.

Nu finns det en alternativ framtid full av möjligheter ... 

ALTURE® – Datadrivna tjänster från Atlas Copco

Data är källan för ditt beslutsfattande och möjliggör en alternativ framtid full av möjligheter.

Som stöd för visionen om Industri 4.0 har vi utvecklat datadrivna tjänster för underhåll, kvalitet och processoptimering. Genom att tillämpa avancerad analys och maskininlärning på din produktionsdata, kombinerat med vår expertis inom tekniker för sammanfogning av komponenter såsom åtdragning, limning, nitning etc. kan vi identifiera och proaktivt ta itu med uppkomna risker innan problemen inträffar. Lösningarna gör att du kan förbättra din kvalitet, driftstid och förstagångsproduktion. Det är så vi definierar en smart fabrik!

ALTURE : Maintain
Med mobilappen ALTURE Maintain blir det enklare att planera serviceunderhåll med hjälp av aviseringar
ALTURE : Maintain
För optimalt underhåll
 
För optimalt underhåll
För optimalt underhåll
ALTURE : Optimize
Mobilappen ALTURE Optimize för att förhindra problem i produktionslinjen och få rekommendationer om hur du löser problem
ALTURE : Optimize
För produktionsoptimering
 
För produktionsoptimering
För produktionsoptimering

Datadrivna tjänster: Vanliga frågor

Vilken produktionsdata är den allra viktigaste?

  • Data som kan förbättra produktivitet och kvalitet
  • Data som kan stödja kontinuerliga förbättringar
  • Data som kan upptäcka kritiska kvalitetsproblem, indikationer på sådant som leder till driftstopp eller omfattande omarbetning

Tillverkare har alltid försökt samla in värdefull produktionsdata genom tidsstudier och visuella inspektioner. Idag kan vi förlita oss på smarta integrerade enheter som automatiskt levererar information och stödjer datainsamling.  

Det är dock viktigt att använda produktionsdata korrekt för att förbättra den totala produktiviteten och kvaliteten.

Vilka fördelar ger det mig att använda en molnbaserad lösning för dataanalys?

ALTURE®, vår datadrivna tjänst, är en molnbaserad lösning. Och det finns tre huvudsakliga skäl till att vi har valt molnet.

  • För att få del av de bästa algoritmerna och väl tränad maskininlärning
  • För att undvika begränsningen av datorkraft
  • För att möjliggöra fjärrlösningar av problem

Att lagra data i molnet minimerar dessutom extraarbetet för kundernas IT-avdelningar. Moderna molnleverantörer säkerställer att data förblir nära kunderna vilket stöder låg fördröjning och nationell datalagstiftning.

Bör jag vara orolig för cybersäkerheten när jag använder era datadrivna tjänster?

Nej, men du måste vara säker på att IT-kraven uppfylls.

Vi strävar efter säkerhet och följer strikt industrins säkerhetsstandarder, såsom SOC-2 och ISO27001.

Vi använder MS Azure som datacenter, vilket ger en hög säkerhetsnivå. För oss är det viktigt att kundens IT-avdelning godkänner vår konfiguration och känner trygghet med att vi hanterar informationen. Därför använder vi endast tillförlitlig anslutningsteknik som godkänts av många kunders IT-proffs.

Kunden delar endast med sig av relevant information för att optimera produktionsprocesserna och underhållet av verktygen. All data som inte omfattas filtreras innan den skickas till molntjänsten.

När ALTURE®används får våra kunder full kontroll över åtkomsten. Användare loggar in med sitt företagskonto vilket säkerställer att företagets autentiseringskrav uppfylls och gör det användarvänligt.

Våra tjänster
Våra tjänster
 
Utforska våra tjänstelösningar för monteringsverktyg
Utforska våra tjänstelösningar för monteringsverktyg
 
Vanliga frågor
Vanliga frågor
 
Kontakta oss
Kontakta oss