Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Datadrivet underhåll: optimera verktygsunderhållet med faktiska användningsdata i realtid

6 minut(er) att läsa Maj 17, 2024

Underhållsstrategier är avgörande för att säkerställa smidig drift i dagens dynamiska produktionsmiljö. Reaktivt underhåll, där man åtgärdar problem när de uppstår, leder ofta till kostsamma stilleståndstider och oplanerade störningar. Förebyggande underhåll syftar å andra sidan till att förutse och förhindra fel genom regelbundet schemalagda inspektioner och underhållsåtgärder. 

Förebyggande metoder kan emellertid stöta på begränsningar när underhållsintervallen följer generiska scheman. Om man inte tar hänsyn till att varje verktyg har individuella underhållsbehov kan resultatet bli betydande operativa utmaningar. Det är här användningsbaserat underhåll framträder som en banbrytande lösning som verkligen gör skillnad.

I den här artikeln får du lära dig att optimera underhållsschemat och hur realtidsdata kan optimera produktionen ytterligare.

Vad är användningsbaserat underhåll?

Det traditionella sättet att fastställa serviceintervall baseras vanligtvis antingen på en fast tidsperiod eller på ett förutbestämt antal arbetstimmar. Servicelivslängden för ett verktyg är dock i hög grad beroende av dess användningsmiljö och arbetsförhållanden. Det blir problematiskt att inte ta hänsyn till de olika driftförhållandena, exempelvis variationer i användningsgrad och typen av arbetsuppgifter som utförs.

En underhållsstrategi baserad på användning säkerställer däremot att service utförs med passande intervall baserat på verktygets faktiska användning. På så sätt optimeras underhållsscheman så att de varken föregår eller överskrider behovet.

Vad är användningsbaserat underhåll?

Det traditionella sättet att fastställa serviceintervall baseras vanligtvis antingen på en fast tidsperiod eller på ett förutbestämt antal arbetstimmar. Servicelivslängden för ett verktyg är dock i hög grad beroende av dess användningsmiljö och arbetsförhållanden. Det blir problematiskt att inte ta hänsyn till de olika driftförhållandena, exempelvis variationer i användningsgrad och typen av arbetsuppgifter som utförs.

Användningsbaserat underhåll är däremot en typ av förebyggande underhåll där underhållsinsatser aktiveras baserat på verktygets faktiska användning. Denna strategi tar inte bara hänsyn till antalet utförda uppgifter utan även till intensiteten och förhållandena i varje enskilt fall. En användningsbaserad underhållsstrategi säkerställer att underhållet sker med lämpliga intervall baserat på verktygets faktiska användning och optimerar därmed underhållsschemat så att det varken föregår eller överskrider behovet.

Hur kan data optimera underhåll?

Data har en central roll i att möjliggöra användningsbaserat underhåll genom information som underlag för välgrundade beslut om när underhåll bör utföras. Genom att samla in och analysera realtidsdata får vi omfattande insikter i hur verktygen används, och därmed kan vi skräddarsy underhållsscheman till de specifika servicebehoven för varje verktyg.

Genom att dra nytta av sådana insikter från data kan tillverkarna planera sina underhållsaktiviteter med hög noggrannhet, vilket minskar stilleståndstider och ökar verksamhetens effektivitet. Välplanerat underhåll innebär att verktygen är tillgängliga när de behövs och inte stör produktionen.

Verktygstillgänglighet – räcker det att ha reservverktyg på lager?

Verktygstillgänglighet innebär att ett verktyg är redo för omedelbar användning. Det handlar om att säkerställa att verktygen finns fysiskt tillgängliga och att de är funktionsdugliga, kalibrerade och underhållna. Det är en central del av tillverkningsverksamheten och har direkt påverkan på produktiviteten och kvaliteten. Målet är att förhindra produktionsstopp och avbrott som kan uppstå när verktyg som inte är i optimalt skick används.

Effektiv hantering av verktyg kan betydligt förbättra prestanda och produktivitetsnivåerna i verksamheten. Det blir möjligt genom olika åtgärder som exempelvis lagerhantering, livscykelövervakning och framför allt välplanerat underhåll.

Vilka är konsekvenserna av verktygshaverier?

Verktygshaverier är ett betydande hot mot produktionsprocesser och leder ofta till längre stilleståndstider och störningar. Deloitte betonar att ineffektiva underhållsstrategier kan minska anläggningens produktivitet med 5 till 20 procent.

De ekonomiska konsekvenserna av sådana avbrott varierar beroende på bransch och produktionens omfattning. För stora fordonstillverkare kan varje minut av stilleståndstid kosta tiotusentals kronor. Utöver de ekonomiska kostnaderna leder avbrott i produktionslinjerna också till ökade onödiga utsläpp, exempelvis från uppvärmning och ventilation av anläggningarna.

Samtidigt som vi hanterar problemen med verktygshaverier i ekonomiskt och miljömässigt hänseende får vi inte glömma bort hur de påverkar operatörernas välbefinnande. Även om verktygen är i drift trots bristfälligt underhåll kanske de inte fungerar optimalt, vilket kan leda till onödig stress för operatörerna på grund av minskad effektivitet.

Tips: Beräkna din miljöpåverkan med Atlas Copcos CO2-kalkylator och se hur mycket du kan minska dina utsläpp med hjälp av förebyggande underhåll!

På vilket sätt är Atlas Copcos underhållsarbete annorlunda?

Vi är medvetna om den komplexitet som ständigt föränderliga krav på produktionen medför, inklusive fluktuerande volymer, införandet av nya produkter och rotation av verktyg inom tillverkningsanläggningarna. På Atlas Copco har vi en underhållsstrategi som inte bygger på antaganden från föråldrade användningsmönster, utan som dynamiskt anpassas till de specifika behoven hos varje verktyg med realtidsdata. Därför blir vår underhållslösning ToolCover datadriven – ToolCover bygger på data.

Den här innovationen bygger på integreringen av ALTURE Maintain, vår datadrivna serviceprodukt, i vårt ToolCover-utbud. Genom smarta algoritmer analyserar vi verktygsanvändningen och ger användbar information om deras skick. Som ett resultat föreslås underhållsinsatser proaktivt, vilket minimerar risken för verktygsfel under drift och gynnar våra kunder.

ALTURE Maintain mock up

Titta på videon och lär dig mer om datadrivet underhåll:

Författare

Dennis Hou
Global produktchef
Datadrivna tjänster – underhåll

Du kanske också är intresserad