Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Montering av elfordonsbatterier: Produktionsdataanalys

4 minut(er) att läsa April 13, 2023

 

 

Hur kan tillverkare övervinna utmaningarna vid produktion av elfordonsbatterier? Genom dataanalys kan kostnaderna och produktionstiderna minskas samtidigt som kvaliteten och noggrannheten ökar.

Produktionen av elfordon accelererar globalt och efterfrågan på battericeller ökar med 30 procent varje år. År 2028 kommer det globala marknadsvärdet för elfordonsbatterier att nå mer än $154 miljarder.

En utbredd användning av elbilsbatterier är nyckeln till att minska CO2- och NO2-utsläppen globalt. Dessutom är den ständigt ökande produktionen av elfordonsbatterier ett viktigt sätt att öka den ekonomiska tillväxten för tillverkare. Å andra sidan skapar den växande produktionskapaciteten för elfordonsbatterier betydande utmaningar, såsom att rekrytera skicklig personal och säkra råmaterialförsörjningen för att säkerställa hela processens hållbarhet.

Men tillverkarnas största utmaning är att skapa kostnadseffektiva tillverkningsanläggningar och erbjuda konkurrenskraftiga priser. Vilka som blir de globalt ledande producenterna av elfordonsbatterier avgörs framför allt av förmågan att minska produktionskostnaderna utan att slutprodukternas prestanda påverkas negativt.

  • 20 miljoner

    Antal sålda elbilar 2025

  • $154

    miljarder i värde

  • 30 %

    sänka kostnaderna med hjälp av data

Fördelarna med Industri 4.0

Enligt uppgifter hämtade från batteriproduktion kan tillverkare minska kostnaderna med mellan 15 och 30 % genom att införa ny teknik och innovativa produktionsprocesser. Användningen av datadrivna lösningar och nästa generations digitala teknik är avgörande för att minimera stilleståndstid i produktionen och förbättra noggrannheten. Övergången till Industri 4.0 säkerställer konkurrensfördelar och minskar produktionsrelaterade kostnader med mellan 20 och 35 % i varje steg av battericellsproduktionen: elektrodproduktion, cellmontering och cellefterbehandling.

Alture mobile app used by service technician in the field

Varje produktionssteg har sin utmaning

Vid det första steget i processen måste data hanteras korrekt. Maskinvara och programvara för att samla in och analysera data måste vara korrekt installerade för att säkerställa en effektiv start av driften. Dessutom är det viktigt att dela data för att övervaka hela processen.

När data har samlats in och delats uppstår nästa utmaning. För att utnyttja kraften som datainsamlingen kan skapa, krävs insikter som förvandlar siffrorna till något som genererar värde. Avancerad analys och maskininlärning är nyckeln till de konkurrensfördelar inom produktion av elfordonsbatterier som kan säkerställa driftseffektivitet och höga kvalitetsprestanda. Utveckling av mer komplexa produkter och konstruktioner kan leda till högre återkallelsegrad eller att defekta produkter når marknaden. Därför är det helt nödvändigt att potentiella fel kan identifieras i realtid så att omedelbara åtgärder kan vidtas och att produktionsproblem kan förutses.

Förebyggande underhåll är nödvändigt för att minska stilleståndstider och kostsamma konsekvenser samtidigt som den övergripande kvaliteten förbättras. Planering och schemaläggning av underhåll är till nytta för varje steg i produktionen av elfordonsbatterier och kan till och med sänka kostnaderna med 7 till 10 procent.

Våra servicelösningar för tillverkare av elfordonsbatterier

I detta sammanhang kan Atlas Copco tillhandahålla flera servicelösningar som stöd vid produktion av elfordonsbatterier och som säkerställer maximal kvalitet och processoptimering.

För att tillhandahålla ändamålsenlig datainsamling är det viktigt med en snabb och effektiv installation av ny utrustning i tillverkningsprocessen för elfordonsbatterier. Med Atlas Copco EasyStart ser vi till att maskin- och analysprogramvaran delar viktiga data på rätt sätt för att tidigt kunna identifiera problem.

Phone mockup with ALTURE optimize app visualization and features

För att stödja tillverkare av elfordonsbatterier med dataanalys och minska onödiga kostnader introducerar Atlas Copco appen ALTURE® med datadrivna servicelösningar. Den här lättanvända appen analyserar kontinuerligt produktionsdata och identifierar problem och kvalitetsrelaterade händelser i realtid. Åtdragningsfel meddelas omedelbart via mobila push-meddelanden vilket gör att problemet kan lösas omedelbart och kostsamma konsekvenser kan undvikas. Rapporterna innehåller dessutom relevant information om problemet och ger även rekommendationer om hur det kan lösas, oavsett expertisnivå.

Dessutom kan våra datadrivna tjänster även hjälpa till med att förutsäga problem i produktionslinjen innan de inträffar. ALTURE : Optimize tillhandahåller fullständig NOK-statistik och identifierar negativa åtdragningstrender som kan leda till framtida problem.

Vid tillverkning av elfordonsbatterier måste alla produktionssteg utföras med precision och noggrannhet. Materialbaserad bearbetning är nödvändig för att justera processen utifrån materialkvaliteten. För att uppfylla globala kvalitetsstandarder är parameterinställningar och kvalitetskontroller på linjen grundläggande vid cellmontering och cellefterbehandling. Dessa processer kan dessutom minska cellproduktionskostnaderna med upp till 10 procent. Med ALTURE : Optimize är det möjligt att anpassa meddelanden och NOK-trösklar baserat på individuella mål, använt material eller specifika tillämpningar.

Titta på videon och lär dig mer om våra lösningar för tillverkning av elfordonsbatterier:

Författare

Steven Meazey
Vice President Marketing Service

 

 

Upptäck ALTURE® – datadrivna tjänster
Phone mockup with ALTURE optimize app visualization and features
Upptäck ALTURE® – datadrivna tjänster
Läs mer om Atlas Copcos lösningar för elektromobilitet
Cell to cell bonding EV battery production
Läs mer om Atlas Copcos lösningar för elektromobilitet
Fem goda skäl till att komma igång med datadrivna tjänster
ALTURE - Hero Product Image 2021; landscape
Fem goda skäl till att komma igång med datadrivna tjänster
Upptäck våra servicelösningar
Service technician, Atlas Copco Power Technique
Upptäck våra servicelösningar
Läs mer om elektrifiering
EV Battery Assembly Module Assembly of prismatic battery modules
Läs mer om elektrifiering