Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng
installationstjänster för monteringsverktyg och industriell monteringsutrustning

EasyStart

Installationstjänster för industriell utrustning och programvara

Hur fungerar EasyStart?

Lita på att våra erfarna Atlas Copco-certifierade tekniker ger dig en snabb och effektiv installation av din drift samtidigt som du sparar tid och pengar.

Vad ingår i standardpaketet?

Vi kalibrerar dina verktyg, kontrollerar åtdragningsresultaten på förbanden, granskar luftledningarna och utbildar dina operatörer. Vi installerar även programvara och säkerställer anslutning av kringutrustning. Denna service sänker din installationskostnad och minskar installationstiden.

Vad mer kan jag lägga till i standardpaketet?

Avancerade åtdragningsstrategier, ytterligare programuppsättningar, tillbehör och fysisk konfiguration av styrenheten.

Det krävs noggrann planering, investeringar och utbildning för att starta en ny driftverksamhet. Att komma igång snabbt och smidigt säkerställer att du levererar värde från första dagen.

Genom att ha stöd av en erfaren Atlas Copco-certifierad tekniker får du snabb och professionell problemlösning.

  • Vi kalibrerar dina verktyg från första dagen och kontrollerar de faktiska åtdragningsresultaten på förbanden
  • Vid behov utför vi en granskning av luftledningarna
  • Vi utbildar dina operatörer för att få bästa möjliga resultat från din utrustning och programvara från Atlas Copco

Du kan anpassa EasyStart-standardpaketet så att det passar dina behov på bästa sätt genom att lägga till avancerade åtdragningsstrategier, ytterligare programuppsättningar, tillbehör och en fysisk konfiguration av styrenheten. 

Hämtningar

Vanliga frågor

Kan jag genomföra installationen själv?

Vi avråder från det. En dåligt genomförd installation leder till ökade kostnader, minskad produktivitet och lägre kvalitet. Genom att ha stöd av en erfaren och certifierad Atlas Copco-tekniker får du snabb och professionell problemlösning. På så sätt kan några av de vanligaste problemen under installationen undvikas, vilket gör att du kan känna dig trygg.

Vilka säkerhetsfaktorer måste jag ta hänsyn till när jag installerar verktyg?

Alla. Vi arbetar med handhållna verktyg och operatörens säkerhet är alltid vår prioritet.  

Vi kan minska säkerhetsriskerna genom att se till att professionella certifierade tekniker utför installationen säkert, oavsett om verktygen är elektriska, pneumatiska eller hydrauliska.  

Många andra risker finns alltid när människor och maskiner interagerar, t.ex. reaktionskrafter, klämpunkter och tillbehör som hylsor och slipskivor. Därför är vår installationsutbildning nödvändig för att säkerställa operatörens säkerhet.

Vilket är det bästa sättet att installera Atlas Copcos verktyg och programvara?

Vi har EasyStart, våra installationstjänster för både verktyg och programvaruprodukter.

EasyStart-standardpaketet för verktyg inkluderar kalibrering, kontroll av förbandens åtdragningsresultat och operatörsutbildning. Dessutom konfigurerar vi programvarugränssnitten och säkerställer anslutning av kringutrustning. Du kan anpassa EasyStart-standardpaketet genom att lägga till avancerade åtdragningsstrategier, ytterligare programuppsättningar, tillbehör och fysisk konfiguration av styrenheter.

EasyStart-standardpaketet för programvara innehåller installation, baskonfiguration och testning av funktioner och gränssnitt. Dessutom erbjuder vi certifierad användarutbildning och säkerhetskopiering av allt utfört arbete.

Våra tjänster
Våra tjänster
 
Utforska våra tjänstelösningar för monteringsverktyg
Utforska våra tjänstelösningar för monteringsverktyg
 
Vanliga frågor
Vanliga frågor
 
Kontakta oss
Kontakta oss