StartUp-servicelösningar

Det kräver noggrann planering, investeringar och utbildning att starta en ny åtgärd. När du kommer igång snabbt och smidigt kan du leverera värde från första dagen. Våra StartUp-servicelösningar säkerställer att kundernas utrustning är "rätt första gången” och ger samtidigt optimal kvalitet och kostnadseffektivitet.

Kontakta oss om du vill veta mer

EasyStart

När det blir rätt första gången sparar du både tid och pengar!

Vad är EasyStart-standard?

Med en erfaren och certifierad Atlas Copco-tekniker får du snabb och effektiv installation och uppstart av verksamheten.

Vad får du?

Vi kalibrerar dina verktyg, kontrollerar åtdragningsresultaten på förbanden, kollar luftrören och utbildar dina operatörer. Denna service sänker installationskostnaden och minskar konfigurationstiden.

Vad mer kan jag lägga till i standardpaketet?

Avancerade åtdragningsstrategier, ytterligare programuppsättningar, tillbehör och styrenhetsprogrammering.

ResultScan

Hitta produktionsfel innan kunderna gör det.

Vad är ResultScan?

Vi validerar produktionsprocessen genom analys av data som genereras av dina verktyg.

Vad får du?

När vi har analyserat tvåhundra åtdragningscykler rekommenderar vi sätt att optimera och stabilisera verktygen.

Vilka är fördelarna?

Denna tjänst kan öka produktkvaliteten och minska kostnader för omarbete, garanti och återkallelser. Det kan också minska risken för skadeståndskrav.