Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Tre viktiga saker du bör veta om borrning med handhållna verktyg

När det gäller professionellt arbete med handhållna borrverktyg måste du tänka på några viktiga och avgörande faktorer för att få ett bättre resultat.

1 jun 2021


Avgörande faktorer: matningskraft, skärhastighet och hastighet

Borrningsteknik för flygindustrin
En vanlig människa är kapabel att uppnå sådana matningskrafter som t.ex. används i ett pelarborrverktyg, utom när små borrkronestorlekar används. Vid handborrning måste man därför minska den matningskraft som behövs genom att välja rätt borr och använda rätt borrningsteknik.
Den hastighet med vilken skäreggarna tränger igenom materialet kallas skärhastighet. Den är noll i mitten av hålet och högst i periferin, vilket också är där den mäts. Den anges i meter per minut (m/min). Olika typer av material kräver olika skärhastigheter.
Ett borrverktygs fria hastighet anges som varv per minut (rpm) på verktygets typskylt.

Borren

Borrningsteknik för flygindustrin
Det är tre saker att ha i åtanke gällande borren: borrens material, ytbehandling och typ.
Snabbstål är det vanligaste materialet som används vid tillverkning av borrar. Borrar av hårdmetall är avgörande för mycket nötande material, t.ex. kompositmaterial med förstärkning av fiberglas, kolfiber eller kevlarfiber, för att säkerställa att de kan användas under en rimlig tidsperiod mellan omslipning.
Ånghärdade borrar har å andra sidan mindre friktion på grund av den jämnare ytan, vilket innebär att borrat material inte fastnar så lätt, samt skyddar mot korrosion.
Det finns tre typer av borrar och regeln är att de grundar på olika sätt: jobber-borr, snabb spiralborr och långsam spiralborr. Det som varierar här är den vinkel och det material som de rekommenderas för.

Borrverktyget

Borrningsteknik för flygindustrin
När det gäller handhållen borrning krävs fart och precision. Maskinerna måste också vara lätta och starka för att undvika operatörströtthet. Pneumatiska borrar är kompakta och lätta så att de är lätta att hålla, samt anpassade till handens och armens anatomi.

Det finns i huvudsak fyra olika typer av borrar: pistolgreppsborrar, raka borrar, vinkelborrar och skruvmatningsborrar.
Varje specifik borrtyp är lämplig för arbetsmiljön och påverkar operatörens ergonomi direkt. Obekväma arbetsställningar är vanliga vid handhållen borrning, men detta kan ofta undvikas genom att man använder rätt typ av verktyg.

Några exempel nedan:
Ergonomics Drilling technique
När du borrar högt ska du använda en rak borr
Ergonomics Drilling technique
När du borrar lågt ska du använda en pistolgreppsborr

Relaterad information