Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Fördelar med att använda luftverktyg över elektriska verktyg

Tillverkare kommer alltid att leta efter sätt att minska kostnaderna och förbättra produktionen. Det ursprungliga priset för ett elverktyget är lockande, men pneumatiska verktyg ger lägre total ägandekostnad och ökad produktivitet på lång sikt. Varför är det så?

1 jun 2021

Gjuterier och metalltillverkning Myndigheter och försvar Generell industri Produkter Artiklar Tillverkare av originalutrustning Flygindustri Elektronik Bilindustri Industriverktyg och monteringssystem Atlas Copco Tung utrustning och maskiner Skeppsbygge Energi Järnvägsindustri

Här är några skäl till att pneumatiska verktyg är bättre än elverktyg:
Överlägsen ergonomi – För slipmaskiner med hög produktivitet är de viktigaste ergonomiska faktorerna verktygets vikt och vibrationsnivå. Det är påfrestande för operatören att hålla i en tung slipmaskin en hel arbetsdag. Om operatören dessutom utsätts för höga vibrationsnivåer från slipmaskinen blir situationen ännu värre. Arbetet tar längre tid och operatören löper stor risk för framtida arbetsrelaterade skador med sjukfrånvaro som följd.
Effekt/viktförhållande – Luftdrivna slipmaskiner har bättre effekt/viktförhållande än elektriska slipmaskiner. Luftmaskiner utvecklar betydligt mer effekt i förhållande till deras storlek och vikt jämfört med de flesta andra motortyper. Elverktygstillverkare klassificerar ofta effekten i deras verktyg i watt som matas in i elmotorn. Vad som inte uppges i specifikationer för elverktyg är att den effekt som matas in i elmotorn inte är samma wattal som når spindeln. Det är faktiskt bara 50 % till 60 % av märkeffekten som når slipskivan på verktyget. Men för pneumatiska slipmaskiner är effekt in lika med effekt ut. Ett lufttrycksverktyg som är klassat med en hästkraft ger en materialborttagningseffekt på en hästkraft på spindeln.
Ökad produktivitet – En pneumatisk slipmaskin är inte känslig för överbelastning och kan upprätthålla angiven effekt, vilket ger högre produktionstakt. Operatörer som använder ett elverktyg måste vara försiktiga för att inte överbelasta verktyget eftersom det skadar motorn, vilket leder till dyra reparationer eller utbyte av verktyget.
Ingen risk för elstötar – Alla sorters slipmaskiner används ofta i miljöer där fukt, ledande material och brandfarliga vätskor förekommer. Skadade sladdar och kablar utgör en risk för operatörens säkerhet eftersom de kan ge elstötar. Dessutom använder metalltillverkare ofta brandfarliga kemikalier, t.ex. aceton, för att rengöra och preparera metaller före svetsning. Pölar av utspillda vätskor kan snabbt antändas av trasiga elsladdar. Koncentrationen av ånga kan vara högre vid arbete i trånga utrymmen, t.ex. sådana som återfinns i gruvindustrin och tankrengöringsindustrin. Tryckluftsverktyg använder däremot ingen elektricitet och deras luftmotorer med roterande lamell genererar inga gnistor.
Höga prestanda i krävande miljöer – De två största hoten mot elverktygs livslängd är damm och värme – att tappa dem i vatten eller använda dem under strålande sol hjälper inte heller. Elmotorer har en nominell driftskapacitet som måste respekteras. Utan regelbunden vila kommer den värme som genereras av motorn att minska verktygets prestanda och så småningom orsaka förtida verktygshaveri. Dessutom genereras partiklar vid alla materialborttagningsprocesser. Elverktygsmotorer är mer mottagliga för ansamling av damm och skräp i och med den öppna motortypen. Tryckluftsverktyg är däremot särskilt utformade för användning i gjuterier, skeppsvarv, oljeplattformar, kraftverk, metalltillverkningsanläggningar och petrokemiska raffinaderier. Tryckluftsverktyg har en driftcykel på 100 %, vilket innebär att de är utformade för att köras dygnet runt, sju dagar i veckan.
Enkel service – En slipmaskin av industriell kvalitet är inte en engångsutrustning. De kan renoveras och underhållas i många år. Det genomsnittliga underhållsintervallet för elverktyg är mellan 60 och 120 timmar. Jämförelsevis är underhållsintervallet för vanliga tryckluftsverktyg i genomsnitt 200 timmar, medan en luftslipmaskin av industriell kvalitet kan köras 2 000 timmar mellan justeringar.

Advantage air tool
Slutsats – Oavsett om du gradar delar i en verkstad, förbereder en yta för målning eller bearbetar grindar och rör i ett gjuteri är målet att få produkten klar snabbare. Med pneumatiska slipmaskiner kan du lägga mindre tid på uppgifterna och känna dig säkrare och bekvämare medan du utför dem. Dessutom får du med deras driftscykel på 100 % och de långa serviceintervallen tillbringa mer tid med att arbeta och mindre tid på att underhålla verktygen. Trots att inköpskostnaden för en pneumatisk slipmaskin kan vara högre är det den totala ägandekostnaden som räknas. Tryckluftsverktyg är en sund investering som resulterar i en betydande ökning av tillverkningsproduktiviteten.