Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

EV-batterimontering: modulmontering (steg 6)

3 minut(er) att läsa Oktober 09, 2022

När batterimodulerna för elfordon (EV) har monterats måste de placeras ovanpå en flytande spaltfyllnadspasta i batteribrickan. Montering kan utföras genom åtdragning, men processen måste vara helt kontrollerbar så att värmeöverföringen inte äventyras. Svaret är automatisering och robotstyrning.

Spaltfyllnadens mjuka fogbeteende är en utmaning vid montering av EV-batterimoduler på grund av att spaltfyllningslim har en tendens att klämmas ut mellan modulen och brickan. Detta kan resultera i att luft stannar kvar i batterimodulen. En helt kontrollerbar åtdragningsstrategi krävs för att garantera jämn fördelning och full kontakt mellan batterimodulerna och den termiska massan (spaltfyllnad).

Med en portfölj som sträcker sig från PF6 FlexSystem-styrenheten och PowerPICK3D-detekteringsgivaren till MONO3D-robotstyrningssystemet erbjuder vi en integrerad, helt automatiserad och kontrollerad lösning för modulmontering som uppfyller de högsta kraven.

Kontinuerlig åtdragningsprocess, kvalitetssäkring och spårbarhet

Tightening Solutions for module assembly

Våra branschledande mutterdragare ger ett flerspindelsystem som styrs elektroniskt av Atlas Copco PF6 FlexSystem, en kombination som säkerställer en kontinuerlig åtdragningsprocess, kvalitetssäkring och spårbarhet via datainsamling och visualisering. Genom att arbeta synkront med den slutliga åtdragningen minskas cykeltiden och varje modul fästs jämnt i brickan. Optimal kontakt, vilket säkerställer termisk överföring, uppnås genom att använda en programmerad åtdragningsstrategi med en exakt åtdragningssekvens.

Den kompakta storleken hos FlexSystem med flera spindlar kan spara upp till 97 % golvutrymme och 90 % kabellängd och spara energi tack vare låg energiförbrukning i standbyläge.

Tids- och kostnadseffektivitet i modulmonteringsprocessen

ISRA MONO3D Vision Solution

Exakt positionering av applikatorenheten är av största vikt för att monteringsprocessen ska kunna utföras enligt högsta kvalitetsstandard. MONO3D är en exakt robotstyrningslösning för system med flera spindlar. Det gör att osorterade komponenter automatiskt kan plockas från en pall eller komponentbärare, vilket gör den till ett tids- och kostnadseffektivt tillskott till modulmonteringsprocessen. Systemet fastställer ett föremåls position i alla sex frihetsgrader på mindre än en sekund. Därefter används informationen om komponentens exakta position för exakt planering av robotbanan.

MONO3D är ett mycket flexibelt system som är enkelt att konfigurera enligt alla krav och kan användas inom några timmar med vilken robot som helst.

Atlas Copco erbjuder en omfattande heltäckande modulmonteringslösning som tar itu med behovet av manövrerbarhet och automatisering under hela produktionsprocessen. Innovativa industriella idéer som uppfyller verkliga produktionsbehov.

Helautomatiserade batterimonteringslinjer kräver maskinseende teknik för att garantera en kollisionsfri monteringsprocess. ISRA VISION PowerPICK3D säkerställer en konsekvent hög och tillförlitlig inspektionskvalitet baserat på 3D-bilder som registrerar mycket små delar, oavsett geometri eller material. När främmande delar upptäcks stoppas monteringsprocessen och allvarliga skador undviks. Med en mättid på mindre än 500 ms ger PowerPICK3D-skannern ultrasnabb processtyrning.

EV Battery Assembly ISRA Powerpick 3D

Titta på videon för att lära dig mer om vår lösning:

Fortsätta läsa
EV Battery Assembly Module Assembly of prismatic battery modules
Fortsätta läsa
Denna artikel är en av 11 delar. Om du vill läsa mer om våra lösningar för elektromobilitet kan du besöka vår expertblogg ”Elektrifiering” på INSIGHTS.
 
Denna artikel är en av 11 delar. Om du vill läsa mer om våra lösningar för elektromobilitet kan du besöka vår expertblogg ”Elektrifiering” på INSIGHTS.
Denna artikel är en av 11 delar. Om du vill läsa mer om våra lösningar för elektromobilitet kan du besöka vår expertblogg ”Elektrifiering” på INSIGHTS.
Framtidens batteritillverkning
Loading...
Få en översikt
Få en översikt
av våra lösningar för tillverkning av EV-batterier
 
av våra lösningar för tillverkning av EV-batterier
  • Bilindustri