Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Batterimontering i elfordon: batteribrickmontering (steg 4)

4 minut(er) att läsa Augusti 27, 2022

Batteribrickan för elfordon (EV) består av flera monterade batterimoduler. Batteribrickan säkerställer att batteriet kan ge optimal prestanda och bidrar fundamentalt till fordonets strukturella stabilitet. Montering av batteribrickan omfattar flera komplexa och samordnade produktionssteg, vilka representerar olika utmaningar och möjligheter.

Batteribrickenheten omfattar många processteg, inklusive åtdragning, applicering av tätning, sammanfogning av kylsystemet och nitning av facken. Alla steg måste utföras samtidigt som kvalitetsnivån för varje steg säkerställs.

Vi erbjuder koordinerad, inriktad, heltäckande teknik som möjliggör oavbruten och kontinuerlig produktion av batteribrickan.

EV Battery Tray Assembly Production Overview

Förbättrad ergonomi för operatören

Det första steget i monteringsprocessen för batteribrickan är åtdragning med bultplacering. Utan utrymme för fel är positionering och ergonomi avgörande för att hjälpa operatören att utföra högkvalitativa åtdragningar på den rätta positionen på batteribrickan. En ledad arm utrustad med ett positioneringssystem och korrekt operatörsstyrning möjliggör fullständig processtyrning, vilket minskar risken för monteringsfel. Resultatet är ett kombinerat, lättinstallerat och lättkonfigurerat åtdragningssystem med hög noggrannhet som ger förbättrad ergonomi för operatören. 

EV Battery Tray Assembly Tightening with bolt positioning

Det krävs en högkvalitativ tätning av batteribrickan för att undvika omarbetning och materialspill. Men designen är komplex och de medföljande delarnas form varierar mycket. Utmaningen är att på ett genomgående och precist sätt uppnå optimal materialfördelning utan att slösa material.

Avancerat automatiserat applikatorsystem

E-Swirl 2 ADX från vår SCA-dispenseringsproduktserie är ett avancerat automatiserat applikatorsystem. Tack vare det justerbara spiralmönstret och den flexibla programmeringen är det enkelt att ändra detaljgeometri eller användningsområde. Applikatorn ger en kontinuerlig optimal applicering trots skillnader i bredd och konstruktion. Det finns en flexibel lösning som passar perfekt för den enskilda komponentens/delens geometri och därmed ökar produktiviteten och utnyttjandet av tätningsmaterial.

EV Battery Tray Assembly E-Swirl Solution BIW 2 AdX

Kylsystemet i ett batteri för elfordon spelar en grundläggande roll vid hanteringen av batteriets temperatur. Tillförlitlig sammanfogning av olika material är avgörande, men flexibilitet och minskad kontaminering vid fogen under produktionsfasens cykeltid prioriteras.

Unik magasinteknik med slanglös design

EV Battery Tray Assembly Flow Drill Fastening HLX 70 Magazine

Vår K-Flow-borrningsteknik är den perfekta mekaniska fastsättningslösningen för att uppfylla dessa krav. K-Flow använder ett fästelement som roterar med hög hastighet och tillämpar tryck för att värma upp materialet. Det gör att fästelementet kan drivas igenom materialstapeln och svarvar gängan i en enda process för att ge effektiv och flexibel hybridsammanfogning av flermaterialstaplar. K-Flow-processen kräver endast ensidig åtkomst och ger tillförlitliga och högkvalitativa fogar som, i jämförelse med svetsning, innehåller färre processteg, en fördel som förbättrar effektiviteten.

K-Flow HLX 70-magasinet som är monterat på K-Flow-sammanfogningssystemet har en innovativ spiraldesign och är ett snabbt och hållbart fästelementstillbehör med en unik magasinkeknik med en slanglös design. Lösningen kan minska cykeltiderna med upp till en tredjedel och avsevärt minska kontamineringen vid fogen. Det senare är särskilt viktigt vid monteringen av det känsliga elfordonsbatteriet. I jämförelse med en matningslösning som använder tryckluft kan den slanglösa konstruktionen spara upp till motsvarande 181 ton CO2-utsläpp varje år.

Minska energiförbrukningen

Med Henrob-produktserien erbjuder vi ett omfattande utbud av självstansande nitsystem (SPR) som kombinerar hög fogtäthet, strukturell styvhet och stabilitet med korta cykeltider för monterigen. De lösningar som erbjuds är mycket flexibla. Plåtar av varierande material som aluminium till stål, komposit till metaller och liknande material (stål till stål och aluminium till aluminium) kan sammanfogas.

Henrob SPR Rivets (Battery Tray Assembly)

Vårt Henrob-sortiment erbjuder en användarvänlig kort cykel och tillförlitlig teknik med icke-inträngande självstansande nitar som ger driftflexibilitet och hög strukturell integritet. Ur miljösynpunkt är SPR överlägsen svetsning och med ett driftstryck på endast fyra bar minskar våra system energiförbrukningen ytterligare.

Titta på videon för att lära dig mer om vår lösning:

Fortsätta läsa
EV Battery Assembly Module Assembly of prismatic battery modules
Fortsätta läsa
Denna artikel är en av 11 delar. Om du vill läsa mer om våra lösningar för elektromobilitet kan du besöka vår expertblogg ”Elektrifiering” på INSIGHTS.
 
Denna artikel är en av 11 delar. Om du vill läsa mer om våra lösningar för elektromobilitet kan du besöka vår expertblogg ”Elektrifiering” på INSIGHTS.
Denna artikel är en av 11 delar. Om du vill läsa mer om våra lösningar för elektromobilitet kan du besöka vår expertblogg ”Elektrifiering” på INSIGHTS.
Framtidens batteritillverkning
Loading...
Få en översikt
Få en översikt
av våra lösningar för tillverkning av EV-batterier
 
av våra lösningar för tillverkning av EV-batterier
  • Bilindustri