Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Luftkompressordelar
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Kompressorteknik

Hur man härdar en mejsel

Följ riktlinjerna nedan för att avgöra vilka åtgärder som behövs för att få dina mejslar att fungera bra igen.

För att hålla produktiviteten på maximal nivå är det viktigt att vässa mejslarna när deras spetsar så småningom slits ut. Det är inte alltid nödvändigt att härda mejslarna varje gång du vässar dem.

Kontrollera mejselns skick:

Om mejselspetsen är något sliten behöver du bara vässa den. I så fall behövs ingen värmebehandling.

Om mejsel är mycket sliten kan det vara nödvändigt att omforma den före slipning.

 • Om mejseln är genomhärdad och omformning görs noggrant utan att inducera för mycket värme i mejseln är efterhärdning inte nödvändig.
 • Om mejsel är sätthärdad är det troligt att omformningen blottar mejselns ohärdade spets. Det är därför viktigt att härda mejseln efter att den omformats.

 • Om mejseln är allvarligt skadad kan det vara bättre att smida om den i stället för att omforma den.

  Härdning behövs alltid efter omsmidning eftersom värme från processen får härdningen att försvinna. Det rekommenderas att vässa mejseln efter härdning: en vass mejsel höjer produktiviteten!


  Värmebehandling för mejslar

  Smide och andra processer ska alltid utföras i enlighet med följande instruktioner.

  Vid omsmidning av slitna mejslar och vid smide av en mejsel till den form som önskas ska man vara försiktig och begränsa värmebehandlingen till en så liten del av mejseln som möjligt, för att förhindra en onödig försvagning.

  Smide

  Smida en mejsel vid 850–1 050 °C

  Smide


  • Värm mejseln långsamt till den temperatur som anges.
  • Den slutliga smidningen bör utföras vid den lägre temperaturgränsen.
  • Låt mejseln svalna i torrt kol (koksavfall).

  Kyl ned den härdade mejseln

  Kyl ned den härdade mejseln i en hink med olja

  Härdning


  • Härda inte mejseln direkt efter den heta smidningen.
  • Värm långsamt från en låg temperatur till 800 °C. Ju långsammare uppvärmningen är desto bättre blir härdningen av mejseln.
  • Kyl mejseln i olja.

  Seghärdning av mejseln

  Seghärdning av en mejsel i 220 °C

  Seghärdning


  • Seghärda mejseln i en timme vid angiven temperatur.
  • Efter härdning och seghärdning kommer mejseln ha en hårdhet på 55 till 58 HRC.

  Värmebehandling som inte utförs på föreskrivet sätt kan resultera i en alltför spröd mejselspets som kan medföra spånavgång eller sprickning. En felaktig värmebehandling kan också minska mejselns hårdhet, vilket leder till snabbt slitage eller deformering av mejselns spets.

  Läs mer om våra slående verktyg här