View all our industries

Our industries

View all our industries

Our industries

View all our industries

Our industries

View all our industries

Our industries

View all our industries

Our industries

View all our industries

Our industries

View all our industries

Our industries

View all our industries

Our industries

View all our industries

Our industries

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Hur man härdar en mejsel

5 minut(er) att läsa July 23, 2021

Följ riktlinjerna nedan för att avgöra vilka åtgärder som behövs för att få dina mejslar att fungera bra igen.

För att hålla produktiviteten på maximal nivå är det viktigt att vässa mejslarna när deras spetsar allt eftersom slits ut. Det är inte alltid nödvändigt att härda mejslarna varje gång du vässar dem.

Kontrollera mejselns skick:

 • Om mejselspetsen är något sliten behöver du bara vässa den. I så fall behövs ingen värmebehandling. Om mejsel är mycket sliten kan det vara nödvändigt att omforma den före slipning.
 • Om mejseln är genomhärdad och omformning görs noggrant utan att inducera för mycket värme i mejseln är efterhärdning inte nödvändig.
 • Om mejsel är sätthärdad är det troligt att omformningen blottar mejselns ohärdade spets. Det är därför viktigt att härda mejseln efter att den omformats.
 • Om mejseln är allvarligt skadad kan det vara bättre att smida om den i stället för att omforma den. Härdning behövs alltid efter omsmidning eftersom värme från processen får härdningen att försvinna. Det rekommenderas att vässa mejseln efter härdning: en vass mejsel höjer produktiviteten!

 

Värmebehandling för mejslar

Smide och andra processer ska alltid utföras i enlighet med följande instruktioner. Vid omsmidning av slitna mejslar och vid smide av en mejsel till den form som önskas ska man vara försiktig och begränsa värmebehandlingen till en så liten del av mejseln som möjligt, för att förhindra en onödig försvagning.

Smide
 • Värm mejseln långsamt till den temperatur som anges.
 • Den slutliga smidningen bör utföras vid den lägre temperaturgränsen.
 • Låt mejseln svalna i torrt kol (koksavfall).
Forging a chisel

 

Smida en mejsel vid 850–1 050 °C

Härdning
 • Härda inte mejseln direkt efter den heta smidningen.
 • Värm långsamt från en låg temperatur till 800 °C. Ju långsammare uppvärmningen är desto bättre blir härdningen av mejseln.
 • Kyl mejseln i olja.
Chisel forging cool down

Kyl ned den härdade mejseln i en hink med olja

Seghärdning
 • Seghärda mejseln i en timme vid angiven temperatur.
 • Efter härdning och seghärdning kommer mejseln ha en hårdhet på 55 till 58 HRC.
Hardening chisel

Seghärdning av en mejsel i 220 °C

Värmebehandling som inte utförs på föreskrivet sätt kan resultera i en alltför spröd mejselspets som kan medföra spånavgång eller sprickning. En felaktig värmebehandling kan också minska mejselns hårdhet, vilket leder till snabbt slitage eller deformering av mejselns spets.

Läs mer om våra slående verktyg här

 • Industrial Assembly