Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Hur man härdar en mejsel

Följ riktlinjerna nedan för att avgöra vilka åtgärder som behövs för att få dina mejslar att fungera bra igen.

Gjuterier och metalltillverkning Industriverktyg och monteringssystem Atlas Copco Slagverktyg Artiklar Produkter Metall och tillverkning

För att hålla produktiviteten på maximal nivå är det viktigt att vässa mejslarna när deras spetsar allt eftersom slits ut. Det är inte alltid nödvändigt att härda mejslarna varje gång du vässar dem.

Kontrollera mejselns skick:

Om mejselspetsen är något sliten behöver du bara vässa den. I så fall behövs ingen värmebehandling.

Om mejsel är mycket sliten kan det vara nödvändigt att omforma den före slipning.

 • Om mejseln är genomhärdad och omformning görs noggrant utan att inducera för mycket värme i mejseln är efterhärdning inte nödvändig.
 • Om mejsel är sätthärdad är det troligt att omformningen blottar mejselns ohärdade spets. Det är därför viktigt att härda mejseln efter att den omformats.

 • Om mejseln är allvarligt skadad kan det vara bättre att smida om den i stället för att omforma den.

  Härdning behövs alltid efter omsmidning eftersom värme från processen får härdningen att försvinna. Det rekommenderas att vässa mejseln efter härdning: en vass mejsel höjer produktiviteten!


  Värmebehandling för mejslar

  Smide och andra processer ska alltid utföras i enlighet med följande instruktioner.

  Vid omsmidning av slitna mejslar och vid smide av en mejsel till den form som önskas ska man vara försiktig och begränsa värmebehandlingen till en så liten del av mejseln som möjligt, för att förhindra en onödig försvagning.

  Smide

  Smida en mejsel vid 850–1 050 °C

  Smide

  • Värm mejseln långsamt till den temperatur som anges.
  • Den slutliga smidningen bör utföras vid den lägre temperaturgränsen.
  • Låt mejseln svalna i torrt kol (koksavfall).
  Kyl ned den härdade mejseln

  Kyl ned den härdade mejseln i en hink med olja

  Härdning

  • Härda inte mejseln direkt efter den heta smidningen.
  • Värm långsamt från en låg temperatur till 800 °C. Ju långsammare uppvärmningen är desto bättre blir härdningen av mejseln.
  • Kyl mejseln i olja.
  Seghärdning av mejseln

  Seghärdning av en mejsel i 220 °C

  Seghärdning

  • Seghärda mejseln i en timme vid angiven temperatur.
  • Efter härdning och seghärdning kommer mejseln ha en hårdhet på 55 till 58 HRC.

  Värmebehandling som inte utförs på föreskrivet sätt kan resultera i en alltför spröd mejselspets som kan medföra spånavgång eller sprickning. En felaktig värmebehandling kan också minska mejselns hårdhet, vilket leder till snabbt slitage eller deformering av mejselns spets.

  Läs mer om våra slående verktyg här