Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Atlas Copco Rental
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Säkerhetschecklista för arbete med slipmaskiner

Den här artikeln kommer att ge dig tips om bästa praxis för användning av slipmaskiner.

1 jun 2021

Gjuterier och metalltillverkning Myndigheter och försvar Generell industri Produkter Artiklar Tillverkare av originalutrustning Flygindustri Bilindustri Industriverktyg och monteringssystem Slipmaskiner Tung utrustning och maskiner Skeppsbygge Energi Järnvägsindustri

Vi förstår vikten av en säker arbetsmiljö och hur utbildningen är det första steget till säker drift av maskinen.

Slipning är ett jobb som måste tas på allvar eftersom det kan utgöra ett hot mot vår hälsa. Utrustning som används på arbetet måste hanteras på rätt sätt, och själva slipningen måste behandlas med respekt. De krafter som involveras kan innebära fara om säkerhetsaspekterna förbises. Operatören ska alltid vara extra försiktig.

Här är en checklista som alla operatörer bör se över innan arbetet:
  ✔ Kontrollera verktygets fria hastighet, så att det inte roterar snabbare än det maximala varvtalet som anges på skivan
  ✔ Använd ett skivskydd vid slipning med slipskiva. Använd slipskiva med rätt mått, så att slipskivans rotationshastighet (varv/min) inte överskrids
  ✔ Kontrollera att slipskivan inte är sprucken eller skadad på annat sätt
  ✔ Kontrollera att rätt flänsar används, att de sitter fast ordentligt och att de är släta utan spår av grader
  ✔ Använd skyddskläder eller annan säkerhetsutrustning som skyddsglasögon, hörselskydd, handskar, hjälmar, masker, osv.
  ✔ Testkör på en säker avskärmad yta, t.ex. under arbetsbänken
  ✔ Se till att verktygsunderhåll utförs regelbundet
  ✔ Konsultera alltid nationella och internationella standarder och föreskrifter gällande säkerhet

Kom ihåg att det alltid är bättre att förebygga än att bota. Du kan undvika olyckor i arbetet genom att vidta förebyggande åtgärder.


Läs mer om slipning och säkerhetsåtgärder här.

Grinding guide