Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Vindturbintillverkningens framtid: Batteriverktyg

2 minut(er) att läsa July 23, 2021

Idag fortsätter behovet av feleliminering och datainsamling inom vindkraftsindustrin att öka.

Feleliminering på hög nivå görs vanligen på så kallade säkerhetskritiska bultar, där felaktig montering av bulten kan leda till ett fel som kan orsaka personskador.

Data samlas också in för de säkerhetskritiska bultarna så att det finns en förteckning över korrekt montering och så att processen kan förbättras i framtiden för att säkerställa bästa möjliga monteringsrutiner. På en vindturbin kan nästan alla bultar anses vara säkerhetskritiska.

Vindkraft och underhåll

Inom vindkraft är det inte bara produktionen av utrustningen som omfattar säkerhetskritiska vridmomenttillämpningar, utan även underhållsåtgärderna. Vid underhåll demonteras ofta samma bultar som monteras på fabriken och efterdras sedan efter underhållet.

Det är logiskt att samma standard för feleliminering och datainsamling tillämpas för dessa åtgärder.

Vid montering av säkerhetskritiska fästelement inom vindkraftsindustrin ligger utmaningen ofta i komponenternas storlek och åtkomst till bultarna inuti dem. Själva komponenterna är mycket stora, så vid montering av bultar krävs ett verktyg som gör att operatören kan röra sig fritt runt så stora delar.

Samtidigt är många av bultarna inuti en vindturbin konstruerade för att sitta tätt mot en sidovägg eller i ett utrymme som kan vara svårt att nå, så det krävs även ett verktyg med flexibiliteten att komma in i dessa trånga utrymmen.

Vid fältunderhåll blir dessa utmaningar ännu större eftersom en stor del av monteringen sker inuti turbinen, hundratals meter ovanför marken.

För dessa krävande, säkerhetskritiska arbeten är batteriverktyg bultmonteringens framtid inom vindkraftsindustrin. Nya verktyg med högt vridmoment från Atlas Copco erbjuder både tillverkare av vindkraftverk och serviceorganisationer ett verktyg med alla de felelimineringsfunktioner som tillverkare inom en mängd olika branscher har kommit att förvänta sig av Atlas Copcos verktyg och vår Power Focus 6000-verktygsstyrenhet.

Dessutom gör den kompakta utformningen att de här verktygen passar perfekt i trånga utrymmen i typiska vindkrafttillämpningar. De här vridmomentverktygen klarar upp till 800 Nm i batterikonfigurationen och har en bekväm design med pistolgrepp och ett lättanvänt styrenhetsgränssnitt.

Kontakta Atlas Copco idag om du vill veta mer eller boka in en demonstration. 

  • Energi