Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Tre sätt att minska koldioxidutsläppen inom industriell tillverkning

5 minut(er) att läsa

Klimatförändringar är den avgörande frågan för vår tid och vi befinner oss vid en tidpunkt när åtgärder behöver vidtas. Kunder, partner och regeringar kräver i allt högre grad att industriella tillverkare minimerar sin miljöpåverkan. Hållbarhet är inte längre bara en trevlig fråga, så låt oss dela med oss av några av våra insikter för att hjälpa dig att göra en hållbar skillnad.

Enligt World Economic Forum står industrisektorn, inklusive tillverkningsindustrin, för ungefär en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Dessutom förbrukar industrisektorn cirka hälften av världens energiresurser. Därför finns det ett omedelbart behov för tillverkningsföretag att mer effektivt använda jordens begränsade resurser på ett mer hållbart sätt och samtidigt minimera sina koldioxidutsläpp.

Och de planerar att göra just det. I en BCG-undersökning rapporterade 80 % av industritillverkarna att deras företag har planer på att övergå till koldioxidneutral drift. Här är tre tips som hjälper dig att lyckas och driva dina tillverkningsprocesser på ett mer hållbart sätt.
 

Nr 1 – Göra rätt från början

Produktionsfel som orsakas av operatörer leder till omarbetningar och återkallelser som är dyra, och även till mer avfall och energislöseri. Användarvänliga verktygspositioneringssystem säkerställer att monteringsverktyg endast fungerar om de används i rätt område på anläggningen, för rätt uppgifter och på rätt delar och produkter. Intuitiva gränssnitt som datorvisionssystem interagerar med operatören under arbetet och ger kontinuerlig vägledning. Detta minskar operatörernas ansvar och hjälper dem att utföra uppgifter i rätt ordning.

Men många fel är ofta för svåra för människor att upptäcka. Programvara för feleliminering och övervakningslösningar för hanteringssystem hjälper till att förhindra, identifiera och korrigera sådana fel, men minskar även kostnaden för ett antal dyra och kontinuerliga kvalitetskontroller. Förutom att minska risken för mänskliga fel i produktionen minskar positioneringssystem och lösningar för feleliminering även den utbildningstid som behövs för nya operatörer.

Inom området kvalitetskontroller som anges ovan är Atlas Copco QA Platform 4.0 en flexibel modulär lösning för kvalitetssäkring. De verktygs-, förbands-, visuella och dimensionskontroller som utförs av en enda plattform minskar behovet av flera kvalitetsenheter. QA Platform 4.0 är kompatibel med kvalitetsstandarder och optimerar driftskostnaderna genom att minska defekter, omarbetningar och återkallelser av produkter.
 

Nr 2 – Den förbättrade operatörsstationen

Genom att ta kontroll över den enskilda operatörsstationen med hjälp av automatisering förbättras driftskvaliteten, produktiviteten, skalbarheten och flexibiliteten. Fördelar som förkortar tiden det tar att anpassa sig till förändringar i produktblandning, effektivitet och resultat. Allt detta samtidigt som driftskostnaderna sänks och avkastningen på investeringen förbättras.

Genom att bättre styra monteringsprocessen ned till den enskilda stationen minskar automatiseringen antalet omarbetningar och återkallelser. Material och energi används mer effektivt och onödigt avfall minimeras. Dessutom möjliggör förbättrad spårbarhet mer förebyggande underhåll vilket ytterligare minskar slöseriet av resurser.

Automatisering av tröttande, farliga, tunga och andra moment med hög risk vid stationsdrift i tillverkningsprocesser förbättrar också ergonomin på arbetsplatsen för en bättre och säkrare arbetsmiljö för operatörer.
 

3 – Välj eldrift!

Som svar på utmaningarna med fastsättning och åtdragning kan tillverkare få hjälp av elektricitetens kraft. Genom att gå från luftdrivna till eldrivna åtdragningsverktyg med en integrerad styrenhet blir det enklare att styra och övervaka åtdragningsmoment, vinkel och lutning. Dessutom har många elektriska verktyg kapacitet att samla in, överföra och lagra data, vilket underlättar kvalitetskontroll och spårbarhet genom hela åtdragningsprocessen. Fördelar som minskar kostnaderna för omarbetningar och återkallelser.

Handhållna och sladdlösa elektriska åtdragningsverktyg som är lätta, små och utformade för att hanteras i trånga utrymmen hjälper till att hantera operatörernas trötthet. Användarvänliga egenskaper för förbättrad ergonomi som skapar en bättre och säkrare arbetsmiljö för operatörerna.
 

Din hållbara partner inom industriell tillverkning

Inom Atlas Copco-koncernen tror vi på vetenskapen och strävar efter att sänka utsläppen i enlighet med Parisavtalet. Det innebär att vi beaktar helhetsbilden av vår koldioxidpåverkan, från energieffektivitet till en mer hållbar försörjningskedja. Det handlar om att bli mer resurseffektiva och driva mer hållbara tillverkningsprocesser. Kort sagt vill vi hjälpa både oss själva och våra kunder att få mer gjort med mindre resurser.

Om du vill veta mer om hur Atlas Copco kan bidra till att minska koldioxidutsläppen i den industriella tillverkningen kan du ladda ned vårt whitepaper ”Smart Integrated Assembly – Industrial Manufacturing in the era of Industry 4.0 and beyond”. Eller kontakta oss redan i dag!
 
  • Bilindustri

  • Elektronik

  • Energi

  • Industriell montering

  • Myndigheter och försvar

  • Tung utrustning och maskiner