Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energy Storage Systems
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters

Verktygsvalidering kontra verktygskalibrering

Ofta används ”verktygsvalidering” och ”verktygskalibrering” utan åtskillnad, men borde de skiljas åt? Vilka är skillnaderna? Vi ska försöka att reda ut förvirringen gällande dessa termer.

 

Verktygsvalidering

En definition av valideringen lyder som följer: En testprocess som används för att verifiera och bevisa att ett objekt fungerar enligt fabriksspecifikationerna. 

Validering används endast för att validera att de förväntade resultaten ligger inom fabriksspecifikationerna. Dessutom används validering för alla tryckluftsverktyg eller DC-verktyg som inte har något kalibreringsvärde som kan justeras, t.ex.:

  • Tryckluftsverktyg
  • DC-verktyg utan omvandlare

Enligt den här definitionen skulle en kvalitetssäkringsprocess kunna vara ett Cm/Cmk-test eller en SPC. Dessa processer tillhandahåller de statistiska verktyg som krävs för att kontrollera ett verktygs noggrannhet och för att se hur dess prestanda förändras med tiden.

Verktygskalibrering

Och kalibrering? Det definieras som: Inom mätteknik och metrologi är kalibrering en jämförelse av mätvärden som levereras av en enhet som testas med en kalibreringsstandard med känd noggrannhet.

Det är ett ord här som är nyckeln till att förstå skillnaden mot validering: Jämförelse. I det här fallet är kalibrering den standard som används för att mäta var och en av de avläsningar som användare samlar in från vårt verktyg.

Jämförelse är nyckeln

Skillnaden här är tydlig. Vi använder inte statistiska verktyg för att kontrollera noggrannheten. Istället innebär processen att göra en direkt numerisk jämförelse för att se om och hur mycket ett verktyg avviker.

Den här jämförelsen kan också ge värdefull information för att justera ett verktyg. För ett elektriskt verktyg innebär det att vi kan justera dess kalibreringsvärde för att korrigera dess avläsningar.

Verktygstillverkare rekommenderar vanligtvis kalibrering av sina verktyg minst en gång per år. Detta är ett bara förslag eftersom kalibreringsfrekvensen beror på flera faktorer, som hur ofta ett verktyg används eller hur kritisk applikationen är.

Vill du veta mer om vad Atlas Copco kan göra för dig? Har du frågor om verktygskalibrering eller verktygsvalidering? Kontakta oss idag för en demonstration.