Våra lösningar

Elverktygens vikt: bör du banta ner vikten på dina verktyg?

Regel nummer ett är alltid att välja så lätta verktyg som möjligt för att minska risken för arbetsrelaterade skador kopplade till användning av eldrivna verktyg.

Vikten är en av flera faktorer som bidrar till ergonomin hos eldrivna verktyg. Det finns endast ett fåtal tillfällen där ett tyngre verktyg har en positiv effekt på användarens ergonomi: slipning och mejsling på horisontella ytor är två exempel på detta.

Vikt och ergonomi


Fördelarna med tunga verktyg är lägre vibrationsnivåer och ibland mindre behov av matningskraft.

Nackdelen är ökad risk för arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär på grund av de krafter som vikten utövar på hand, arm och axel.

För alla jobb där ingen särskild matningskraft krävs bör verktygets vikt hållas vid ett minimum. Om jobbet även innefattar skadliga arbetsställningar och många upprepande rörelser är det ännu viktigare att se till att verktyget är lätt.

Bearbetande verktyg kräver en viss matningskraft för att få bort materialet.

  • Om arbetsplatsen medger att användaren arbetar under skulderhöjd på en någorlunda horisontell yta kommer verktygets vikt att bidra till matningskraften och användaren behöver inte trycka så hårt. Den totala kraft som användaren utövar kommer då att vara mindre när verktyget är tyngre.
  • Om arbetet däremot utförs över skulderhöjd måste användaren först övervinna verktygets vikt och därefter utöva matningskraften. Det är en situation som du bör undvika till varje pris!

  • Vikten är som vilken annan extern kraft som helst och bör alltid hållas så låg som möjligt.