Elverktygens vikt: bör du banta ner vikten på dina verktyg? - Atlas Copco Sweden
Atlas Copco Sweden - Industriverktyg och monteringssystem
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Elverktygens vikt: bör du banta ner vikten på dina verktyg?

Ergonomi är en konst: hämta vår guide

Regel nummer ett är alltid att välja så lätta verktyg som möjligt för att minska risken för arbetsrelaterade skador kopplade till användning av elverktyg. Vikten är en av flera faktorer som bidrar till ergonomin hos elverktyg.

Det finns endast ett fåtal tillfällen där ett tyngre verktyg har en positiv effekt på användarens ergonomi: slipning och mejsling på horisontella ytor är två exempel på detta.  

Vikt och ergonomi
Fördelarna med tunga verktyg är lägre vibrationsnivåer och ibland mindre behov av matningskraft.Nackdelen är ökad risk för arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär på grund av de krafter som vikten utövar på hand, arm och axel.För alla jobb där ingen särskild matningskraft krävs bör verktygets vikt hållas vid ett minimum. Om jobbet även innefattar skadliga arbetsställningar och många upprepande rörelser är det ännu viktigare att se till att verktyget är lätt.

Vikten är som vilken annan extern kraft som helst och bör alltid hållas så låg som möjligt.

Bearbetande verktyg kräver en viss matningskraft för att få bort materialet.

  • Om arbetsplatsen medger att användaren arbetar under skulderhöjd på en någorlunda horisontell yta kommer verktygets vikt att bidra till matningskraften och användaren behöver inte trycka så hårt. Den totala kraft som användaren utövar kommer då att vara mindre när verktyget är tyngre.
  • Om arbetet däremot utförs över skulderhöjd måste användaren först övervinna verktygets vikt och därefter utöva matningskraften. Det är en situation som du bör undvika till varje pris!
  • Påfrestande för metallen, men inte för dig

    Ergonomi är en konst: hämta vår guide

    By submitting this request, Atlas Copco will be able to contact you through the collected information. More information can be found in our privacy policy.