Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Elverktygens vikt: bör du banta ner vikten på dina verktyg?

Regel nummer ett är alltid att välja så lätta verktyg som möjligt för att minska risken för arbetsrelaterade skador kopplade till användning av elverktyg. Vikten är en av flera faktorer som bidrar till ergonomin hos elverktyg.

Det finns endast ett fåtal tillfällen där ett tyngre verktyg har en positiv effekt på användarens ergonomi: slipning och mejsling på horisontella ytor är två exempel på detta.

Vikt och ergonomi

Fördelarna med tunga verktyg är lägre vibrationsnivåer och ibland mindre behov av matningskraft.

Nackdelen är ökad risk för arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär på grund av de krafter som vikten utövar på hand, arm och axel.

För alla jobb där ingen särskild matningskraft krävs bör verktygets vikt hållas vid ett minimum. Om jobbet även innefattar skadliga arbetsställningar och många upprepande rörelser är det ännu viktigare att se till att verktyget är lätt.

Bearbetande verktyg kräver en viss matningskraft för att få bort materialet.

  • Om arbetsplatsen medger att användaren arbetar under skulderhöjd på en någorlunda horisontell yta kommer verktygets vikt att bidra till matningskraften och användaren behöver inte trycka så hårt. Den totala kraft som användaren utövar kommer då att vara mindre när verktyget är tyngre.
  • Om arbetet däremot utförs över skulderhöjd måste användaren först övervinna verktygets vikt och därefter utöva matningskraften. Det är en situation som du bör undvika till varje pris!

  • Vikten är som vilken annan extern kraft som helst och bör alltid hållas så låg som möjligt.