Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vilket är det rekommenderade maximala vridmomentet för din bult?

Det är viktigt att hitta maximalt åtdragningsmoment för de vanligaste typerna av skruvar och bultar för att säkerställa rätt spännkraft. Målet med åtdragning är att generera spännkraft så att de monterade delarna fungerar som avsett.

När du drar åt eller använder vridmoment på en bult gör spännkraften att delarna spänns med en enorm kraft som helst ska vara hög och konsekvent. Det finns tre viktiga faktorer när det gäller att förstå och hitta det rekommenderade maximala vridmomentet för din bult: bultstorlek, bultkvalitet och friktion.

torque-bolt-graph

Diagrammet ovan är från 2019 års katalog med industriverktyg och lösningar från Atlas Copco. Använd den för att förstå de tre nyckelfaktorerna för att hitta maximalt vridmoment för din bult.

Bultstorlek

Storleken på bulten är den första faktorn för att hitta en bults rekommenderade maximala vridmoment. I tabellen ovan avser gängkolumnen bultens diameter i millimeter (mm). En M3-gängbult är 3 mm i diameter och en M5-gängbult är 5 mm. Ju större bulten är, desto mer vridmoment krävs för att uppnå den nödvändiga spännkraften. I den här artikeln använder vi en M12-gänga för att beskriva bultstorleken. En M12-bult är ca 12 mm i diameter, eller 0,5 tum. Du måste veta storleken på bulten för att gå vidare till nästa faktor, bultens kvalitet. 

Bultkvalitet

Bultarna är tillverkade av olika stålkvalitet. Bultens kvalitet avgör hur mycket spänning och draghållfasthet bulten kan hantera innan den går sönder. Det är viktigt att förstå bultkvaliteten för att bestämma rätt verktyg för åtdragningen. Visste du att en M12-bult av kvalitet 10.9, ett vanligt fordonsfäste, har en draghållfasthet på över 9 000 kg? Enligt tabellen ovan är det rekommenderade åtdragningsmomentet för en M12-bult med 10.9 bultkvalitet 114,0 Nm. Det är viktigt att notera att högre bultkvalitet kräver ett högre vridmoment för att få mer spännkraft.

Bultfriktion

Den sista nyckelfaktorn för att avgöra bultens maximala vridmoment är friktion. Friktion förekommer alltid i ett bultförband eftersom det förhindrar att delar i ett förband lossnar. Den måste övervinnas på två separata ställen på bulten: i gängorna och under bultens huvud. För beräkning av åtdragningsmomentet är det viktigt att förstå friktionskoefficienterna som är lika med 0,125 i tabellen ovan. I likhet med bultkvaliteten kräver högre friktion i förbandet ett högre moment för att uppnå rätt spännkraft. Enligt Atlas Copcos laboratoriechef för åtdragningsservice går cirka 90 % av det vridmoment som vi sätter in i fästelementen till att övervinna bultens friktion. Återstående 10 % av det tillämpade vridmomentet går till att bygga spännkraft och elastiskt sträcka bulten.

Nyckeln till att uppnå tillräckligt med spännkraft och att säkerställa att enheten fungerar som vanligt är att hitta det rekommenderade maximala vridmomentet för din specifika bult. Otillräckligt vridmoment eller felaktig smörjning kan leda till att förbanden lossnar och för mycket vridmoment kan leda till att bulten går sönder. För att hitta det rekommenderade åtdragningsmomentet för din bult föreslår vi att du söker efter bultens storlek, kvalitet och friktion enligt tabellen ovan.

Kontakta oss och boka in en demonstration redan idag för mer information.

Artiklar