Visa alla våra branscher

Våra branscher

Dags att kalibrera?

Säkra din kvalitet och minska defekterna genom verktygskalibrering och ackrediterad kvalitetssäkringskalibrering.​
kalibrering av motordrivna verktyg, test av verktyg, metrologi, test av maskinkapacitet
Stäng

Beprövade programmeringsprocedurer som ger lönsamma och produktiva processer

4 minut(er) att läsa

En världsledande tillverkare av elfordon hade nästan 500 styrenheter längs monteringslinjen. Eftersom varje styrenhet programmerades en i taget innebar den ineffektiva lösningen mycket nedtid i produktionen. Genom att välja rätt programvarulösning för linjehanteringen blev produktiviteten betydligt bättre samtidigt som kostnaderna sjönk och hållbarheten ökade.

Produktivitet handlar om att utföra uppgifter effektivt, oavsett om det gäller tillverkningen eller annat arbete. För att bli mer produktiva måste individer och organisationer få mer gjort med mindre resurser. Det innebär att maximera produktionen och samtidigt minimera förbrukningen av tid, råmaterial och energi. Hållbara metoder som minskar mängden avfall och omarbetningar kan förbättra produktiviteten och ge mätbara fördelar för miljön. Till exempel kan mindre resursslöseri ge kostnadsbesparingar och lägre miljöpåverkan, vilket är viktigt för den långsiktiga hållbarheten.

Det här fallet handlar om en stor tillverkare av elfordon som behövde förbättra produktiviteten. Ett fokusområde var programmeringen av verktygens styrenheter. Tidigare programmerades varje styrenhet längs hela monteringslinjen individuellt, en i taget, vilket ledde till långa driftstopp när programparametrarna behövde skrivas eller kopieras till varje enskild styrenhet. Eftersom det fanns nästan 500 styrenheter längs monteringslinjen innebar den här ineffektiva och tidskrävande lösningen $22 000 USD i kostnader för varje minuts driftstopp. Företaget behövde därför utveckla ett nytt centraliserat programmeringssystem där flera styrenheter kunde programmeras samtidigt. Det nya systemet minskade nedtiden, förbättrade produktiviteten och sparade miljontals dollar i kostnader.

För att förbättra produktiviteten implementerade EV-tillverkaren Atlas Copcos linjehanteringslösning ToolsTalk 2 i nära samarbete med Atlas Copco. Med den här programvarulösningen för programmering av styrenheter kunde tillverkaren snabbt och enkelt konfigurera alla styrenheter längs monteringslinjen från en enda central plats, vilket gav mindre stilleståndstid och lägre kostnader. Funktioner som konfigurationsmaster, spåranalys och export samt insyn och administration gör att lösningen ger bättre produktivitet och drifttid samt färre tillverkningsfel, omarbetningar och återkallelser. Ett år efter implementeringen hade elbilstillverkaren sparat mer än $2,5 miljoner USD i stilleståndsrelaterade kostnader. 

Tools-talk-2


Lösningen ingår i Atlas Copcos koncept Smart Integrated Assembly, som ger industriella tillverkare tillgång till ett sortiment, en struktur och ett ekosystem av maskinvara, programvara och tjänster för smarta fabriker. Tillverkare får hjälp att göra mer med mindre resurser, och konceptet ger effektivare, mer flexibla, anpassningsbara och säkra tillverkningsprocesser, mindre stilleståndstid och en optimerad användning av material och energi med betydligt mindre avfall. Kort sagt ger Smart Integrated Assembly en hållbar produktivitet som gör kunderna mer produktiva till lägre kostnad och dessutom skyddar miljön. 

Mätbara och beprövade fördelar. Det här får du:

  • Ökad driftstid
  • Heltäckande linjestyrning
  • Färre tillverkningsfel, omarbetningar och återkallelser
  • Snabb och enkel linjekonfiguration
  • Förbättrad skalbarhet och flexibilitet i produktionen
  • Mindre beroende av enskilda operatörers kunskaper
  • Möjlighet att öka operatörssäkerheten genom att automatisera högriskmoment

Allt samtidigt som du kan minska dina koldioxidutsläpp och göra tillverkningsprocessen mer hållbar.

Vägen till en smartare, mer produktiv och hållbar tillverkning

Smart Integrated Assembly är vårt koncept för industriella tillverkare som vill ställa om och implementera smarta fabriker. Du får tillgång till ett sortiment, en struktur och vårt ekosystem av maskinvara, programvara och tjänster som ger ett oöverträffat värde i varje steg av produkttillverkningen.

Kunderna får konkurrensfördelar i termer av en mer effektiv, flexibel, anpassningsbar och säker tillverkningsprocess, mindre stilleståndstid, bättre användning av material och energi samt betydligt mindre avfall. Kort sagt kan våra kunder göra mer med mindre resurser. En hållbar produktivitet som gör att våra kunder kan få mer gjort med mindre resurser och bli mer produktiva samtidigt som de sparar både pengar och miljön.

Om du vill veta mer om hur Atlas Copco kan bidra till att minska koldioxidutsläppen i den industriella tillverkningen kan du ladda ned vårt whitepaper Smart Integrated Assembly – Industriell tillverkning i Industri 4.0 och framöver. Eller kontakta oss redan i dag!

  • Bilindustri